INVL Logo

Instituciniams klientams

Besivystančių rinkų ekspertai

Beveik 30 metų veikdami besivystančiose rinkose, mes turime sukaupę didžiulę patirtį bei kompetenciją šio regiono verslo bei investicijų valdyme

Patyrusi investavimo komanda

Mūsų investicijų valdymo komanda yra viena didžiausių ir labiausiai patyrusių regione, demonstruojanti solidžius ilgalaikius rezultatus visose turto klasėse

Išskirtinės, nišinės strategijos, pagerinančios portfelio rezultatus

Mūsų nišinės, mažiau su tradicinėmis kapitalo rinkomis koreliuojančios strategijos yra orientuotos į optimalų grąžos ir rizikos santykį

Aktyvus valdymas, didžiųjų investuotojų nepastebėtos investicijos

Mūsų aktyvaus valdymo strategija uždirba grąžą identifikuojant didžiųjų investuotojų nepastebėtas arba neįvertintas įmones ir obligacijų emisijas mažiau efektyviose rinkose

Atsakingas investavimas

Mes esame Jungtinių Tautų Organizacijos remiamo atsakingo investavimo principus (PRI) taikančių įmonių tinklo dalis nuo 2017 m.  Mes siekiame taikyti šiuos principus savo investavimo strategijose, nes tikime, jog ilgalaikiai investavimo rezultatai yra neatsiejami nuo atsakingo investavimo principų.

Mes vertiname su aplinkos, socialiniais ir valdysenos (ESG) veiksniais susijusias rizikas bei galimybes savo investicijų analizėje ir priežiūroje. Mes taip pat atsižvelgiame į aplinkos, socialinius ir valdysenos (ESG) veiksnius įgyvendindami savo balsavimo teises portfelio įmonėse. Mes tikime, jog šis požiūris neša ilgalaikę naudą ir vertę mūsų investuotojams.

Regionai

Baltijos šalys ir besivystanti Europa

Pagal daugumą rodiklių, tai grupė labiausiai pažengusių besivystančių šalių, pasižyminti aukštais augimo rodikliais ir patraukliomis turto kainomis, bei Vakarų Europai beveik prilygstančiu išsivystymo lygiu ir įmonių valdymo standartais.

Dėl santykinai nedidelio regiono dydžio Baltijos šalys ir besivystanti Europa sulaukia mažiau didžiųjų investuotojų dėmesio nei kitos besivystančios rinkos, ir tai atveria daugiau galimybių tokiems šio regiono specialistams, kaip mes.

Pasaulio besivystančios rinkos

Pasaulio ekonomikos augimo variklis ir pačios dinamiškiausios rinkos, pasižyminčios ypatingai palankiais demografiniais rodikliais ir santykinai žemomis turto kainomis su reikšmingai mažesniais vyriausybių ir įmonių įsiskolinimais nei išsivysčiusiose šalyse.

Tai grupė skirtingų į žaliavas, turizmą, gamybą bei paslaugas orientuotų šalių, kuriose gyvena 80% pasaulio populiacijos, sukuriama 60% pasaulio bendrojo vidaus produkto bei generuojama 80% pasaulinio augimo. Investicijos į besivystančios rinkas yra patrauklios dėl potencialiai aukštesnės grąžos žemų palūkanų normų aplinkoje.

Produktai

Investiciniai fondai

Mūsų valdomų investicinių fondų sąrašą sudaro Besivystančios Europos obligacijų fondas, Besivystančių pasaulio rinkų obligacijų fondas, Baltijos šalių akcijų fondas. Visos strategijos valdomos remiantis mūsų ilgamete regiono patirtimi, pasižymi dėmesiu mažesnėms bendrovėms, kurios nepatenka į lyginamąjį indeksą bei investavimu į 20-30 didžiausią potencialą turinčių pozicijų.

INVL Besivystančios Europos obligacijų fondas

Viena pagrindinių mūsų strategijų, kuri investuoja į eurais ir JAV doleriais denominuotus besivystančios Europos vyriausybių bei įmonių skolos vertybinius popierius. Koncentruotas, aktyviai valdomas portfelis, kuriame siekiama išlaikyti vidutinį investicinį kredito reitingą bei iki 3 metų vidutinę finansinę trukmę.

