INVL Logo

Kaip mes dirbame

Strategijos, pagerinančios portfelio rezultatus

Mūsų valdomos mažiau su tradicinėmis kapitalo rinkomis koreliuojančios alternatyvios strategijos yra orientuotos į optimalų grąžos ir rizikos santykį.

Aktyvus valdymas ir įsitraukimas

Esame profesionalūs investuotojai ir mūsų įsitraukimas į portfelio įmonių veiklą bei aktyvus kitų investicijų valdymas kuria vertę didiesiems pasauliniams žaidėjams mažiau pažįstamose rinkose.

Atsakingas investavimas

Mes vertiname su aplinkos, socialiniais ir valdysenos (ESG) veiksniais susijusias rizikas bei galimybes savo investicijų analizėje ir priežiūroje. Tikime, jog šis požiūris atneša ilgalaikę naudą.

Regionai

Baltijos šalys ir besivystanti Europa

Mūsų veiklos ir investicijų regionas apima Baltijos šalis ir besivystančią Europą. Tai –  regionas, kuriame galime sukurti daugiausiai vertės, nes čia esame sukaupę daugiau kaip 30 metų patirtį, kompetencijas, partnerių tinklą.

Pagal daugumą ekonominių rodiklių šis regionas yra labiausiai pažengęs tarp besivystančių pasaulio šalių. Regiono šalys pasižymi aukštais augimo rodikliais ir patraukliomis turto kainomis bei Vakarų Europai beveik prilygstančiu išsivystymo lygiu ir įmonių valdymo standartais.

Baltijos šalys išsiskiria apdairiai valdomais viešaisiais finansais, konkurencingu ir atviru ekonomikos augimo modeliu bei Skandinavijos įtaka verslo kultūrai.

Dėl santykinai nedidelio regiono dydžio Baltijos šalys ir besivystanti Europa sulaukia mažiau didžiųjų investuotojų dėmesio nei kitos besivystančios rinkos ir tai atveria daugiau galimybių mums, šio regiono profesionalams.

Investicijos

Privatus kapitalas

Jau daugiau kaip 30 metų veikianti „Invalda INVL“ grupė sukaupė svarią patirtį, valdydama privatų kapitalą  ir kurdama savo sričių pirmaujančius rinkos žaidėjus Baltijos šalyse ir Vidurio bei Rytų Europos regione.

Bendradarbiaudami su užsienio privataus kapitalo fondais ir vietos verslininkais, sudarėme kelias dešimtis įmonių įsigijimo, pardavimo ir kapitalo pritraukimo sandorių, kurių bendra vertė viršija 2 mlrd. eurų.

Turėdami vieną labiausiai patyrusių privataus kapitalo komandų regione, sėkmingai valdome produktus, kurie skiriasi tiek dydžiu, tiek įmonių, į kurias investuojama, veiklos regionu ir specifika. Didžioji dalis kapitalo įdarbinama Baltijos regione, bet investuojama ir už jo ribų.

Mes investuojame į privatų kapitalą, nes tikime, jog kuriame vertę ne tik uždirbdami patrauklią grąžą savo investuotojams, bet ir prisidėdami prie regiono ekonominio vystymosi bei gerovės visai visuomenei.

INVL Baltic Sea Growth Fund

Teisinė forma Uždaro tipo profesionaliems investuotojams skirtas investicinis fondas
Valdymo įmonė UAB „INVL Asset Management“
Veiklos sektorius Investavimas į vidutinio dydžio, patrauklaus rizikos ir grąžos santykio bendroves, suteikiant joms kapitalą tolimesniam augimui
Veiklos pradžia 2019 m. vasario 6 d. (planuojama, kad fondas veiks 10 metų nuo pirmojo platinimo etapo pabaigos)
Bendrovės interneto tinklapis https://bsgf.invl.com/lt/

165 mln. eurų dydžio fondas „INVL Baltic Sea Growth Fund“ yra pirmaujantis privataus kapitalo investicinis fondas Baltijos šalyse, kurio pagrindinis investuotojas yra Europos investicijų fondas (EIF).

Fondas siekia suformuoti diversifikuotą portfelį, orientuodamasis į daugumos arba reikšmingos mažumos paketus ir investuodamas 10–30 mln. eurų į bendroves, turinčias didelį augimo potencialą bei gebančias veikti augančios pasaulinės konkurencijos sąlygomis.

Fondas orientuojasi į investicijas Baltijos šalyse ir tokiuose kaimyniniuose regionuose kaip Lenkija, Skandinavija ir Vidurio Europa. Fondo mandatas apima investavimą visoje Europos Sąjungoje. Fondo investicijų portfelį galite rasti čia: https://bsgf.invl.com/lt/portfolio/fondo-investicijos/

INVL Private Equity Fund II

Teisinė forma Uždaro tipo informuotiesiems investuotojams skirtas investicinis fondas
Valdymo įmonė UAB „INVL Asset Management“
Veiklos sektorius Investavimas į įmones, kurios turi potencialą tapti lyderėmis Baltijos šalyse ir Lenkijoje, siekiant patrauklios pagal riziką grąžos investuotojams.
Veiklos pradžia 2024 m. balandžio 10 d. Planuojama, kad fondas veiks 10 metų nuo pirmojo platinimo etapo pabaigos. Investavimo periodas prasidės paskelbus pirmojo platinimo etapo pabaigą.

„INVL Private Equity Fund II“ (toliau – Fondas) strategija – išnaudoti patrauklias galimybes Baltijos šalyse ir Lenkijoje, investuojant į vidutinio dydžio įmones, kurios, įliejus papildomo kapitalo, turi potencialo tapti savo sektoriaus lyderėmis regione, ir taip užtikrinti investuotojams patrauklią pagal riziką grąžą. Fondas taip pat gali investuoti į bendroves, veikiančias bet kurioje Europos Sąjungos, Europos ekonominės erdvės ar Europos laisvosios prekybos asociacijos šalyje. Fondas orientuosis į kontrolinį ar reikšmingos mažumos akcijų paketą ir aktyviai dalyvaus investicijų valdyme, siekdamas reikšmingai padidinti kapitalo vertę ilguoju laikotarpiu. Bus siekiama suformuoti diversifikuotą 10-12 investicijų portfelį, suteikiant taikiniams vėlyvos plėtros kapitalo, taip pat vykdant įmonių išpirkimo ir „investuok ir vystyk“ investicijas.

Fondas į vieną portfelio investiciją investuos nuo 15 mln. iki 35 mln. eurų, tačiau, esant reikšmingam vertės auginimo su papildomomis investicijomis potencialui, galės vykdyti ir mažesnes pirmines kapitalo investicijas, o, priklausomai nuo galutinio Fondo dydžio, galės vykdyti ir didesnes kapitalo investicijas. Tikslinių portfelio įmonių vertės svyruos nuo 30 mln. eurų iki 150 mln. eurų.

INVL Technology

Teisinė forma Uždarojo tipo privataus kapitalo investicinė bendrovė
Valdymo įmonė UAB „INVL Asset Management“
Veiklos sektorius Investavimas į IT sektoriuje veikiančias įmones (plėtra, vystymas)
Birža Nasdaq Vilnius
Veiklos pradžia 2016 m. liepos 14 d. (bendrovės veiklos laikotarpis 10 metų, su galimybe šį terminą pratęsti dvejiems metams).
Bendrovės interneto tinklapis https://invltechnology.lt/lt/

„INVL Technology“ yra uždarojo tipo investicinė bendrovė (UTIB), kuri investuoja į Europos IT bendroves ir plėtoja jų veiklą. Jos pagrindinė būstinė yra Vilniuje, o akcijos platinamos „Nasdaq Vilnius“ vertybinių popierių biržoje.

„INVL Technology“ sudaro trys įmonių grupės: „Novian“ (Baltijos šalių IT bendrovė), „NRD Companies“ („GovTech“ bendrovė) ir „NRD Cyber Security“ (kibernetinio saugumo bendrovė).

2016 m. liepos 14 d. Lietuvos bankas „INVL Technology“ suteikė leidimą veikti kaip UTIB 10 metų laikotarpiui su galimybe veiklą pratęsti dvejiems metams.

INVL Special Opportunities Fund

Teisinė forma Uždarojo tipo sudėtinio informuotiesiems investuotojams skirto investicinio fondo „INVL Alternative Assets Umbrella Fund“ subfondas
Valdymo įmonė UAB „INVL Asset Management“
Veiklos sektorius Investicija į „Moldova-Agroindbank“ (MAIB) akcijas
Veiklos pradžia 2018 m. liepos 24 d.
Fondo vienetų platintojas UAB FMĮ „INVL Financial Advisors“ (subfondo vienetų platinimas yra baigtas)

„INVL Special Opportunities Fund“ netiesiogiai investavo į didžiausio Moldovos banko „Moldova-Agroindbank“ (MAIB) akcijas. Subfondas veiklą pradėjo 2018 metų liepos 24 dieną.

Subfondo dydis – 4,5 mln. eurų. Minimali investicijos į subfondą suma siekė 200 tūkst. eurų, o maksimali – 500 tūkst. eurų.

2018 m. spalio 2 d. tarptautinis konsorciumas, kurį sudaro Europos rekonstrukcijos ir plėtros bankas (ERPB), „Invalda INVL“ ir „Horizon Capital“ ir kuris veikia per Didžiosios Britanijos bendrovę „HEIM Partners“, laimėjo didžiausio Moldovos komercinio banko „Moldova-Agroindbank“ (MAIB) akcijų pardavimo aukcioną. „HEIM Partners“ už 41,09 proc. MAIB akcijų pasiūlė 451,533 mln. Moldovos lėjų (23,031 mln. eurų).

Lietuvos bendrovė „MD Partners“ ir ERPB turi po 37,5 proc., o privataus kapitalo valdytojas „Horizon Capital“ – 25 proc. „HEIM Partners“ akcijų.

„INVL Special Opportunities Fund“ valdo 48,63 proc., o „Invalda INVL“ – 51,37 proc. „MD Partners“ akcijų.

„Moldova-Agroindbank“ yra didžiausias Moldovos komercinis bankas, kurio turtas 2022 m. pabaigoje sudarė 2,1 mlrd. eurų, o nuosavas kapitalas – 325 mln. eurų.

Daugiau informacijos skaitykite: https://www.maib.md/en

Finansuojantieji fondai

INVL Baltic Sea Growth Capital Fund

Teisinė forma Uždarojo tipo informuotiesiems investuotojams skirto sudėtinio investicinio fondo „INVL Alternative Assets Umbrella Fund“ subfondas
Valdymo įmonė UAB „INVL Asset Management“
Veiklos sektorius Subfondas investuoja į 2018 m. birželį įsteigtą „INVL Baltic Sea Growth Fund“ ir suteikia galimybę į pastarąjį fondą netiesiogiai investuoti ir fiziniams asmenims, atitinkantiems informuotiesiems investuotojams keliamus reikalavimus
Veiklos pradžia 2018 m. spalio 23 d.
Fondo vienetų platintojas UAB FMĮ „INVL Financial Advisors“ (fondo vienetų platinimas yra baigtas)

„INVL Baltic Sea Growth Capital Fund“ dydis – 60,3 mln. eurų. Pritrauktos lėšos investuotos į pirmaujantį Baltijos šalyse privataus kapitalo fondą „INVL Baltic Sea Growth Fund“.

„INVL Baltic Sea Growth Fund“ siekia suformuoti diversifikuotą portfelį, orientuodamasis į daugumos arba reikšmingos mažumos paketus ir investuodamas 10–30 mln. eurų į bendroves, turinčias didelį augimo potencialą bei gebančias veikti augančios pasaulinės konkurencijos sąlygomis.

Fondas orientuojasi į investicijas Baltijos šalyse ir tokiuose kaimyniniuose regionuose kaip Lenkija, Skandinavija ir Vidurio Europa. Fondas jau yra investavęs į dvi bendroves, veikiančias sveikatos priežiūros ir inžinerinių paslaugų srityse.

 

INVL Partner Private Equity Fund I

Teisinė forma Uždarojo tipo sudėtinio informuotiesiems investuotojams skirto investicinio fondo „INVL Alternative Assets Umbrella Fund“ subfondas
Valdymo įmonė UAB „INVL Asset Management“
Veiklos sektorius Investicijos į pasaulinio lygio valdytojo EQT įsteigtą fondą EQT X, investuojantį į Europos ir JAV sveikatos priežiūros, technologijų ir verslo paslaugų sektoriaus įmones.
Veiklos pradžia 2023 m. sausio 18 d.
Fondo vienetų platintojas UAB FMĮ „INVL Financial Advisors“

Subfondo turtas investuojamas į vienos didžiausių pasaulyje privataus kapitalo investicijų bendrovių EQT įsteigtą 20 mlrd. eurų tikslinio dydžio fondą EQT X. Fondo pagrindinė investavimo strategija yra pirmiausia investuoti į Europos ir JAV sveikatos priežiūros, technologijų ir verslo paslaugų sektoriaus įmones. Sektoriai, į kuriuos bus investuojama, gali būti peržiūrimi ir keičiami, nustatomi ir parenkami nauji sektoriai, atsižvelgiant į įvairius faktorius, įskaitant, bet neapsiribojant, rinkos tendencijas, ekonomines ir reguliacines perspektyvas, rizikos ir grąžos santykį ir kt.

