INVL Logo

Maib išmokės 39,4 mln. eurų dividendų

Didžiausias Moldovos komercinis bankas „Moldova-Agroindbank“ (maib), kurio viena iš akcininkių yra pirmaujanti turto valdymo grupė Baltijos šalyse „Invalda INVL“, išmokės 757 mln. Moldovos lėjų (MDL, arba 39,4 mln. eurų) dividendų už 2021–2023 metus.  Dividendų išmokėjimui birželio 19 dieną vykusiame akcininkų susirinkime pritarė maib akcininkai, jų išmokėjimą patvirtino Moldovos nacionalinis bankas.

„Nepaisant besikeičiančios aplinkos, maib orientacija į klientus ir procesų skaitmenizacija leido pasiekti itin gerų veiklos rezultatų, kurių vaisiais gali pasidžiaugti ir banko akcininkai. Didžiąją dalį 2021-2023 metų maib pelno paliekame nepaskirstytą, todėl maib galės toliau tęsti augimo kelią”, – sako maib Stebėtojų tarybos pirmininkas Vytautas Plunksnis.

Maib bendra 2021–2023 metų kapitalo grąžos suma, įskaitant 2023-aisiais išmokėtus 198 mln. MDL ( 10,3 mln. eurų) dividendus, yra 1,2 mlrd. MDL (59,8 mln. eurų) arba 38 proc. grynojo pelno už šį trejų metų laikotarpį. Tai atitinka maib dividendų politiką akcininkams išmokėti nuo 30 proc. iki 50 proc. grynojo finansinių metų pelno.

2023 metais maib uždirbo 1,22 mlrd. MDL (64 mln. eurų) grynojo audituoto pelno – 7,5 proc. daugiau nei 2022 metais. Banko kapitalo pakankamumo rodiklis 2024 metų pirmojo ketvirčio pabaigoje siekė 23,6 proc.

Maib akcininkų sprendimu  bankas taip pat galės supirkti iki 5 proc. savo akcijų, kurios bus panaudotos darbuotojams skatinti.

Nauja stebėtojų taryba

Maib akcininkai taip pat išrinko naują banko Stebėtojų tarybą iš 7 narių. Joje liko 5 dabartiniai stebėtojų tarybos nariai, tarp kurių – Stebėtojų tarybos pirmininku perrinktas „INVL Asset Management“ privataus kapitalo vadovas ir valdybos narys Vytautas Plunksnis, banko įvairių komitetų nariai Victor Miculet, Natalia Vrabie, Konrad Kozik ir Vasile Tofan.

Stebėtojų tarybą taip pat papildė dvi naujos narės.  Joje dirbs Andreea Pipernea, turinti per 20 metų patirtį finansinių paslaugų sektoriuje , vadovavusi „NN Pensii“, didžiausiam privačiam pensijų fondui Rumunijoje, bei ėjusi vadovaujančias pareigas „Citibank“, „Erste“, RBS ir „ABN Amro“ Rumunijoje, ne kartą dirbusi patarėjos pareigose. Nauja narė Madeline Alexander yra patyrusi audito ir konsultavimo partnerė , patirtį kaupusi bendrovėse KPMG, „Deloitte“ ir TGS Rumunijoje.

 

Apie maib

Maib yra didžiausias Moldovos bankas, kuriam 2024 m. kovo 31 d. teko 36 proc. šalies bankų turto ir 38 proc. paskolų bei 37 proc. indėlių rinkos. Bankas aptarnauja daugiau nei trečdalį Moldovos gyventojų ir yra vienas didžiausių šalies darbdavių. Bankas pasižymi aukštu kapitalizacijos lygiu – 2024 m. kovo 31 d. kapitalo pakankamumo rodiklis buvo 23,7 proc. Maib yra pripažintas dėl klientų aptarnavimo kokybės ir produktų inovacijų.

Nuo 2018 m. didžiausias maib akcininkas yra investuotojų konsorciumas, kurį sudaro Europos rekonstrukcijos ir plėtros bankas, pirmaujanti turto valdymo grupė Baltijos šalyse „Invalda INVL“ ir į besivystančią Europą orientuota privataus kapitalo fondų valdytoja „Horizon Capital“. Konsorciumui priklauso 41,1 proc. maib akcijų.

Apie „Invalda INVL“ grupę

„Invalda INVL“ yra pirmaujanti turto valdymo grupė Baltijos šalyse, veikianti daugiau kaip 30 metų. Atvira, auganti ir savo veikla kurianti gerovę žmonėms. Grupės valdomas 1 mlrd. eurų vertės turtas apima investicijas į privatų kapitalą, miškų ir žemės ūkio paskirties žemę, atsinaujinančiąją energetiką, nekilnojamąjį turtą ir privačią skolą. Grupės veikla taip pat apima šeimos biuro paslaugas Lietuvoje ir Latvijoje, pensijų fondų Latvijoje valdymą ir investicijas į pasaulinius trečiųjų šalių fondus.