INVL Logo

Privati skola

Privačios skolos turto klasė patraukli dėl rizikos ir grąžos santykio investuojant į įmonių neviešai platinamus skolos vertybinius popierius.

INVL privačios skolos fondai siekia ilgalaikės stabilios grąžos savo investuotojams, investuodami į Baltijos šalių įmonių privačios skolos instrumentus, kurie yra apsaugoti aukštos kokybės užstatu, arba lėšas įdarbindami į pasaulinio lygio valdytojų sukurtus globalius produktus.

INVL Bridge Finance

Teisinė forma Atviro tipo informuotiesiems investuotojams skirtas rizikos kapitalo investicinis fondas
Valdymo įmonė Turto valdymo bendrovė „Mundus“
Veiklos sektorius Investicijos į alternatyvaus finansavimo sektoriaus įmonių neviešai platinamus (angl. private debt) skolos vertybinius popierius
Veiklos pradžia 2015 m.
Interneto tinklapis https://bridge.invl.com

„INVL Bridge Finance“ fondas siekia ilgalaikės stabilios grąžos investuodamas į sparčiai augančio alternatyvaus finansavimo sektoriaus įmonių neviešai platinamus skolos vertybinius popierius (angl. private debt).

Tikslinės įmonės gali turėti ribotas galimybes skolintis tradicinėmis kreditavimo priemonėmis, tačiau yra pajėgios užtikrinti stabilius pinigų srautus. Fondo komanda aktyviai prisideda prie tikslinių bendrovių valdymo, o trumpalaikiais finansiniais instrumentais užtikrinami fondo likvidumo poreikiai.

Finansuojantysis fondas

INVL Partner Global Distressed Debt Fund I

Teisinė forma Uždarojo tipo sudėtinio informuotiesiems investuotojams skirto investicinio fondo „INVL Alternative Assets Umbrella Fund“ subfondas
Valdymo įmonė UAB „INVL Asset Management“
Veiklos sektorius Investicijos į pasaulinio lygio valdytojo įsteigtą nuvertėjusių skolų fondą (angl. distressed debt).
Veiklos pradžia 2020 m. rugsėjo 14 d.
Vienetų platintojas UAB FMĮ „INVL Financial Advisors“ (subfondo vienetų platinimas yra baigtas)

Subfondo turtas investuojamas į kito fondų valdytojo įsteigtą fondą, kurio (pagrindinė) investavimo strategija – (i) su nuolaida įsigyti įmonių skolos vertybinių popierių (kurie dažnai būna užtikrinti turtu) ar (ii) išpirkti bankų paskolas. Grąža sugeneruojama emitentui išsisprendus likvidumo ir mokumo problemas bei išpirkus vertybinius popierius už nominalią vertę arba pertvarkius įmonės kapitalo struktūrą, pavyzdžiui, konvertavus skolą į akcijas.

Susidomėjote investavimo galimybe?

Kontaktai instituciniams investuotojams: