INVL Logo

Su tvarumu susijusios informacijos atskleidimas

Priimant investicinius sprendimus, mes vertiname tvarumo rizikas ir su jomis susijusių vertės kūrimo galimybes.

Siekiame laikytis atsakingo investavimo požiūrio ir prisidėti prie visuomenės gerovės bei tvarios plėtros pasitelkiant aplinkos, socialinių ir valdymo (angl. environmental, social, governance – ESG) veiksnių integraciją, aktyvų įsitraukimą, neigiamą atranką ir įsipareigojimą laikytis Atsakingo investavimo principų (angl. Principles for Responsible Investment – PRI).

Dalinamės informacija ir dokumentais, kurie skelbiami įgyvendinant Europos Parlamento ir Tarybos Reglamentą (ES) 2019/2088 dėl su tvarumu susijusios informacijos atskleidimo finansinių paslaugų sektoriuje.

Atsakingas investavimas ir tvarumo rizikos

Valdydami investicijas, vertiname naudojamų finansinių priemonių tvarumo riziką. Savo veikloje laikomės atsakingo investavimo ir tvarumo rizikos integravimo politikos.

Pagrindinis neigiamas poveikis tvarumui ir kita su tvarumu susijusi informacija

Pagrindinis neigiamas poveikis tvarumui suprantamas kaip neigiamas arba galimai reikšmingas tvarumo veiksniams poveikis, tiesiogiai susijęs su investicinių sprendimų priėmimu ar jų konsultacijomis. Šiuo metu neatsižvelgiame į galimą neigiamą poveikį tvarumo veiksniams.

Tvarumo principų įgyvendinimas produktuose

Vadome įvairias turto klases (pavyzdžiui, akcijas, obligacijas, pinigus ir pinigų ekvivalentus, alternatyvias investicijas) per skirtingas teisinių formų rūšis (pavyzdžiui, pensijų fondus, investicinius  fondus, privataus kapitalo, nekilnojamo turto ir alternatyvius fondus, investicines kryptis, portfelių valdymo paslaugą, nuosavas lėšas. Tvarumo rizikos ir principų integravimas gali skirtis priklausomai nuo tam tikro fondo turto, strategijos, investicijos termino.

 

Fondas Informacija atsileidžiama pagal SFDR str. Fondo tipas Internetinio puslapio atskleidimai (SFDR 10 str.)
„INVL Renewable Energy Fund I“ 9 str. Uždaras Įtraukta į fondo dokumentus, informacija prieinama tik investuotojams ir potencialiems investuotojams
„INVL Sustainable Timberland and Farmland Fund II“  (valdoma pagal portfelio valdymo delegavimo sutartį) 8 str. Atviras  Atskleidimo dokumentas
„INVL Sustainable Timberland and Farmland Fund II – Capital Fund“ 8 str. Uždaras Įtraukta į fondo dokumentus, informacija prieinama tik investuotojams ir potencialiems investuotojams
„INVL Baltic Sea Growth Fund“ 8 str. Uždaras Įtraukta į fondo dokumentus, informacija prieinama tik investuotojams ir potencialiems investuotojams
„INVL Private Equity Fund II“
8 str. Uždaras Įtraukta į fondo dokumentus, informacija prieinama tik investuotojams ir potencialiems investuotojams
„INVL Private Equity Capital Fund II“ 8 str. Uždaras Įtraukta į fondo dokumentus, informacija prieinama tik investuotojams ir potencialiems investuotojams
„BSGF Salt Invest“ 8 str. Uždaras Įtraukta į fondo dokumentus, informacija prieinama tik investuotojams ir potencialiems investuotojams
„INVL Baltic Sea Growth Capital Fund“ 6 str. Uždaras
„INVL Partner Private Equity Fund I“ 8 str. Uždaras Įtraukta į fondo dokumentus, informacija prieinama tik investuotojams ir potencialiems investuotojams
„INVL Baltic Real Estate“ 6 str. Emitentas (uždaras)
„INVL Technology“ 6 str. Emitentas (uždaras)
„INVL Brigde Finance“ 6 str. Atviras
„INVL Special Opportunities Fund“ 6 str. Uždaras
„INVL Partner Global Distressed Debt Fund I“ 6 str. Uždaras
„INVL Partner Global Infrastructure Fund“ 6 str. Uždaras
„INVL Partner Energy and Infrastructure Fund“ 6 str. Uždaras
„INVL Partner Global Real Estate Fund I“
6 str. Atviras