 

INVL Private Equity Capital Fund II

Teisinė forma Uždaro tipo informuotiesiems investuotojams skirtas investicinis fondas
Valdymo įmonė UAB „INVL Asset Management“
Veiklos sektorius Fondas investuoja į 2024 m. balandžio 10 d. įsteigtą „INVL Private Equity Fund II“ ir suteikia galimybę į pastarąjį fondą netiesiogiai investuoti ir fiziniams asmenims, atitinkantiems informuotiesiems investuotojams keliamus reikalavimus
Veiklos pradžia 2024 m. gegužės 15 d.
Fondo vienetų platintojas UAB FMĮ „INVL Financial Advisors“

„INVL Private Equity Capital Fund II“ fondo lėšos bus investuojamos į finansuojamojo fondo „INVL Private Equity Fund II“ išleistus vertybinius popierius. Fondo veiklos strategija yra paremta investicijomis į vidutinio dydžio tam tikros verslo srities lyderes įmones ne tik Baltijos valstybėse, tačiau ir kitose ES valstybėse bei Europos laisvosios prekybos asociacijos valstybėse narėse.

Maksimalus šio fondo dydis nėra nustatytas. Platinimo etapų skaičius priklausys nuo finansuojamojo fondo, kurio maksimalus dydis siekia 400 mln. eurų. Daugiau informacijos apie finansuojamąjį fondą „INVL Private Equity Fund II“ ir jo investavimo strategiją rasite čia: https://www.invl.com/investicijos/privatus-kapitalas/invl-private-equity-fund-ii/.

Tikrasis turtas

Tikrojo turto (angl. „real assets“) segmente valdome investicijas į nekilnojamąjį turtą, žemės ūkio paskirties žemę bei miškus, infrastruktūrą ir atsinaujinančią energetiką.

Šios turto klasės yra patrauklios, nes mažiau koreliuoja su kapitalo rinkomis, leidžia diversifikuoti investicijų portfelį, sumažinti infliacijos poveikį.

Sėkmingus rezultatus padeda pasiekti ne tik sukaupta patirtis, bet ir profesionalūs fondų valdytojai.

INVL Renewable Energy Fund I

Teisinė forma Uždarojo tipo sudėtinio informuotiesiems investuotojams skirto investicinio fondo „INVL Alternative Assets Umbrella Fund“ subfondas
Valdymo įmonė UAB „INVL Asset Management“
Veiklos sektorius Subfondas investuoja į ankstyvos (angl. green field) ir vidutinės (angl. brown field) vystymo stadijos atsinaujinančios energetikos (saulės, vėjo) projektus, kurie apima naujų jėgainių statybą, jau veikiančių jėgainių įsigijimą, jėgainių eksploatavimui reikalingos infrastruktūros sukūrimą ir (arba) įsigijimą bei efektyvų turimų jėgainių valdymą Europos Sąjungoje, Didžiojoje Britanijoje ir Europos Ekonominės Erdvės valstybėse-narėse.
Veiklos pradžia 2021 m. liepos 20 d.
Fondo vienetų platintojas UAB FMĮ „INVL Financial Advisors“
Interneto tinklapis https://invlrenewable.com/

INVL Baltic Real Estate

Teisinė forma Uždarojo tipo investicinė bendrovė, Akcinė bendrovė
Valdymo įmonė UAB „INVL Asset Management“
Veiklos sektorius Komercinis nekilnojamasis turtas (nuoma, vystymas)
Birža Nasdaq Vilnius
Veiklos pradžia 2016 m. gruodžio 22 d. (bendrovės veiklos laikotarpis 30 metų, su galimybe šį terminą pratęsti dar 20 metų).
Bendrovės interneto tinklapis https://bre.invl.com/lit/lt

Nasdaq Vilnius biržoje listinguojama „INVL Baltic Real Estate“ investuoja į komercinės paskirties nekilnojamąjį turtą Baltijos šalyse. Šiuo metu bendrovė valdo gerose vietose esančius objektus Lietuvoje (Vilniuje) bei Latvijoje (Rygoje).

„INVL Baltic Real Estate“ priklausančios įmonės yra investavusios į biuro, sandėliavimo, gamybos paskirties nekilnojamojo turto objektus Lietuvoje bei Latvijoje. Visi objektai duoda nuomos pajamas, beveik visi turi tolimesnio vystymo perspektyvas.

