INVL Logo

Fondų fondai

Laikomės atviros architektūros politikos ir klientų lėšas, sutelktas per fondų fondus (angl. Fund of Funds), investuojame per šonines (paralelines) investavimo struktūras (angl. Parralel Vehicle, Side Car Vehicle), valdomas žinomų bei patikimų pasaulinio lygio valdytojų (infrastruktūra, nekilnojamas turtas ir kt.).

INVL Partner Global Infrastructure Fund I

Teisinė forma Uždarojo tipo sudėtinio informuotiesiems investuotojams skirto investicinio fondo „INVL Alternative Assets Umbrella Fund“ subfondas
Valdymo įmonė UAB „INVL Asset Management“
Veiklos sektorius Investicijos į kertinės infrastruktūros (angl. core infrastructure) objektus investuojančių portfelį sudarančių kolektyvinio investavimo subjektų dalis
Veiklos pradžia 2021 m. lapkričio 17 d.
Fondo vienetų platintojas UAB FMĮ „INVL Financial Advisors“

Subfondas siekia ilgalaikio investuoto kapitalo vertės padidėjimo, tuo pačiu gaudamas nuolatines pajamas iš subfondo turto. Subfondas šį investicinį tikslą ketina pasiekti netiesiogiai įsigydamas, laikydamas ir perleisdamas į kertinės infrastruktūros (angl. core infrastructure) objektus investuojančių portfelį sudarančių kolektyvinio investavimo subjektų dalis.

Subfondo investicijų portfelį sudaro kolektyvinio investavimo subjektai, kurie pagal jų investavimo strategiją siekia įgyti iš esmės išvystytus investavimo objektus (angl. brownfield), esančius Tarptautinės ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos valstybėse narėse ar kitų valstybių, kurios nėra minėtos organizacijos narės, teritorijose, tačiau siekiama investuoti į turtą, esantį valstybėse, turinčiose tvarią reguliacinę ir teisinę aplinką.

INVL Partner Global Real Estate Fund I

Teisinė forma Atvirojo tipo informuotiesiems investuotojams skirtas investicinis fondas „INVL Partner Global Real Estate Fund I“
Valdymo įmonė UAB „INVL Asset Management“
Veiklos sektorius Investicijos į aukštos kokybės nekilnojamąjį turtą (biurų, mažmeninės prekybos, daugiabučių pastatus ir kt.) investuojančių portfelį sudarančių kolektyvinio investavimo subjektų dalis ar kitų valdytojų valdomų Europoje ir JAV veikiančių fondų dalis
Veiklos pradžia 2024 m. sausio 10 d.
Fondo vienetų platintojas UAB FMĮ „INVL Financial Advisors“

Fondas siekia ilgalaikio į Fondą investavusių dalyvių investuoto kapitalo vertės padidėjimo tuo pačiu gaudamas nuolatines pajamas iš Fondo turto. Fondas šį investicinį tikslą ketina pasiekti įsigydamas, laikydamas ir perleisdamas į aukštos kokybės nekilnojamąjį turtą (biurų, mažmeninės prekybos, daugiabučių pastatus ir kt.) investuojančių Portfelį sudarančių KIS dalis ar kitų valdytojų valdomų Europoje ir JAV veikiančių fondų dalis.

Visi portfelį sudarantys kolektyvinio investavimo subjektai siekia ir sieks įsigyti nekilnojamojo turto objektus, iš kurių būtų gaunamos stabilios pajamos. Portfelį sudarančių kolektyvinio investavimo subjektai valdytojai siekia, kad portfelis būtų diversifikuotas, atsižvelgiant į investavimo objektų vietą, nuosavybės tipą, dydį, nuomos terminą ir nuomininko profilį ir kt. įprastus diversifikavimo pagrindus.

Susidomėjote investavimo galimybe?

Kontaktai instituciniams investuotojams: