INVL Logo

Mūsų požiūris į ESG

Investicijų valdyme vadovaujamės požiūriu „Mums rūpi, ką paliksime po savęs“. Mes siekiame atsakingai investuoti ir prisidėti prie visuomenės gerovės bei tvarios plėtros per ESG (aplinkos, socialinių ir valdymo veiksnių) kriterijų integraciją, aktyvų įsitraukimą, neigiamą atranką ir įsipareigojimą laikytis Atsakingo investavimo principų (angl. Principles for Responsible Investment – PRI).

„Invalda INVL“ prie Jungtinių Tautų palaikomų atsakingo investavimo principų PRI (angl. k. Principles for responsible investment) prisijungė 2017 m. viduryje.

Siekiame turtą valdyti pagal ESG ir pasaulines tvaraus valdymo praktikas, kurdami vertę mūsų investuotojams ir visuomenei.

ESG įgyvendinimą vykdome per:

  • Įmonę – laikantis rinkos standartų praktikos ir reguliavimo reikalavimų bei siekdami bendrovės integracijos pasitelkus švietimą;
  • Fondus – siekiame pilnai integruoti aplinkos ir socialinius veiksnius į fondų veiklą pagal rinkos standartus ir praktiką.