INVL Logo

Susijungimo sandoris

Kartu geriau nei po vieną. Pasitelkdami dviejų lietuviškų verslo lyderių ekspertiškumą, žinias ir požiūrį į klientą, mes turime didelių ambicijų sukurti naujos kartos modernią, į klientų poreikius orientuotą banko grupę, kuriančią vertę savo klientams, visuomenei, darbuotojams ir akcininkams.

Nuo 2023 m. gruodžio 1 dienos. INVL II ir III pakopos pensijų fondus bei mažmeniniams investuotojams skirtus investicinius fondus valdo Šiaulių banko grupės įmonė „SB Asset Management“, į kurią perėjo „INVL Asset Management“ investicijų valdytojų ir ekspertų komanda.

Gyvybės draudimo bendrovės „INVL Life“ sutartys ir įsipareigojimai perduoti Šiaulių banko grupės įmonei „SB draudimas“.

„Invalda INVL“ tapo didžiausia Šiaulių banko akcininke.

Visą informaciją apie INVL II ir III pakopos pensijų fondus ir INVL Alternatyvių investicijų fondą I, INVL Alternatyvių investicijų fondą II, INVL Baltijos fondą, INVL besivystančios Europos obligacijų fondą, INVL besivystančių pasaulio rinkų obligacijų subfondą, gyvybės draudimo produktus bei visas klientų savitarnas rasite Šiaulių banko interneto svetainėje www.sb.lt

Sujungti „Invaldos INVL“ ir Šiaulių banko mažmeniniai verslai. Koks šio susijungimo tikslas?

Grupės „Invalda INVL“  ir Šiaulių banko grupės mažmeniniai verslai sujungti 2023 m. gruodžio 1 d.

Sujungdami Šiaulių banko ir „Invaldos INVL“ grupės  ekspertines žinias siekėme sukurti naujos kartos finansinių paslaugų teikėją – veržlų, modernų bankinių paslaugų rinkos dalyvį, kuris savo profesionalumu, klientų poreikiams pritaikytais sprendimais bei taip kuriama pridėtine verte konkuruotų su rinkoje šiuo metu dominuojančiais užsienio kapitalo bankais, siūlydamas dar platesnes paslaugas iš vienų rankų, lankstumą prisitaikant prie klientų poreikių ir unikalius finansinius sprendimus.

Jungtinė profesionalų komanda Šiaulių banko grupėje toliau aktyviai plėtos mažmeninės bankininkystės paslaugas – nuo banko sąskaitų, indėlių, paskolų, lizingo, investicinių fondų, 2 bei 3 pakopos pensijų fondų valdymo Lietuvoje iki gyvybės draudimo Baltijos šalyse.

Dviejų stiprių vienas kitą papildančių lietuviškų verslų sinergija, tikime, taps paskata rinkos konkurencijai ir kurs ekonominę vertę Lietuvai bei užtikrins didžiausią naudą tiek klientams, tiek darbuotojams, tiek akcininkams.

Kas yra Šiaulių banko grupė?

Šiaulių bankas veiklą vykdo jau 30 metų ir yra į Lietuvos rinką orientuotas Lietuvoje, stabiliai ir nuosekliai augantis finansinis partneris, ypatingą dėmesį skiriantis verslo finansavimo ir vartojimo finansavimo sprendimams.

Šiaulių banko grupei priklauso patronuojamosios bendrovės, kurios dirba lizingo („SB lizingas“), renovacijos („SB modernizavimo fondas“), gyvybės draudimo („SB draudimas“), nekilnojamojo turto („SB turto fondas“) srityse. Nuo 1994 m. Šiaulių banko akcijomis prekiaujama vertybinių popierių biržoje, 2006 m. pabaigoje banko akcijos įtrauktos į „Nasdaq“ Vilnius Oficialųjį prekybos sąrašą.

Šiaulių bankas yra atviras, lankstus ir turi stiprius ryšius su kiekvienu klientu. Pagrindiniai jo išskirtinumai – lietuviškumas ir buvimas arčiau kliento, daug dėmesio skiriant žmogiškajam ryšiui. Bankas gerai supranta savo klientus, jų poreikius ir situacijas, o sprendimus priima vietoje.

