INVL Logo

Privatus kapitalas

Jau daugiau kaip 30 metų veikianti INVL grupė sukaupė svarią patirtį, valdydama privatų kapitalą  ir kurdama savo sričių pirmaujančius rinkos žaidėjus Baltijos šalyse ir Vidurio bei Rytų Europos regione.

Bendradarbiaudami su užsienio privataus kapitalo fondais ir vietos verslininkais, sudarėme kelias dešimtis įmonių įsigijimo, pardavimo ir kapitalo pritraukimo sandorių, kurių bendra vertė viršija 2 mlrd. eurų.

Turėdami vieną labiausiai patyrusių privataus kapitalo komandų regione, sėkmingai valdome produktus, kurie skiriasi tiek dydžiu, tiek įmonių, į kurias investuojama, veiklos regionu ir specifika. Didžioji dalis kapitalo įdarbinama Baltijos regione, bet investuojama ir už jo ribų.

Mes investuojame į privatų kapitalą, nes tikime, jog kuriame vertę ne tik uždirbdami patrauklią grąžą savo investuotojams, bet ir prisidėdami prie regiono ekonominio vystymosi bei gerovės visai visuomenei.

INVL Baltic Sea Growth Fund

Teisinė forma Uždaro tipo profesionaliems investuotojams skirtas investicinis fondas
Valdymo įmonė UAB „INVL Asset Management“
Veiklos sektorius Investavimas į vidutinio dydžio, patrauklaus rizikos ir grąžos santykio bendroves, suteikiant joms kapitalą tolimesniam augimui
Veiklos Pradžia 2019 m. vasario 6 d. (planuojama, kad fondas veiks 10 metų nuo pirmojo platinimo etapo pabaigos)
Bendrovės interneto tinklapis https://bsgf.invl.com/lt/

165 mln. eurų dydžio fondas „INVL Baltic Sea Growth Fund“ yra didžiausias privataus kapitalo investicinis fondas Baltijos šalyse, kurio pagrindinis investuotojas yra Europos investicijų fondas (EIF).

Fondas siekia suformuoti diversifikuotą portfelį, orientuodamasis į daugumos arba reikšmingos mažumos paketus ir investuodamas 10–30 mln. eurų į bendroves, turinčias didelį augimo potencialą bei gebančias veikti augančios pasaulinės konkurencijos sąlygomis.

Fondas orientuojasi į investicijas Baltijos šalyse ir tokiuose kaimyniniuose regionuose kaip Lenkija, Skandinavija ir Vidurio Europa. Fondo mandatas apima investavimą visoje Europos Sąjungoje. Fondo investicijų portfelį galite rasti čia: https://bsgf.invl.com/lt/portfolio/fondo-investicijos/

INVL Technology

Teisinė forma Uždarojo tipo privataus kapitalo investicinė bendrovė
Valdymo įmonė UAB „INVL Asset Management“
Veiklos sektorius Investavimas į IT sektoriuje veikiančias įmones (plėtra, vystymas)
Birža Nasdaq Vilnius
Veiklos pradžia 2016 m. liepos 14 d. (bendrovės veiklos laikotarpis 10 metų, su galimybe šį terminą pratęsti dvejiems metams).
Bendrovės interneto tinklapis https://invltechnology.lt/lt/

„INVL Technology“ – investicijų į informacinių technologijų (IT) įmones bendrovė, listinguojama Nasdaq Vilnius.

„INVL Technology“ veikia kaip į stambaus verslo ir valstybinius segmentus orientuotas IT įmonių klasteris, kurio 3 pagrindinės veiklos sritys yra: verslo klimato gerinimas ir e. valdymas, IT paslaugos ir programavimas bei kibernetinė sauga.

Siekdama sukurti reikšmingą pritrauktų investicijų grąžą investuotojams, „INVL Technology“ investuoja į brandžias IT įmones, dirbančias sprendimų stambiam verslui ir valstybiniam sektoriui srityse, turinčias gamybinių pajėgumų Baltijos šalyse bei Rytų ir Vidurio Europoje ir sinergijos potencialą bendradarbiaujant su kitomis „INVL Technology“ įmonėmis.

„INVL Technology“ siekia padidinti valdomų įmonių vertę suteikdama jų augimui ir papildomiems įsigijimams finansinį ir intelektinį kapitalą bei vadovybės paramą, taip pat – padėdama globalizuoti veiklą per pardavimų kanalus Rytų Afrikos ir Pietryčių Azijos rinkose.

INVL Special Opportunities Fund

Teisinė forma Uždarojo tipo sudėtinio informuotiesiems investuotojams skirto investicinio fondo „INVL Alternative Assets Umbrella Fund“ subfondas
Valdymo įmonė UAB „INVL Asset Management“
Veiklos sektorius Investicija į „Moldova-Agroindbank“ (MAIB) akcijas
Veiklos pradžia 2018 m. liepos 24 d.
Fondo vienetų platintojas UAB FMĮ „INVL Financial Advisors“ (subfondo vienetų platinimas yra baigtas)

„INVL Special Opportunities Fund“ netiesiogiai investavo į didžiausio Moldovos banko „Moldova-Agroindbank“ (MAIB) akcijas. Subfondas veiklą pradėjo 2018 metų liepos 24 dieną.

