INVL Logo

INVL Bridge Finance

Teisinė forma Atviro tipo informuotiesiems investuotojams skirtas rizikos kapitalo investicinis fondas
Valdymo įmonė Turto valdymo bendrovė „Mundus“
Veiklos sektorius Investicijos į alternatyvaus finansavimo sektoriaus įmonių neviešai platinamus (angl. private debt) skolos vertybinius popierius
Steigimas 2015 m.
Interneto tinklapis https://bridge.invl.com

„INVL Bridge Finance“ fondas siekia ilgalaikės stabilios grąžos investuodamas į sparčiai augančio alternatyvaus finansavimo sektoriaus įmonių neviešai platinamus skolos vertybinius popierius (angl. private debt).

Tikslinės įmonės gali turėti ribotas galimybes skolintis tradicinėmis kreditavimo priemonėmis, tačiau yra pajėgios užtikrinti stabilius pinigų srautus. Fondo komanda aktyviai prisideda prie tikslinių bendrovių valdymo, o trumpalaikiais finansiniais instrumentais užtikrinami fondo likvidumo poreikiai.