Šiaulių bankas turi stiprias pozicijas finansavimo rinkos srityje, taip pat tvirtą pagrindą klientų poreikių išpildymui – išsiskiria plačiausiu aptarnavimo skyrių tinklu Lietuvoje: klientus aptarnauja 55-iuose padaliniuose, 36-iuose Lietuvos miestuose ir vysto skaitmeninius sprendimus. Pagal 2018 m., 2019 m. ir 2021 m. „DIVE Lietuva“ inicijuoto slapto pirkėjo tyrimo rezultatus, yra išrinktas geriausiai klientus aptarnaujančiu banku Lietuvoje.

Nuo 2023 metų gruodžio banko grupės bendrovė „SB Asset Management“ taip pat valdo INVL II ir III pakopos pensijų fondus bei mažmeniniams investuotojams skirtus investicinius fondus.

Kokia šio sandorio nauda klientams?

Sujungdami „Invaldos INVL“  ir Šiaulių banko mažmeninius verslus siekėme didžiausios naudos klientams, kad jungtinė profesionalų komanda iš vienų rankų galėtų pasiūlyti geriausia, ką abi organizacijos turėjo rinkoje – grupės „Invalda INVL“ kompetencijas investicijų, II ir III pakopos pensijų fondų valdymo srityse ir Šiaulių banko kompetencijas mažmeninės bankininkystės, finansavimo srityse, o taip pat bendrą gyvybės draudimo paslaugų koncepciją, kurioje suderinamos abiejų organizacijų vizijos.

Pasiūlę pilną namų banko paslaugų paletę ir toliau plėsime produktų sąrašą bei sieksime tapti į vietos klientų poreikius orientuotu banku, rinkoje išsiskiriančiu individualiu požiūriu, lankstumu ir patogumu, sprendimų ekspertiškumu, lietuviška startuoliška dvasia – veržlumu ir modernumu.

Kaip pasikeis teikiamos paslaugos?

Jeigu iki šiol kaupėte pensiją INVL II ir/ ar III pakopos pensijų fonduose bei turėjo „INVL Life“ gyvybės draudimą. Apie susijungimą ir svarbias pasikeitusias sąlygas Jums pranešėme individualiai.

Dėl susijungimo klientams nereikėjo imtis jokių veiksmų ir jų turimų pensijų kaupimo ar gyvybės draudimo sąlygos nesikeitė.

Tačiau svarbu žinoti, kad pasikeitė paslaugų teikėjas. Nuo šiol II ir III pakopos pensijų fondus ir mažmeniniams klientams skirtus investicinius fondus valdo Šiaulių banko grupės bendrovė „SB Asset Management“, kuri taip pat tapo klientų asmens duomenų valdytoja ir kiekvieno kliento asmens duomenis tvarko taip pat, kaip tai darė „INVL Asset Management“.

Gyvybės draudimo paslaugų teikėju tapo gyvybės draudimo bendrovė „SB draudimas“, kuri taip pat tapo klientų asmens duomenų valdytoja ir kiekvieno kliento asmens duomenis tvarko taip pat, kaip tai darė „INVL Life“.

Toliau veikia tos pačios klientų savitarnos, kurias galite rasti čia: savitarna.sb.lt. Prisijungimai prie savitarnų ir jų funkcijos nesikeitė.

Visą informaciją apie paslaugas rasite Šiaulių banko interneto svetainėje www.sb.lt.

Pensijų savitarną, draudimo savitarną, Turto valdymo portalą bei kitas savitarnos sistemas rasite Šiaulių banko interneto svetainėje www.sb.lt. Spauskite mygtuką Prisijungti ir pasirinkite sistemą, kurios ieškote.

Kaip pasikeitė fondų valdymas, investavimo kryptys ir strategija?

Šiaulių banko ir „Invalda INVL“ mažmeninių verslų sujungimo sandoryje grupės „Invalda INVL“ darbuotojai ir jų know how yra neatsiejama susitarimo dalis. „INVL Asset Management“ investicijų valdytojai ir ekspertai nuo šiol dirba Šiaulių banko grupės įmonėje „SB Asset Management“, kuri ir toliau investicijas valdo remdamasi unikaliais Index Plus principais.

