INVL Logo

Alternatyvių investicijų fondas

Planuojamos investicijos

 

25 proc. energetika

„INVL Renewable Energy Fund I“

Investuoja į atsinaujinančios energetikos projektus Europos Sąjungoje

 

25 proc. miškai ir žemės ūkio paskirties žemė

INVL Sustainable Timberland and Farmland Fund II

Tai pirmojo į miškus investavusio INVL fondo, kuris baigė veiklą su 27 proc. metine grąža, tęsinys, investuojantis į tvariai valdomą mišką bei žemę Baltijos šalyse bei Vidurio ir Rytų Europoje

 

 

30 proc. privatus kapitalas

1-3 Centrinės Rytų Europos ir pasaulio privataus kapitalo įmonių valdomi fondai, į kuriuos investavo arba investuos ir INVL pensijų fondai

 

20 proc. nekilnojamasis turtas

1-3 Baltijos šalių ir/arba pasaulio NT fondus valdančių įmonių fondai, į kuriuos investavo arba investuos ir INVL pensijų fondai

INVL alternatyvių investicijų fondas

Pasirinkto laikotarpio
duomenys
Nuo
EUR ()
Iki
EUR ()
Pokytis
%
Pagrindiniai duomenys
Veiklos pradžia
2022-01-18
Valdytojas
INVL Asset Management
Naujausi duomenys
Data
2023-10-31
Vieneto vertė
102,5696 EUR
Grynieji aktyvai
5.520.207,80 EUR
Vertės pokytis
Mėnesio
-1,35 %
Trijų mėnesių
-1,56 %
Metų
+4,89 %
Pagrindinė informacija
Veiklos pradžia 2022-01-18
Minimali investavimo suma 5000 EUR
Platinimo laikotarpis Platinimas baigtas 2022-07-18.
Fondo mokesčiai: Platinimo mokestis:
0 % iki 2022-03-31
1 % nuo 2022-04-01 iki 2022-05-31
2 % nuo 2022-06-01 iki 2022-07-18
Fondo valdymo mokestis – 1,5 % nuo metinės svertinės fondo grynųjų aktyvų vertės vidurkio.
Kiti iš fondo turto atskaitomi mokesčiai atskleidžiami fondo dokumentuose.
Išpirkimo sąlygos ir tvarka Fondo vienetų išpirkimas yra apribotas – fondo veiklos laikotarpiu fondo vienetai dalyvių reikalavimu nebus išperkami.
Fondo veiklos trukmė 10 metų nuo fondo veiklos pradžios dienos (su galimybe pratęsti 2 metams)
Rizika Aukšta
Sudėtis 100 % kolektyvinio investavimo subjektai
Valdytojas UAB „INVL Asset Management”
Subfondo tikslas Ilgalaikis fondo dalyvių investuoto kapitalo vertės didėjimas kartu prisiimant aukštesnį rizikos lygį
Lyginamasis indeksas

Fondas lyginamojo indekso nenaudoja.