INVL Baltijos miškų fondas I

Valdymo įmonė UAB „INVL Asset Management“
Veiklos sektorius Investavimas į miškų ūkio paskirties žemę
Veiklos pradžia-pabaiga 2017 m. vasario 13 d. – 2022 m. birželio 6 d.

Į Lietuvos miškus investavęs „INVL Baltijos miškų fondas I“ daug dėmesio skyrė tvariai mūsų šalies miškininkystės veiklai ir iš viso valdė daugiau kaip 5,6  tūkst. ha miško. Fondas buvo pritraukęs iš investuotojų 15 mln. eurų, o per visą savo veiklos istoriją investuotojams išmokėjo 24,87 mln. eurų ir uždirbo 27,3 proc. vidutinę metinę grąžą, žymiai pralenkęs siekiamus 8 proc.

Investicijų į miškus veiklą toliau tęsia 2020 m. įkurtas „INVL Sustainable Timberland and Farmland Fund II“ ( https://invlsustainable.com )

Finansuojantieji fondai ir fondų fondai

INVL Sustainable Timberland and Farmland Fund II – Capital Fund

Teisinė forma Uždarojo tipo sudėtinio informuotiesiems investuotojams skirto investicinio fondo „INVL Alternative Assets Umbrella Fund“ subfondas
Valdymo įmonė UAB „INVL Asset Management“
Veiklos sektorius Subfondas investuoja į Didžiosios Liuksemburgo Hercogystės finansų sektoriaus priežiūros komisijos (Commission de Surveillance du Secteur Financier) neprižiūrimos investicinės kintamojo kapitalo bendrovės INVL Alternative Assets Umbrella Fund, SCSp SICAV-RAIF, subfondą „INVL Sustainable Timberland and Farmland Fund II“
Veiklos pradžia 2020 m. spalio 14 d.
Fondo vienetų platintojas UAB FMĮ „INVL Financial Advisors“
Tinklalapis https://invlsustainable.com/

 

INVL Partner Energy and Infrastructure Fund

Teisinė forma Uždarojo tipo sudėtinio informuotiesiems investuotojams skirto investicinio fondo „INVL Alternative Assets Umbrella Fund II“ subfondas.
Veiklos sektorius Investicijos į infrastruktūros sektoriuje veikiantį fondą, kurį valdo „Lords LB Asset Management“
Veiklos pradžia 2017 m. lapkričio 20 d.
Kita informacija Subfondas „INVL Partner Energy and Infrastructure Fund“ neplatinamas viešai.

 

INVL Partner Global Infrastructure Fund I

Teisinė forma Uždarojo tipo sudėtinio informuotiesiems investuotojams skirto investicinio fondo „INVL Alternative Assets Umbrella Fund“ subfondas
Valdymo įmonė UAB „INVL Asset Management“
Veiklos sektorius Investicijos į kertinės infrastruktūros (angl. core infrastructure) objektus investuojančių portfelį sudarančių kolektyvinio investavimo subjektų dalis
Veiklos pradžia 2021 m. lapkričio 17 d.
Fondo vienetų platintojas UAB FMĮ „INVL Financial Advisors“

Subfondas siekia ilgalaikio investuoto kapitalo vertės padidėjimo, tuo pačiu gaudamas nuolatines pajamas iš subfondo turto. Subfondas šį investicinį tikslą ketina pasiekti netiesiogiai įsigydamas, laikydamas ir perleisdamas į kertinės infrastruktūros (angl. core infrastructure) objektus investuojančių portfelį sudarančių kolektyvinio investavimo subjektų dalis.

Subfondo investicijų portfelį sudaro kolektyvinio investavimo subjektai, kurie pagal jų investavimo strategiją siekia įgyti iš esmės išvystytus investavimo objektus (angl. brownfield), esančius Tarptautinės ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos valstybėse narėse ar kitų valstybių, kurios nėra minėtos organizacijos narės, teritorijose, tačiau siekiama investuoti į turtą, esantį valstybėse, turinčiose tvarią reguliacinę ir teisinę aplinką.

 

INVL Partner Global Real Estate Fund I

Privati skola

Privačios skolos turto klasė patraukli dėl rizikos ir grąžos santykio investuojant į įmonių neviešai platinamus skolos vertybinius popierius.

INVL privačios skolos fondai siekia ilgalaikės stabilios grąžos savo investuotojams, investuodami į Baltijos šalių įmonių privačios skolos instrumentus, kurie yra apsaugoti aukštos kokybės užstatu, arba lėšas įdarbindami į pasaulinio lygio valdytojų sukurtus globalius produktus.

