INVL Logo

INVL Partner Global Real Estate Fund I

Teisinė forma Atvirojo tipo informuotiesiems investuotojams skirtas investicinis fondas „INVL Partner Global Real Estate Fund I“
Valdymo įmonė UAB „INVL Asset Management“
Veiklos sektorius Investicijos į aukštos kokybės nekilnojamąjį turtą (biurų, mažmeninės prekybos, daugiabučių pastatus ir kt.) investuojančių portfelį sudarančių kolektyvinio investavimo subjektų dalis ar kitų valdytojų valdomų Europoje ir JAV veikiančių fondų dalis.
Veiklos pradžia 2024 m. sausio 10 d.
Fondo vienetų platintojas UAB FMĮ „INVL Financial Advisors“

Fondas siekia ilgalaikio į Fondą investavusių dalyvių investuoto kapitalo vertės padidėjimo tuo pačiu gaudamas nuolatines pajamas iš Fondo turto. Fondas šį investicinį tikslą ketina pasiekti įsigydamas, laikydamas ir perleisdamas į aukštos kokybės nekilnojamąjį turtą (biurų, mažmeninės prekybos, daugiabučių pastatus ir kt.) investuojančių Portfelį sudarančių KIS dalis ar kitų valdytojų valdomų Europoje ir JAV veikiančių fondų dalis.

Visi portfelį sudarantys kolektyvinio investavimo subjektai siekia ir sieks įsigyti nekilnojamojo turto objektus, iš kurių būtų gaunamos stabilios pajamos. Portfelį sudarančių kolektyvinio investavimo subjektai valdytojai siekia, kad portfelis būtų diversifikuotas, atsižvelgiant į investavimo objektų vietą, nuosavybės tipą, dydį, nuomos terminą ir nuomininko profilį bei kitus įprastus diversifikavimo pagrindus.