INVL Logo

INVL Baltijos fondas

Apie fondą

Fondo pavadinimas iki 2016 m. vasario 17 d. – Finasta Baltic Fund.

Atkreipiame dėmesį, kad 2020 m. sausio 15 dieną prie šio fondo buvo prijungtas „INVL Asset Management“ valdomas „INVL besivystančios Europos be Rusijos TOP20 subfondas”. Daugiau informacijos apie jungimą skaitykite čia.

Fondo lėšos investuojamos į Baltijos šalių rinkose kotiruojamas arba Baltijos šalyse aktyviai veikiančių įmonių akcijas. Investuojant siekiama maksimalaus turto prieaugio bei prisiimama didelė svyravimų rizika.

Pokyčiai (%) ir vertės pagal 2023-11-29 duomenis
Fondo pavadinimas
Dienos
Mėnesio
Nuo metų pradžios
1 metų
3 metų
5 metų
Nuo veiklos pradžios
Grynųjų aktyvų vertė, EUR
INVL Baltijos Fondas
+0,30 %
+1,50 %
+6,32 %
+7,28 %
+51,65 %
+45,77 %
+81,91 %
10.580.018,45
INVL besivystančios Europos obligacijų subfondas
+0,04 %
+2,05 %
+6,44 %
+7,11 %
-8,13 %
+0,90 %
+36,70 %
8.062.272,52
INVL besivystančių pasaulio rinkų obligacijų subfondas
+0,45 %
+3,61 %
+8,46 %
+10,26 %
-6,24 %
+4,96 %
+13,60 %
9.239.668,53
INVL Rusijos nevalstybinių įmonių subfondas
+42,33 %
+42,33 %
+42,33 %
-18,37 %
-31,48 %
-29,35 %
-24,50 %
0,00
INVL alternatyvių investicijų fondas
-1,35 %
+2,31 %
+4,89 %
+2,57 %
5.520.207,80