INVL Logo

INVL Baltijos fondas

Apie fondą

Fondo pavadinimas iki 2016 m. vasario 17 d. – Finasta Baltic Fund.

Atkreipiame dėmesį, kad 2020 m. sausio 15 dieną prie šio fondo buvo prijungtas „INVL Asset Management“ valdomas „INVL besivystančios Europos be Rusijos TOP20 subfondas“. Daugiau informacijos apie jungimą skaitykite čia.

Fondo lėšos investuojamos į Baltijos šalių rinkose kotiruojamas arba Baltijos šalyse aktyviai veikiančių įmonių akcijas. Investuojant siekiama maksimalaus turto prieaugio bei prisiimama didelė svyravimų rizika.

Fondo pavadinimas Vieneto vertė Platinimo vertė Išpirkimo vertė Grynieji aktyvai
INVL Baltijos Fondas
43,2085
44,0726
43,2085
9.036.577,9908
INVL besivystančios Europos obligacijų subfondas
43,9451
43,9451 43,9451
30.901.316,0021
INVL besivystančių pasaulio rinkų obligacijų subfondas
122,7382
122,7382 122,7382
8.942.859,8587
INVL Rusijos TOP20 subfondas
40,7757
41,5912 40,7757
6.556.230,1324