INVL Logo

INVL Rusijos nevalstybinių įmonių subfondas

Apie fondą

INVL Rusijos nevalstybinių įmonių subfondo investicijos koncentruotai paskirstomos tarp 15–25 patraukliausiai fondo valdytojų įvertintų bendrovių akcijų Rusijoje. Investuojant siekiama maksimalios investicijų į Rusijos įmonių akcijas grąžos ir prisiimama didelė svyravimų rizika.

Fondo pavadinimas iki 2016 m. vasario 17 d. – „Finasta“ Rusijos TOP20 subfondas

Fondo pavadinimas nuo 2016 m. vasario 18 d. iki 2021 m. birželio 30 d. – „INVL Rusijos Nevalstybinių Įmonių Subfondas“

Fondo pavadinimas Vieneto vertė Platinimo vertė Išpirkimo vertė Grynieji aktyvai
INVL Baltijos Fondas
48,9099
49,8880
48,9099
10.446.622,5895
INVL besivystančios Europos obligacijų subfondas
42,6921
42,6921 42,6921
9.413.748,0895
INVL besivystančių pasaulio rinkų obligacijų subfondas
119,8956
119,8956 119,8956
7.827.423,2619
INVL Rusijos nevalstybinių įmonių subfondas
37,4748
38,2242 37,4748
5.030.462,3131