INVL Logo

INVL Private Equity Fund II

Teisinė forma Uždaro tipo informuotiesiems investuotojams skirtas investicinis fondas
Valdymo įmonė UAB „INVL Asset Management“
Veiklos sektorius Investavimas į įmones, kurios turi potencialą tapti lyderėmis Baltijos šalyse ir Lenkijoje, siekiant patrauklios pagal riziką grąžos investuotojams.
Veiklos pradžia 2024 m. balandžio 10 d. Planuojama, kad fondas veiks 10 metų nuo pirmojo platinimo etapo pabaigos. Investavimo periodas prasidės paskelbus pirmojo platinimo etapo pabaigą.

„INVL Private Equity Fund II“ (toliau – Fondas) strategija – išnaudoti patrauklias galimybes Baltijos šalyse ir Lenkijoje, investuojant į vidutinio dydžio įmones, kurios, įliejus papildomo kapitalo, turi potencialo tapti savo sektoriaus lyderėmis regione, ir taip užtikrinti investuotojams patrauklią pagal riziką grąžą. Fondas taip pat gali investuoti į bendroves, veikiančias bet kurioje Europos Sąjungos, Europos ekonominės erdvės ar Europos laisvosios prekybos asociacijos šalyje. Fondas orientuosis į kontrolinį ar reikšmingos mažumos akcijų paketą ir aktyviai dalyvaus investicijų valdyme, siekdamas reikšmingai padidinti kapitalo vertę ilguoju laikotarpiu. Bus siekiama suformuoti diversifikuotą 10-12 investicijų portfelį, suteikiant taikiniams vėlyvos plėtros kapitalo, taip pat vykdant įmonių išpirkimo ir „investuok ir vystyk“ investicijas.

Fondas į vieną portfelio investiciją investuos nuo 15 mln. iki 35 mln. eurų, tačiau, esant reikšmingam vertės auginimo su papildomomis investicijomis potencialui, galės vykdyti ir mažesnes pirmines kapitalo investicijas, o, priklausomai nuo galutinio Fondo dydžio, galės vykdyti ir didesnes kapitalo investicijas. Tikslinių portfelio įmonių vertės svyruos nuo 30 mln. eurų iki 150 mln. eurų.