INVL Logo

INVL Baltijos fondas

Apie fondą

Fondo pavadinimas iki 2016 m. vasario 17 d. – Finasta Baltic Fund.

Atkreipiame dėmesį, kad 2020 m. sausio 15 dieną prie šio fondo buvo prijungtas „INVL Asset Management“ valdomas „INVL besivystančios Europos be Rusijos TOP20 subfondas“. Daugiau informacijos apie jungimą skaitykite čia.

Fondo lėšos investuojamos į Baltijos šalių rinkose kotiruojamas arba Baltijos šalyse aktyviai veikiančių įmonių akcijas. Investuojant siekiama maksimalaus turto prieaugio bei prisiimama didelė svyravimų rizika.

Fondo pavadinimas Vieneto vertė Platinimo vertė Išpirkimo vertė Grynieji aktyvai
INVL Baltijos Fondas
48,9099
49,8880
48,9099
10.446.622,5895
INVL besivystančios Europos obligacijų subfondas
42,6921
42,6921 42,6921
9.413.748,0895
INVL besivystančių pasaulio rinkų obligacijų subfondas
119,8956
119,8956 119,8956
7.827.423,2619
INVL Rusijos nevalstybinių įmonių subfondas
37,4748
38,2242 37,4748
5.030.462,3131