INVL Logo

INVL Partner Global Distressed Debt Fund I

Teisinė forma Uždarojo tipo sudėtinio informuotiesiems investuotojams skirto investicinio fondo „INVL Alternative Assets Umbrella Fund“ subfondas
Valdymo įmonė UAB „INVL Asset Management“
Veiklos sektorius Investicijos į pasaulinio lygio valdytojo įsteigtą nuvertėjusių skolų fondą (angl. distressed debt).
Steigimas 2020 m. rugsėjo 14 d.
Vienetų platintojas UAB FMĮ „INVL Financial Advisors“ (subfondo vienetų platinimas yra baigtas)

Subfondo turtas investuojamas į kito fondų valdytojo įsteigtą fondą, kurio (pagrindinė) investavimo strategija – (i) su nuolaida įsigyti įmonių skolos vertybinių popierių (kurie dažnai būna užtikrinti turtu) ar (ii) išpirkti bankų paskolas. Grąža sugeneruojama emitentui išsisprendus likvidumo ir mokumo problemas bei išpirkus vertybinius popierius už nominalią vertę arba pertvarkius įmonės kapitalo struktūrą, pavyzdžiui, konvertavus skolą į akcijas.