INVL Logo

INVL Baltijos fondas

Apie fondą

Fondo pavadinimas iki 2016 m. vasario 17 d. – Finasta Baltic Fund.

Atkreipiame dėmesį, kad 2020 m. sausio 15 dieną prie šio fondo buvo prijungtas „INVL Asset Management“ valdomas „INVL besivystančios Europos be Rusijos TOP20 subfondas“. Daugiau informacijos apie jungimą skaitykite čia.

Fondo lėšos investuojamos į Baltijos šalių rinkose kotiruojamas arba Baltijos šalyse aktyviai veikiančių įmonių akcijas. Investuojant siekiama maksimalaus turto prieaugio bei prisiimama didelė svyravimų rizika.

Fondo pavadinimas Vieneto vertė Platinimo vertė Išpirkimo vertė Grynieji aktyvai
INVL Baltijos Fondas
34,7520
35,4470
34,7520
6.623.619,3097
INVL besivystančios Europos obligacijų subfondas
43,0622
43,0622 43,0622
28.918.661,4867
INVL besivystančių pasaulio rinkų obligacijų subfondas
121,0670
121,0670 121,0670
8.156.033,9752
INVL Rusijos TOP20 subfondas
35,6833
36,3969 35,6833
6.014.330,0456