INVL Logo

INVL Private Equity Capital Fund II

Teisinė forma Uždaro tipo informuotiesiems investuotojams skirtas investicinis fondas
Valdymo įmonė UAB „INVL Asset Management“
Veiklos sektorius Fondas investuoja į 2024 m. balandžio 10 d. įsteigtą „INVL Private Equity Fund II“ ir suteikia galimybę į pastarąjį fondą netiesiogiai investuoti ir fiziniams asmenims, atitinkantiems informuotiesiems investuotojams keliamus reikalavimus
Veiklos pradžia 2024 m. gegužės 15 d.
Fondo vienetų platintojas UAB FMĮ „INVL Financial Advisors“

„INVL Private Equity Capital Fund II“ fondo lėšos bus investuojamos į finansuojamojo fondo „INVL Private Equity Fund II“ išleistus vertybinius popierius. Fondo veiklos strategija yra paremta investicijomis į vidutinio dydžio tam tikros verslo srities lyderes įmones ne tik Baltijos valstybėse, tačiau ir kitose ES valstybėse bei Europos laisvosios prekybos asociacijos valstybėse narėse.

Maksimalus šio fondo dydis nėra nustatytas. Platinimo etapų skaičius priklausys nuo finansuojamojo fondo, kurio maksimalus dydis siekia 400 mln. eurų.
Daugiau informacijos apie finansuojamąjį fondą „INVL Private Equity Fund II“ ir jo investavimo strategiją rasite čia: https://www.invl.com/investicijos/privatus-kapitalas/invl-private-equity-fund-ii/.