INVL Logo

INVL Sustainable Timberland and Farmland Fund II – Capital Fund

Teisinė forma Uždarojo tipo sudėtinio informuotiesiems investuotojams skirto investicinio fondo „INVL Alternative Assets Umbrella Fund“ subfondas
Valdymo įmonė UAB „INVL Asset Management“
Veiklos sektorius Fondas investuoja į Didžiosios Liuksemburgo Hercogystės finansų sektoriaus priežiūros komisijos (Commission de Surveillance du Secteur Financier) neprižiūrimos investicinės kintamojo kapitalo bendrovės INVL Alternative Assets Umbrella Fund, SCSp SICAV-RAIF, subfondą „INVL Sustainable Timberland and Farmland Fund II“
Veiklos pradžia 2020 m. spalio 14 d.
Tinklalapis https://invlsustainable.com/
Fondo vienetų platintojas UAB FMĮ „INVL Financial Advisors“