INVL Logo

Finansuojantieji fondai

Laikomės atviros architektūros politikos ir klientų lėšas, sutelktas per finansuojančius (angl. „feeder“) fondus, investuojame į kruopščiai atrinktus žinomų bei patikimų pasaulinio lygio valdytojų sukurtus produktus (privati skola, privatus kapitalas, infrastruktūra ir kt.).

INVL Baltic Sea Growth Capital Fund

Teisinė forma Uždarojo tipo informuotiesiems investuotojams skirto sudėtinio investicinio fondo „INVL Alternative Assets Umbrella Fund“ subfondas
Valdymo įmonė UAB „INVL Asset Management“
Veiklos sektorius Subfondas investuoja į 2018 m. birželį įsteigtą „INVL Baltic Sea Growth Fund“ ir suteikia galimybę į pastarąjį fondą netiesiogiai investuoti ir fiziniams asmenims, atitinkantiems informuotiesiems investuotojams keliamus reikalavimus
Veiklos pradžia 2018 m. spalio 23 d.
Fondo vienetų platintojas UAB FMĮ „INVL Financial Advisors“ (fondo vienetų platinimas yra baigtas)

„INVL Baltic Sea Growth Capital Fund” dydis – 60,3 mln. eurų. Pritrauktos lėšos investuotos į pirmaujantį Baltijos šalyse privataus kapitalo fondą „INVL Baltic Sea Growth Fund“.

„INVL Baltic Sea Growth Fund“ siekia suformuoti diversifikuotą portfelį, orientuodamasis į daugumos arba reikšmingos mažumos paketus ir investuodamas 10–30 mln. eurų į bendroves, turinčias didelį augimo potencialą bei gebančias veikti augančios pasaulinės konkurencijos sąlygomis.

Fondas orientuojasi į investicijas Baltijos šalyse ir tokiuose kaimyniniuose regionuose kaip Lenkija, Skandinavija ir Vidurio Europa. Fondo mandatas apima investavimą visoje Europos Sąjungoje. Fondo investicijų portfelį galite rasti čia: https://bsgf.invl.com/lt/portfolio/fondo-investicijos/

INVL Sustainable Timberland and Farmland Fund II – Capital Fund

Teisinė forma Uždarojo tipo sudėtinio informuotiesiems investuotojams skirto investicinio fondo „INVL Alternative Assets Umbrella Fund“ subfondas
Valdymo įmonė UAB „INVL Asset Management“
Veiklos sektorius Fondas investuoja į Didžiosios Liuksemburgo Hercogystės finansų sektoriaus priežiūros komisijos (Commission de Surveillance du Secteur Financier) neprižiūrimos investicinės kintamojo kapitalo bendrovės INVL Alternative Assets Umbrella Fund, SCSp SICAV-RAIF, subfondą „INVL Sustainable Timberland and Farmland Fund II“
Veiklos pradžia 2020 m. spalio 14 d.
Tinklalapis https://invlsustainable.com/
Fondo vienetų platintojas UAB FMĮ „INVL Financial Advisors“

INVL Partner Private Equity Fund I

Teisinė forma Uždarojo tipo sudėtinio informuotiesiems investuotojams skirto investicinio fondo „INVL Alternative Assets Umbrella Fund“ subfondas
Valdymo įmonė UAB „INVL Asset Management“
Veiklos sektorius Investicijos į pasaulinio lygio valdytojo EQT įsteigtą fondą EQT X, investuojantį į Europos ir JAV sveikatos priežiūros, technologijų ir verslo paslaugų sektoriaus įmones.
Veiklos pradžia 2023 m. sausio 18 d.
Fondo vienetų platintojas UAB FMĮ „INVL Financial Advisors“

Subfondo turtas investuojamas į vienos didžiausių pasaulyje privataus kapitalo investicijų bendrovių EQT įsteigtą 20 mlrd. eurų tikslinio dydžio fondą EQT X. Fondo pagrindinė investavimo strategija yra pirmiausia investuoti į Europos ir JAV sveikatos priežiūros, technologijų ir verslo paslaugų sektoriaus įmones. Sektoriai, į kuriuos bus investuojama, gali būti peržiūrimi ir keičiami, nustatomi ir parenkami nauji sektoriai, atsižvelgiant į įvairius faktorius, įskaitant, bet neapsiribojant, rinkos tendencijas, ekonomines ir reguliacines perspektyvas, rizikos ir grąžos santykį ir kt.

INVL Partner Energy and Infrastructure Fund

Teisinė forma Uždarojo tipo sudėtinio informuotiesiems investuotojams skirto investicinio fondo „INVL Alternative Assets Umbrella Fund II“ subfondas.
Veiklos sektorius Investicijos į infrastruktūros sektoriuje veikiantį fondą, kurį valdo „Lords LB Asset Management“
Veiklos pradžia 2017 m. lapkričio 20 d.
Kita informacija Subfondas „INVL Partner Energy and Infrastructure Fund“ neplatinamas viešai.

INVL Partner Global Distressed Debt Fund I

Teisinė forma Uždarojo tipo sudėtinio informuotiesiems investuotojams skirto investicinio fondo „INVL Alternative Assets Umbrella Fund“ subfondas
Valdymo įmonė UAB „INVL Asset Management“
Veiklos sektorius Investicijos į pasaulinio lygio valdytojo įsteigtą nuvertėjusių skolų fondą (angl. distressed debt).
Steigimas 2020 m. rugsėjo 14 d.
Vienetų platintojas UAB FMĮ „INVL Financial Advisors“

Subfondo turtas investuojamas į kito fondų valdytojo įsteigtą fondą, kurio (pagrindinė) investavimo strategija – (i) su nuolaida įsigyti įmonių skolos vertybinių popierių (kurie dažnai būna užtikrinti turtu) ar (ii) išpirkti bankų paskolas. Grąža sugeneruojama emitentui išsisprendus likvidumo ir mokumo problemas bei išpirkus vertybinius popierius už nominalią vertę arba pertvarkius įmonės kapitalo struktūrą, pavyzdžiui, konvertavus skolą į akcijas.

Susidomėjote investavimo galimybe?

Kontaktai instituciniams investuotojams: