INVL Logo

„INVL Partner Global Real Estate Fund I“ iš investuotojų pritraukė 3 mln. JAV dolerių

Baltijos šalyse pirmaujančios  alternatyvaus turto valdytojos „INVL Asset Management“ šių metų sausį įsteigtas atviro tipo informuotiesiems investuotojams skirtas fondas „INVL Partner Global Real Estate Fund I“ iš investuotojų papildomai pritraukė 3,075 mln. JAV dolerių, šįkart į fondą investavo 13 investuotojų.

„INVL Asset Management“ fondo, investuojančio į vienos didžiausių pasaulyje nekilnojamojo turto (NT) valdymo bendrovių „Brookfield Asset Management“ valdomus NT fondus JAV ir Vakarų Europoje, investicinių vienetų platinimas vyko nuo kovo 6 d. iki gegužės 31-osios (imtinai). Platinimą vykdė FMĮ „INVL Financial Advisors“, valdanti prekės ženklą INVL Šeimos biuras. Minimali investavimo į šį fondą suma – 145 tūkst. JAV dolerių.

„Prognozuojama, kad palūkanų normos JAV pasiekė aukščiausią tašką, o likvidumas ir sandorių apimtys grįžta. Atsižvelgiant į tai, galima teigti, kad makroekonominis fonas už Atlanto stabilizuojasi. Investuotojai palankiai pasitinka šiuos teigiamus pokyčius ir vis drąsiau žvalgosi į NT investicines idėjas JAV“, – teigia INVL Šeimos biuro vadovė Asta Jovaišienė.

„INVL Partner Global Real Estate Fund I“ iš investuotojų jau yra pritraukęs 12,205 mln. JAV dolerių, o į šį fondą investavo 41 investuotojas.

Naujasis neriboto veiklos termino „INVL  Asset Management” fondas siekia padidinti ilgalaikę fondo dalyvių kapitalo vertę ir kartu sudaryti galimybę investuotojams gauti periodinių pajamų iš fondo turto.

NYSE biržoje kotiruojamos „Brookfield Asset Management“ kartu su susijusiomis įmonėmis valdomas turtas 2024-ųjų pradžioje sudarė daugiau nei 850 mlrd. JAV dolerių, iš jų valdomas NT – 271 mlrd. JAV dolerių, o pagal valdomo NT vertę bendrovė buvo trečia pasaulyje.

Apie „INVL Asset Management“ 

„INVL Asset Management“ yra pirmaujanti alternatyvaus turto valdytoja Baltijos šalyse. Siekiame geriausio rizikos ir grąžos santykio investuotojams bei daryti teigiamą ekonominį poveikį savo regionui.

Esame „Invalda INVL“ grupės, veikiančios daugiau kaip 30 metų, dalis. Mūsų grupės valdomas 1 mlrd. eurų vertės turtas apima investicijas į privatų kapitalą, miškų ir žemės ūkio paskirties žemę, atsinaujinančiąją energetiką, nekilnojamąjį turtą bei privačią skolą. Mūsų veikla taip pat apima šeimos biuro paslaugas Lietuvoje ir Latvijoje, pensijų fondų Latvijoje valdymą ir investicijas į pasaulinius trečiųjų šalių fondus. Daugiau informacijos www.invl.com.

Svarbi informacija 

Tai yra informacinio pobūdžio rinkodaros pranešimas, kuris nėra ir negali būti traktuojamas kaip siūlymas (oferta) pirkti kolektyvinio investavimo subjekto vienetus, investavimo rekomendacija ar investicinis tyrimas, nes nėra rengiamas atsižvelgiant į bet kokių konkrečių individualių investuotojų investavimo tikslus, finansinę situaciją ar poreikius.

Investuodami investuotojai prisiima su investavimu susijusią riziką. Investicijų vertė gali ir kilti, ir kristi, investuotojas gali atgauti mažiau, nei investavo. Investicijų praeities rezultatai negarantuoja tokių pačių rezultatų ir pelningumo ateityje. Praėjusio laikotarpio rezultatai nėra patikimas būsimų rezultatų rodiklis. Prieš priimdami sprendimą investuoti, potencialūs investuotojai turi patys ar padedami investicijų konsultantų įvertinti investicijų tinkamumą jiems, su investavimu susijusius mokesčius, atkreipti dėmesį į visas su investavimu susijusias rizikas bei atidžiai perskaityti atitinkamo kolektyvinio investavimo subjekto taisykles, prospektą ir kitus dokumentus.

Šiame pranešime nurodyto kolektyvinio investavimo subjekto vienetai gali būti platinami išimtinai informuotiesiems investuotojams, kaip jie apibrėžti LR informuotiesiems investuotojams skirtų kolektyvinio investavimo subjektų įstatyme, su visais jo pakeitimais ir papildymais, ir negali būti platinami bei perleidžiami jokiems kitiems asmenims, neatitinkantiems informuotojo investuotojo kriterijų.