INVL Bridge Finance

Teisinė forma Atviro tipo informuotiesiems investuotojams skirtas rizikos kapitalo investicinis fondas
Valdymo įmonė Turto valdymo bendrovė „Mundus“
Veiklos sektorius Investicijos į alternatyvaus finansavimo sektoriaus įmonių neviešai platinamus (angl. private debt) skolos vertybinius popierius
Veiklos pradžia 2015 m.
Interneto tinklapis https://www.mundus.lt/lietuviskai#mundus-bridge-finance-fondas

„INVL Bridge Finance Fund“ siekia ilgalaikės stabilios grąžos investuodamas į sparčiai augančio alternatyvaus finansavimo sektoriaus įmonių neviešai platinamus skolos vertybinius popierius (angl. private debt).

Tikslinės įmonės gali turėti ribotas galimybes skolintis tradicinėmis kreditavimo priemonėmis, tačiau yra pajėgios užtikrinti stabilius pinigų srautus. Fondo komanda aktyviai prisideda prie tikslinių bendrovių valdymo, o trumpalaikiais finansiniais instrumentais užtikrinami fondo likvidumo poreikiai.

Finansuojantysis fondas

INVL Partner Global Distressed Debt Fund I

Teisinė forma Uždarojo tipo sudėtinio informuotiesiems investuotojams skirto investicinio fondo „INVL Alternative Assets Umbrella Fund“ subfondas
Valdymo įmonė UAB „INVL Asset Management“
Veiklos sektorius Investicijos į pasaulinio lygio valdytojo įsteigtą nuvertėjusių skolų fondą (angl. distressed debt).
Veiklos pradžia 2020 m. rugsėjo 14 d.
Vienetų platintojas UAB FMĮ „INVL Financial Advisors“

Subfondo turtas investuojamas į kito fondų valdytojo įsteigtą fondą, kurio (pagrindinė) investavimo strategija – (i) su nuolaida įsigyti įmonių skolos vertybinių popierių (kurie dažnai būna užtikrinti turtu) ar (ii) išpirkti bankų paskolas. Grąža sugeneruojama emitentui išsisprendus likvidumo ir mokumo problemas bei išpirkus vertybinius popierius už nominalią vertę arba pertvarkius įmonės kapitalo struktūrą, pavyzdžiui, konvertavus skolą į akcijas.

Finansuojantieji fondai

Laikomės atviros architektūros politikos ir klientų lėšas, sutelktas per finansuojančius (angl. „feeder“) fondus, investuojame į kruopščiai atrinktus žinomų bei patikimų pasaulinio lygio valdytojų sukurtus produktus (privati skola, privatus kapitalas, infrastruktūra ir kt.).

INVL Baltic Sea Growth Capital Fund

Teisinė forma Uždarojo tipo informuotiesiems investuotojams skirto sudėtinio investicinio fondo „INVL Alternative Assets Umbrella Fund“ subfondas
Valdymo įmonė UAB „INVL Asset Management“
Veiklos sektorius Subfondas investuoja į 2018 m. birželį įsteigtą „INVL Baltic Sea Growth Fund“ ir suteikia galimybę į pastarąjį fondą netiesiogiai investuoti ir fiziniams asmenims, atitinkantiems informuotiesiems investuotojams keliamus reikalavimus
Veiklos pradžia 2018 m. spalio 23 d.
Fondo vienetų platintojas UAB FMĮ „INVL Financial Advisors“ (fondo vienetų platinimas yra baigtas)

„INVL Baltic Sea Growth Capital Fund” dydis – 60,3 mln. eurų. Pritrauktos lėšos investuotos į pirmaujantį Baltijos šalyse privataus kapitalo fondą „INVL Baltic Sea Growth Fund“.

„INVL Baltic Sea Growth Fund“ siekia suformuoti diversifikuotą portfelį, orientuodamasis į daugumos arba reikšmingos mažumos paketus ir investuodamas 10–30 mln. eurų į bendroves, turinčias didelį augimo potencialą bei gebančias veikti augančios pasaulinės konkurencijos sąlygomis.

