INVL Logo

INVL Baltijos fondas

Apie fondą

Fondo pavadinimas iki 2016 m. vasario 17 d. – Finasta Baltic Fund.

Atkreipiame dėmesį, kad 2020 m. sausio 15 dieną prie šio fondo buvo prijungtas „INVL Asset Management“ valdomas „INVL besivystančios Europos be Rusijos TOP20 subfondas“. Daugiau informacijos apie jungimą skaitykite čia.

Fondo lėšos investuojamos į Baltijos šalių rinkose kotiruojamas arba Baltijos šalyse aktyviai veikiančių įmonių akcijas. Investuojant siekiama maksimalaus turto prieaugio bei prisiimama didelė svyravimų rizika.

Fondo pavadinimas Vieneto vertė Platinimo vertė Išpirkimo vertė Grynieji aktyvai
INVL Baltijos Fondas
48,3209
49,2873
48,3209
10.257.187,6225
INVL besivystančios Europos obligacijų subfondas
37,4370
37,4370 37,4370
7.465.484,8135
INVL besivystančių pasaulio rinkų obligacijų subfondas
104,6115
104,6115 104,6115
7.099.879,9438
INVL Rusijos nevalstybinių įmonių subfondas
26,7892
27,3249 26,7892
2.167.029,2341
INVL alternatyvių investicijų fondas
100,7741
0,0000 100,7741
5.507.899,0400