INVL Logo

INVL Rusijos TOP20 subfondas

Apie fondą

Fondo pavadinimas iki 2016 m. vasario 17 d. – „Finasta“ Rusijos TOP20 subfondas

INVL Rusijos TOP20 subfondo investicijos koncentruotai paskirstomos tarp 15–25 patraukliausiai fondo valdytojų įvertintų bendrovių akcijų Rusijoje. Investuojant siekiama maksimalios investicijų į Rusijos įmonių akcijas grąžos ir prisiimama didelė svyravimų rizika.

Fondo pavadinimas Vieneto vertė Platinimo vertė Išpirkimo vertė Grynieji aktyvai
INVL Baltijos Fondas
38,7078
39,4819
38,7078
7.097.051,3022
INVL besivystančios Europos obligacijų subfondas
43,7316
43,7316 43,7316
31.166.164,9340
INVL besivystančių pasaulio rinkų obligacijų subfondas
122,5299
122,5299 122,5299
8.790.363,9818
INVL Rusijos TOP20 subfondas
37,8645
38,6217 37,8645
6.201.117,0909