Kokias grupės „Invalda INVL“ paslaugas šis sandoris apėmė?

Šie pokyčiai yra aktualūs grupės „Invalda INVL“ klientams:

Kaupiantiems INVL II pakopos pensijų fonduose

Kaupiantiems INVL III pakopos pensijų fonduose

Neprofesionaliems investuotojams, investavusiems į INVL Alternatyvių investicijų fondą I, INVL Alternatyvių investicijų fondą II, INVL Baltijos fondą, INVL besivystančios Europos obligacijų fondą, INVL besivystančių pasaulio rinkų obligacijų subfondą.

Apsidraudusiems „INVL Life“ gyvybės draudimu Lietuvoje, Latvijoje ar Estijoje.

Kaupiu INVL II pakopos pensijų fonde. Kokių veiksmų turėsiu imtis ir kokios mano teisės dėl šio sandorio?

Dėl šio sandorio Jums nieko daryti nereikia. Nuo šiol Jūsų pensijų fondą valdo Šiaulių banko grupės įmonė „SB Asset Management“, kitos sąlygos dėl susijungimo sandorio nesikeičia.

Gyventojų investuotojos lėšos II pensijų fonde yra atskirtos nuo turto valdymo bendrovės turto ir saugomos depozitoriume, t. y. banke. Turto atskyrimas yra viena iš svarbiausių investuotojų lėšų saugumo garantijų. Todėl tuo atveju, kai keičiasi fondų valdytojas, dalyviai savo sukauptų lėšų nepraranda, jos tiesiog perduodamos valdyti kitam fondų valdytojui.

Kaupiu INVL III pakopos pensijų fonde. Kokių veiksmų turėsiu imtis ir kokios mano teisės dėl šio sandorio?

Dėl šio sandorio Jums nieko daryti nereikia. Nuo šiol Jūsų pensijų fondą valdo Šiaulių banko grupės įmonė „SB Asset Management“, kitos sąlygos dėl susijungimo sandorio nesikeičia.

Gyventojų investuotojos lėšos III pakopos pensijų fonde yra atskirtos nuo turto valdymo bendrovės turto ir saugomos depozitoriume, t. y. banke. Turto atskyrimas yra viena iš svarbiausių investuotojų lėšų saugumo garantijų. Todėl tuo atveju, kai keičiasi fondų valdytojas, dalyviai savo sukauptų lėšų nepraranda, jos tiesiog perduodamos valdyti kitam fondų valdytojui.

Esu apsidraudęs „INVL Life“ gyvybės draudimu. Kokių veiksmų turėsiu imtis ir kokios mano teisės dėl šio sandorio?

Dėl šio sandorio Jums nieko daryti nereikia. Nuo šiol visus įsipareigojimus pagal visas „INVL Life“ gyvybės draudimo sutartis Lietuvoje perėmė Šiaulių banko grupės įmonė „SB draudimas“, kitos sąlygos dėl susijungimo sandorio nesikeičia.

Pagal teisės aktų reikalavimus draudimo įmonės privalo sudaryti pakankamus techninius atidėjinius visiems savo įsipareigojimams pagal draudimo sutartis įvykdyti. Keičiantis draudimo bendrovei teisės ir pareigos pagal draudimo sutartis perleidžiamos kartu su techninius atidėjinius dengiančiu turtu.

Investavau INVL investiciniame fonde (INVL Alternatyvių investicijų fondas, INVL Baltijos fondas, INVL Besivystančios Europos obligacijų fondas, INVL Besivystančių pasaulio rinkų obligacijų subfondas). Kokių veiksmų turėsiu imtis ir kokios mano teisės dėl šio sandorio?

Dėl šio sandorio Jums nieko daryti nereikia. Nuo šiol INVL Alternatyvių investicijų fondą I, INVL Alternatyvių investicijų fondą II, INVL Baltijos fondą, INVL besivystančios Europos obligacijų fondą, INVL besivystančių pasaulio rinkų obligacijų subfondą valdo Šiaulių banko grupės įmonė „SB Asset Management“, kitos sąlygos dėl susijungimo sandorio nesikeičia.