Subfondo dydis – 4,5 mln. eurų. Minimali investicijos į subfondą suma siekė 200 tūkst. eurų, o maksimali – 500 tūkst. eurų.

2018 m. spalio 2 d. tarptautinis konsorciumas, kurį sudaro Europos rekonstrukcijos ir plėtros bankas (ERPB), „Invalda INVL“ ir „Horizon Capital“ ir kuris veikia per Didžiosios Britanijos bendrovę „HEIM Partners“, laimėjo didžiausio Moldovos komercinio banko „Moldova-Agroindbank“ (MAIB) akcijų pardavimo aukcioną. „HEIM Partners“ už 41,09 proc. MAIB akcijų pasiūlė 451,533 mln. Moldovos lėjų (23,031 mln. eurų).

Lietuvos bendrovė „MD Partners“ ir ERPB turi po 37,5 proc., o privataus kapitalo valdytojas „Horizon Capital“ – 25 proc. „HEIM Partners“ akcijų.

„INVL Special Opportunities Fund“ valdo 48,63 proc., o „Invalda INVL“ – 51,37 proc. „MD Partners“ akcijų.

„Moldova-Agroindbank“ yra didžiausias Moldovos komercinis bankas, kurio turtas 2019 m. pabaigoje sudarė 1,3 mlrd. eurų, o nuosavas kapitalas – 229 mln. eurų.

Daugiau informacijos skaitykite: čia.

Finansuojantieji fondai

INVL Baltic Sea Growth Capital Fund

Teisinė forma Uždarojo tipo sudėtinio informuotiesiems investuotojams skirto investicinio fondo „INVL Alternative Assets Umbrella Fund“ subfondas
Valdymo įmonė UAB „INVL Asset Management“
Veiklos sektorius Subfondas investuoja į 2018 m. birželį įsteigtą „INVL Baltic Sea Growth Fund“ ir suteikia galimybę į pastarąjį fondą netiesiogiai investuoti ir fiziniams asmenims, atitinkantiems informuotiesiems investuotojams keliamus reikalavimus
Veiklos pradžia 2018 m. spalio 23 d.
Fondo vienetų platintojas UAB FMĮ „INVL Financial Advisors“(fondo vienetų platinimas yra baigtas)

„INVL Baltic Sea Growth Capital Fund“ dydis – 60,3 mln. eurų. Pritrauktos lėšos investuotos į pirmaujantį Baltijos šalyse privataus kapitalo fondą „INVL Baltic Sea Growth Fund“.

„INVL Baltic Sea Growth Fund“ siekia suformuoti diversifikuotą portfelį, orientuodamasis į daugumos arba reikšmingos mažumos paketus ir investuodamas 10–30 mln. eurų į bendroves, turinčias didelį augimo potencialą bei gebančias veikti augančios pasaulinės konkurencijos sąlygomis.

Fondas orientuojasi į investicijas Baltijos šalyse ir tokiuose kaimyniniuose regionuose kaip Lenkija, Skandinavija ir Vidurio Europa. Fondo mandatas apima investavimą visoje Europos Sąjungoje. Fondo investicijų portfelį galite rasti čia: https://bsgf.invl.com/lt/portfolio/fondo-investicijos/

 

INVL Partner Private Equity Fund I

Teisinė forma Uždarojo tipo sudėtinio informuotiesiems investuotojams skirto investicinio fondo „INVL Alternative Assets Umbrella Fund“ subfondas
Valdymo įmonė UAB „INVL Asset Management“
Veiklos sektorius Investicijos į pasaulinio lygio valdytojo EQT įsteigtą fondą EQT X, investuojantį į Europos ir JAV sveikatos priežiūros, technologijų ir verslo paslaugų sektoriaus įmones.
Veiklos pradžia 2023 m. sausio 18 d.
Fondo vienetų platintojas UAB FMĮ „INVL Financial Advisors“

Subfondo turtas investuojamas į vienos didžiausių pasaulyje privataus kapitalo investicijų bendrovių EQT įsteigtą 20 mlrd. eurų tikslinio dydžio fondą EQT X. Fondo pagrindinė investavimo strategija yra pirmiausia investuoti į Europos ir JAV sveikatos priežiūros, technologijų ir verslo paslaugų sektoriaus įmones. Sektoriai, į kuriuos bus investuojama, gali būti peržiūrimi ir keičiami, nustatomi ir parenkami nauji sektoriai, atsižvelgiant į įvairius faktorius, įskaitant, bet neapsiribojant, rinkos tendencijas, ekonomines ir reguliacines perspektyvas, rizikos ir grąžos santykį ir kt.

Susidomėjote investavimo galimybe?

Kontaktai instituciniams investuotojams: paulius.zurauskas@invl.com