INVL Logo

INVL Partner Energy and Infrastructure Fund

Teisinė forma Uždarojo tipo sudėtinio informuotiesiems investuotojams skirto investicinio fondo „INVL Alternative Assets Umbrella Fund II“ subfondas.
Veiklos sektorius Investicijos į infrastruktūros sektoriuje veikiantį fondą, kurį valdo „Lords LB Asset Management“
Veiklos pradžia 2017 m. lapkričio 20 d.
Fondo vienetų platintojas UAB FMĮ „INVL Financial Advisors“
Kita informacija Subfondas „INVL Partner Energy and Infrastructure Fund“ neplatinamas viešai.