INVL Logo

INVL Baltijos fondas

Apie fondą

Fondo pavadinimas iki 2016 m. vasario 17 d. – Finasta Baltic Fund.

Atkreipiame dėmesį, kad 2020 m. sausio 15 dieną prie šio fondo buvo prijungtas „INVL Asset Management“ valdomas „INVL besivystančios Europos be Rusijos TOP20 subfondas“. Daugiau informacijos apie jungimą skaitykite čia.

Fondo lėšos investuojamos į Baltijos šalių rinkose kotiruojamas arba Baltijos šalyse aktyviai veikiančių įmonių akcijas. Investuojant siekiama maksimalaus turto prieaugio bei prisiimama didelė svyravimų rizika.

Fondo pavadinimas Vieneto vertė Platinimo vertė Išpirkimo vertė Grynieji aktyvai
INVL Baltijos Fondas
48,0095
48,9696
48,0095
10.097.100,9975
INVL besivystančios Europos obligacijų subfondas
43,8675
43,8675 43,8675
10.267.145,1446
INVL besivystančių pasaulio rinkų obligacijų subfondas
123,2617
123,2617 123,2617
8.564.227,0400
INVL Rusijos nevalstybinių įmonių subfondas
47,1528
48,0958 47,1528
6.694.305,2357