Fondas orientuojasi į investicijas Baltijos šalyse ir tokiuose kaimyniniuose regionuose kaip Lenkija, Skandinavija ir Vidurio Europa. Fondo mandatas apima investavimą visoje Europos Sąjungoje. Fondo investicijų portfelį galite rasti čia: https://bsgf.invl.com/lt/portfolio/fondo-investicijos/

INVL Sustainable Timberland and Farmland Fund II – Capital Fund

Teisinė forma Uždarojo tipo sudėtinio informuotiesiems investuotojams skirto investicinio fondo „INVL Alternative Assets Umbrella Fund“ subfondas
Valdymo įmonė UAB „INVL Asset Management“
Veiklos sektorius Fondas investuoja į Didžiosios Liuksemburgo Hercogystės finansų sektoriaus priežiūros komisijos (Commission de Surveillance du Secteur Financier) neprižiūrimos investicinės kintamojo kapitalo bendrovės INVL Alternative Assets Umbrella Fund, SCSp SICAV-RAIF, subfondą „INVL Sustainable Timberland and Farmland Fund II“
Veiklos pradžia 2020 m. spalio 14 d.
Tinklalapis https://invlsustainable.com/
Fondo vienetų platintojas UAB FMĮ „INVL Financial Advisors“

INVL Partner Private Equity Fund I

Teisinė forma Uždarojo tipo sudėtinio informuotiesiems investuotojams skirto investicinio fondo „INVL Alternative Assets Umbrella Fund“ subfondas
Valdymo įmonė UAB „INVL Asset Management“
Veiklos sektorius Investicijos į pasaulinio lygio valdytojo EQT įsteigtą fondą EQT X, investuojantį į Europos ir JAV sveikatos priežiūros, technologijų ir verslo paslaugų sektoriaus įmones.
Veiklos pradžia 2023 m. sausio 18 d.
Fondo vienetų platintojas UAB FMĮ „INVL Financial Advisors“

Subfondo turtas investuojamas į vienos didžiausių pasaulyje privataus kapitalo investicijų bendrovių EQT įsteigtą 20 mlrd. eurų tikslinio dydžio fondą EQT X. Fondo pagrindinė investavimo strategija yra pirmiausia investuoti į Europos ir JAV sveikatos priežiūros, technologijų ir verslo paslaugų sektoriaus įmones. Sektoriai, į kuriuos bus investuojama, gali būti peržiūrimi ir keičiami, nustatomi ir parenkami nauji sektoriai, atsižvelgiant į įvairius faktorius, įskaitant, bet neapsiribojant, rinkos tendencijas, ekonomines ir reguliacines perspektyvas, rizikos ir grąžos santykį ir kt.

INVL Private Equity Capital Fund II

Teisinė forma Uždaro tipo informuotiesiems investuotojams skirtas investicinis fondas
Valdymo įmonė UAB „INVL Asset Management“
Veiklos sektorius Fondas investuoja į 2024 m. balandžio 10 d. įsteigtą „INVL Private Equity Fund II“ ir suteikia galimybę į pastarąjį fondą netiesiogiai investuoti ir fiziniams asmenims, atitinkantiems informuotiesiems investuotojams keliamus reikalavimus
Veiklos pradžia 2024 m. gegužės 15 d.
Fondo vienetų platintojas UAB FMĮ „INVL Financial Advisors“

„INVL Private Equity Capital Fund II“ fondo lėšos bus investuojamos į finansuojamojo fondo „INVL Private Equity Fund II“ išleistus vertybinius popierius. Fondo veiklos strategija yra paremta investicijomis į vidutinio dydžio tam tikros verslo srities lyderes įmones ne tik Baltijos valstybėse, tačiau ir kitose ES valstybėse bei Europos laisvosios prekybos asociacijos valstybėse narėse.

Maksimalus šio fondo dydis nėra nustatytas. Platinimo etapų skaičius priklausys nuo finansuojamojo fondo, kurio maksimalus dydis siekia 400 mln. eurų. Daugiau informacijos apie finansuojamąjį fondą „INVL Private Equity Fund II“ ir jo investavimo strategiją rasite čia: https://www.invl.com/investicijos/privatus-kapitalas/invl-private-equity-fund-ii/.

INVL Partner Energy and Infrastructure Fund

Teisinė forma Uždarojo tipo sudėtinio informuotiesiems investuotojams skirto investicinio fondo „INVL Alternative Assets Umbrella Fund II“ subfondas.
Veiklos sektorius Investicijos į infrastruktūros sektoriuje veikiantį fondą, kurį valdo „Lords LB Asset Management“
Veiklos pradžia 2017 m. lapkričio 20 d.
Fondo vienetų platintojas UAB FMĮ „INVL Financial Advisors“
Kita informacija Subfondas „INVL Partner Energy and Infrastructure Fund“ neplatinamas viešai.

