INVL Logo

INVL Baltijos fondas

Apie fondą

Fondo pavadinimas iki 2016 m. vasario 17 d. – Finasta Baltic Fund.

Atkreipiame dėmesį, kad 2020 m. sausio 15 dieną prie šio fondo buvo prijungtas „INVL Asset Management“ valdomas „INVL besivystančios Europos be Rusijos TOP20 subfondas“. Daugiau informacijos apie jungimą skaitykite čia.

Fondo lėšos investuojamos į Baltijos šalių rinkose kotiruojamas arba Baltijos šalyse aktyviai veikiančių įmonių akcijas. Investuojant siekiama maksimalaus turto prieaugio bei prisiimama didelė svyravimų rizika.

Fondo pavadinimas Vieneto vertė Platinimo vertė Išpirkimo vertė Grynieji aktyvai
INVL Baltijos Fondas
38,7078
39,4819
38,7078
7.097.051,3022
INVL besivystančios Europos obligacijų subfondas
43,7316
43,7316 43,7316
31.166.164,9340
INVL besivystančių pasaulio rinkų obligacijų subfondas
122,5299
122,5299 122,5299
8.790.363,9818
INVL Rusijos TOP20 subfondas
37,8645
38,6217 37,8645
6.201.117,0909