INVL Logo

INVL Rusijos TOP20 subfondas

Apie fondą

Fondo pavadinimas iki 2016 m. vasario 17 d. – „Finasta“ Rusijos TOP20 subfondas

INVL Rusijos TOP20 subfondo investicijos koncentruotai paskirstomos tarp 15–25 patraukliausiai fondo valdytojų įvertintų bendrovių akcijų Rusijoje. Investuojant siekiama maksimalios investicijų į Rusijos įmonių akcijas grąžos ir prisiimama didelė svyravimų rizika.

Fondo pavadinimas Vieneto vertė Platinimo vertė Išpirkimo vertė Grynieji aktyvai
INVL Baltijos Fondas
43,2085
44,0726
43,2085
9.036.577,9908
INVL besivystančios Europos obligacijų subfondas
43,9451
43,9451 43,9451
30.901.316,0021
INVL besivystančių pasaulio rinkų obligacijų subfondas
122,7382
122,7382 122,7382
8.942.859,8587
INVL Rusijos TOP20 subfondas
40,7757
41,5912 40,7757
6.556.230,1324