INVL Logo

INVL Partner Global Infrastructure Fund I

Teisinė forma Uždarojo tipo sudėtinio informuotiesiems investuotojams skirto investicinio fondo „INVL Alternative Assets Umbrella Fund“ subfondas
Valdymo įmonė UAB „INVL Asset Management“
Veiklos sektorius Subfondas investuos į ankstyvos (angl. green field) ir vidutinės (angl. brown field) vystymo stadijos atsinaujinančios energetikos (saulės, vėjo) projektus, kurie apims naujų jėgainių statybą, jau veikiančių jėgainių įsigijimą, jėgainių eksploatavimui reikalingos infrastruktūros sukūrimą ir (arba) įsigijimą bei efektyvų turimų jėgainių valdymą Europos Sąjungoje, Didžiojoje Britanijoje ir Europos ekonominės erdvės valstybėse narėse.
Veiklos pradžia 2021 m. lapkričio 17 d.
Fondo vienetų platintojas UAB FMĮ „INVL Financial Advisors“

Subfondas siekia ilgalaikio investuoto kapitalo vertės padidėjimo, tuo pačiu gaudamas nuolatines pajamas iš subfondo turto. Subfondas šį investicinį tikslą ketina pasiekti netiesiogiai įsigydamas, laikydamas ir perleisdamas į kertinės infrastruktūros (angl. core infrastructure) objektus investuojančių portfelį sudarančių kolektyvinio investavimo subjektų dalis.

Subfondo investicijų portfelį sudaro kolektyvinio investavimo subjektai, kurie pagal jų investavimo strategiją siekia įgyti iš esmės išvystytus investavimo objektus (angl. brownfield), esančius Tarptautinės ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos valstybėse narėse ar kitų valstybių, kurios nėra minėtos organizacijos narės, teritorijose, tačiau siekiama investuoti į turtą, esantį valstybėse, turinčiose tvarią reguliacinę ir teisinę aplinką.