Kaip mokėti įmokas? Ar reikia atsidaryti sąskaitą Šiaulių banke?

Turint gyvybės draudimo sutartį, kaupiant II ar III pakopos pensijų fonduose, ar investavus neprofesionaliems investuotojams skirtus investicinius fondus nėra privaloma turėti piniginių lėšų sąskaitą toje pačioje finansų įstaigoje.

Įmokų į III pakopos pensijų fondus ir pagal gyvybės draudimo sutartį mokėjimo tvarka nesikeičia, tačiau rekomenduojame atkreipti dėmesį į įmokų rekvizitus, jeigu įmokos mokamos įprastu pavedimu.

Pensijų savitarną, draudimo savitarną, Turto valdymo portalą bei kitas savitarnos sistemas rasite Šiaulių banko interneto svetainėje www.sb.lt. Spauskite mygtuką Prisijungti ir pasirinkite sistemą, kurios ieškote.

III pakopos pensijų fondų įmokų mokėjimo sąskaitas ir naujus rekvizitus rasite savitarna.sb.lt Pensijų savitarnoje – prisijungę spauskite mygtuką Atlikti pavedimą.

Gyvybės draudimo įmokų mokėjimo sąskaitas ir naujus rekvizitus rasite interneto svetainės www.sb.lt Draudimo skiltyje Įmokų mokėjimo būdai ir e. sąskaitos.

Ar išliks paslaugų kokybė?

Jungtinės Šiaulių banko ir grupės „Invalda INVL“ mažmeninių verslų komandos strateginė kryptis – integravus abiejų organizacijų teikiamas paslaugas esamiems ir būsimiems klientams pasiūlyti pilną namų banko paslaugų paletę ir toliau plėsti produktų sąrašą bei tapti į klientų poreikius orientuotu banku, rinkoje išsiskiriančiu individualiu požiūriu, lankstumu ir patogumu, poreikių ir sprendimų ekspertiškumu, lietuviška startuoliška dvasia – veržlumu ir modernumu.

Šiaulių bankas, pagal 2018 m., 2019 m. ir 2021 m. „DIVE Lietuva“ inicijuoto slapto pirkėjo tyrimo rezultatus, yra išrinktas geriausiai klientus aptarnaujančiu banku Lietuvoje. INVL klientai nuolat aukštais balais įvertina finansinių konsultacijų kokybę, taip pat pozityviai atsiliepia apie investicijų valdymo rezultatus bei draudimo produktų sąlygas.

Taip pat išlaikyta išskirtinė ir profesionali INVL pensijų ir investicinių fondų bei gyvybės draudimo krypčių valdytojų patirtis ir taikoma unikali Index Plus strategija.

Kokią veiklą po mažmeninių verslų sujungimo tęs „Invalda INVL”?

„Invaldos INVL“ vizija savo veikla kurti gerovę žmonėms, tuo pačiu prisidedant prie regiono, kuriame veikiame, augimo po šio sandorio nesikeis.

Po šio mažmeninių verslų sujungimo ir kitų skelbtų numatomų akcijų įsigijimo sandorių „Invalda INVL” padidins savo Šiaulių banko akcijų dalį.

„Invaldos INVL“ grupė ir toliau aktyviai veiks privataus kapitalo ir alternatyvių investicijų valdymo srityse, teiks šeimos biuro paslaugas bei pensijų fondų valdymo paslaugas Latvijoje.

 

Kokiais kontaktai kreiptis, jeigu turiu klausimų?

Jei turite klausimų, kviečiame kreiptis į Šiaulių banko grupės klientų aptarnavimo komandą:

  • telefonu 1813 (arba +370 37 301 337, jei skambinate iš užsienio);
  • el. paštu info@sb.lt;
  • bet kuriame Klientų aptarnavimo skyriuje visoje Lietuvoje. Skyrių sąrašą, taip pat ir visą aktualiausią informaciją apie teikiamas paslaugas, rasite Šiaulių banko interneto svetainėje www.sb.lt.