INVL Logo

INVL Rusijos TOP20 subfondas

Apie fondą

Fondo pavadinimas iki 2016 m. vasario 17 d. – „Finasta“ Rusijos TOP20 subfondas

INVL Rusijos TOP20 subfondo investicijos koncentruotai paskirstomos tarp 15–25 patraukliausiai fondo valdytojų įvertintų bendrovių akcijų Rusijoje. Investuojant siekiama maksimalios investicijų į Rusijos įmonių akcijas grąžos ir prisiimama didelė svyravimų rizika.

Fondo pavadinimas Vieneto vertė Platinimo vertė Išpirkimo vertė Grynieji aktyvai
INVL Baltijos Fondas
34,9027
35,6007
34,9027
6.648.249,4697
INVL besivystančios Europos obligacijų subfondas
43,1152
43,1152 43,1152
28.920.262,2771
INVL besivystančių pasaulio rinkų obligacijų subfondas
121,2558
121,2558 121,2558
8.168.502,8813
INVL Rusijos TOP20 subfondas
35,1756
35,8791 35,1756
5.925.892,0708