INVL Partner Global Distressed Debt Fund I

Teisinė forma Uždarojo tipo sudėtinio informuotiesiems investuotojams skirto investicinio fondo „INVL Alternative Assets Umbrella Fund“ subfondas
Valdymo įmonė UAB „INVL Asset Management“
Veiklos sektorius Investicijos į pasaulinio lygio valdytojo įsteigtą nuvertėjusių skolų fondą (angl. distressed debt).
Veiklos pradžia 2020 m. rugsėjo 14 d.
Vienetų platintojas UAB FMĮ „INVL Financial Advisors“ (subfondo vienetų platinimas yra baigtas)

Subfondo turtas investuojamas į kito fondų valdytojo įsteigtą fondą, kurio (pagrindinė) investavimo strategija – (i) su nuolaida įsigyti įmonių skolos vertybinių popierių (kurie dažnai būna užtikrinti turtu) ar (ii) išpirkti bankų paskolas. Grąža sugeneruojama emitentui išsisprendus likvidumo ir mokumo problemas bei išpirkus vertybinius popierius už nominalią vertę arba pertvarkius įmonės kapitalo struktūrą, pavyzdžiui, konvertavus skolą į akcijas.

Fondų fondai

 

INVL Partner Global Infrastructure Fund I

Teisinė forma Uždarojo tipo sudėtinio informuotiesiems investuotojams skirto investicinio fondo „INVL Alternative Assets Umbrella Fund“ subfondas
Valdymo įmonė UAB „INVL Asset Management“
Veiklos sektorius Investicijos į kertinės infrastruktūros (angl. core infrastructure) objektus investuojančių portfelį sudarančių kolektyvinio investavimo subjektų dalis
Veiklos pradžia 2021 m. lapkričio 17 d.
Fondo vienetų platintojas UAB FMĮ „INVL Financial Advisors“

Subfondas siekia ilgalaikio investuoto kapitalo vertės padidėjimo, tuo pačiu gaudamas nuolatines pajamas iš subfondo turto. Subfondas šį investicinį tikslą ketina pasiekti netiesiogiai įsigydamas, laikydamas ir perleisdamas į kertinės infrastruktūros (angl. core infrastructure) objektus investuojančių portfelį sudarančių kolektyvinio investavimo subjektų dalis.

Subfondo investicijų portfelį sudaro kolektyvinio investavimo subjektai, kurie pagal jų investavimo strategiją siekia įgyti iš esmės išvystytus investavimo objektus (angl. brownfield), esančius Tarptautinės ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos valstybėse narėse ar kitų valstybių, kurios nėra minėtos organizacijos narės, teritorijose, tačiau siekiama investuoti į turtą, esantį valstybėse, turinčiose tvarią reguliacinę ir teisinę aplinką.

INVL Partner Global Real Estate Fund I

Teisinė forma Atvirojo tipo informuotiesiems investuotojams skirtas investicinis fondas „INVL Partner Global Real Estate Fund I“
Valdymo įmonė UAB „INVL Asset Management“
Veiklos sektorius Investicijos į aukštos kokybės nekilnojamąjį turtą (biurų, mažmeninės prekybos, daugiabučių pastatus ir kt.) investuojančių portfelį sudarančių kolektyvinio investavimo subjektų dalis ar kitų valdytojų valdomų Europoje ir JAV veikiančių fondų dalis
Veiklos pradžia 2024 m. sausio 10 d.
Fondo vienetų platintojas UAB FMĮ „INVL Financial Advisors“

Fondas siekia ilgalaikio į Fondą investavusių dalyvių investuoto kapitalo vertės padidėjimo tuo pačiu gaudamas nuolatines pajamas iš Fondo turto. Fondas šį investicinį tikslą ketina pasiekti įsigydamas, laikydamas ir perleisdamas į aukštos kokybės nekilnojamąjį turtą (biurų, mažmeninės prekybos, daugiabučių pastatus ir kt.) investuojančių Portfelį sudarančių KIS dalis ar kitų valdytojų valdomų Europoje ir JAV veikiančių fondų dalis.

Visi portfelį sudarantys kolektyvinio investavimo subjektai siekia ir sieks įsigyti nekilnojamojo turto objektus, iš kurių būtų gaunamos stabilios pajamos. Portfelį sudarančių kolektyvinio investavimo subjektai valdytojai siekia, kad portfelis būtų diversifikuotas, atsižvelgiant į investavimo objektų vietą, nuosavybės tipą, dydį, nuomos terminą ir nuomininko profilį ir kt. įprastus diversifikavimo pagrindus.

Susidomėjote investavimo galimybe?

Kontaktai instituciniams investuotojams: