INVL Logo

INVL besivystančios Europos obligacijų subfondas

Apie fondą

Fondo pavadinimas iki 2016 m. vasario 17 d. – “Finasta” besivystančios Europos obligacijų subfondas. Atkreipiame dėmesį, kad 2016 m. sausio 19 dieną prie šio subfondo buvo prijungti IPAS „INVL Asset Management“ valdomi investiciniai fondai „Finasta Obligāciju fonds“ bei „Finasta Sabalansētais fonds“. Daugiau informacijos apie užbaigtą jungimą skaitykite čia.

INVL besivystančios Europos obligacijų subfondo lėšos investuojamos į pagal kredito analizę patraukliausiai atrodančių Vidurio ir Rytų Europos vyriausybių ir įmonių skolos vertybinius popierius. Siekiant užtikrinti tolygią investicijų grąžą bei prisiimant nuosaikią riziką, derinamos rizikingesnės (įmonių obligacijos) ir saugesnės (vyriausybių obligacijos) investicijos

Pokyčiai (%) ir vertės pagal 2023-09-21 duomenis
Fondo pavadinimas
Dienos
Mėnesio
Nuo metų pradžios
1 metų
3 metų
5 metų
Nuo veiklos pradžios
Grynųjų aktyvų vertė, EUR
INVL Baltijos Fondas
-0,25 %
-1,37 %
+5,82 %
+13,21 %
+55,17 %
+37,16 %
+81,05 %
11.149.735,79
INVL besivystančios Europos obligacijų subfondas
+0,07 %
+0,44 %
+5,03 %
+5,86 %
-7,37 %
-0,55 %
+34,89 %
8.258.111,46
INVL besivystančių pasaulio rinkų obligacijų subfondas
-0,31 %
+0,28 %
+5,94 %
+8,19 %
-5,36 %
+1,70 %
+10,95 %
9.224.573,98
INVL Rusijos nevalstybinių įmonių subfondas
+42,33 %
+42,33 %
+42,33 %
-18,37 %
-31,48 %
-29,35 %
-24,50 %
0,00
INVL alternatyvių investicijų fondas
+0,06 %
+3,99 %
+3,95 %
+4,26 %
5.698.182,00