 • Mažiau investuotojų dėmesio ir analizės sulaukiantis regionas siūlo patrauklias galimybes aktyviems ir selektyviems investuotojams į obligacijas
 • Laiko patvirtinta strategija išnaudojanti rinkos neefektyvumo atvejus uždirbti didesnę nei rinkos grąžą
 • Strategija, kuri pranoksta panašius fondus pagal Sharpe rodiklį, pasižymi mažesniais svyravimais bei kritimais ir nenusileidžia grąža lyginamajam indeksui.

Plačiau apie fondą galite rasti čia.

INVL Besivystančių pasaulio rinkų obligacijų fondas

Lanksti besivystančių rinkų skolos strategija, leidžianti investuoti į besivystančių ekonomikų augimo ir pajamingumo potencialą. Grąža uždirbama per aktyvų valdymą, koncentruotą investavimą į stipriausias pozicijas, rinkos neefektyvumų identifikavimą, emisijų skirtingomis valiutomis arbitražą, į lyginamąjį indeksą nepatenkančias pozicijas bei vertę prarandančių pozicijų vengimą.

 • Investavimas į regioną, kuris išsiskiria sparčiu ekonomikos ir populiacijos augimu, bei santykinai žemu valstybių įsiskolinimo lygiu.
 • Santykinai trumpos finansinės trukmės ir eurais bei JAV doleriais denominuotų emisijų strategija, išskirtinį dėmesį skiriant kritimų sumažinimui ir kapitalo išsaugojimui
 • Pagal Sharpe ir Sortino rodiklius bei didžiausią kritimą strategija pirmauja Besivystančių pasaulio rinkų obligacijų fondų lyginamojoje grupėje.

Plačiau apie fondą galite rasti čia.

INVL Baltijos fondas

Investavimas į Baltijos šalių biržose listinguojamų arba Baltijos šalyse veiklą vykdančių įmonių akcijas. Tai mūsų “namų rinkos” fondas, kuriame didžiausias dėmesys skiriamas ilgalaikei investavimo strategijai, patrauklių sektorių bei neįvertintų įmonių paieškai ir analizei.

 • Netipinės besivystančios rinkos, kurių BVP rodiklis vienam gyventojui bei verslo aplinka beveik siekia išsivysčiusių šalių lygį, tačiau augimo potencialas bei žemos turto kainos suteikia patrauklių investavimo galimybių
 • Patyrusi komanda, analizuojanti daugumą Baltijos šalių įmonių nuo pat jų įkūrimo
 • Aktyvus įsitraukimas į portfelio įmonių valdymą siekiant pagerinti valdysenos praktikas bei atstovauti mažumos akcininkų interesus

Plačiau apie fondą galite rasti čia.

Alternatyvių investicijų fondai

Mūsų alternatyvių investicijų fondai siūlo galimybę investuoti į Baltijos šalių ir besivystančios Europos privačių rinkų strategijas, tokias kaip Baltijos jūros regiono privataus kapitalo strategija, privačios skolos bei tvarios miškų ir žemės ūkio paskirties žemės strategija.

Tvarios miškų ir žemės ūkio paskirties žemės fondas

Nišinė / išskirtinė strategija investuojanti į Baltijos bei kai kurias Rytų Europos šalis, kur miško ir žemės ūkio paskirties žemės rinka yra fragmentiška, neišvystyta ir vyrauja patrauklios kainos. Pagrindiniai fondo grąžos šaltiniai yra konsolidacija, nuoma, ūkinė veikla bei biologinis prieaugis.

 • Žema koreliacija su tradicinėmis kapitalo rinkomis padeda diversifikuoti investicijų portfelį bei pagerinti jo rizikos ir grąžos rodiklius
 • Patyrusi specialistų komanda, demonstruojanti stiprius rezultatus investavime į miško bei žemės ūkio paskirties žemės strategiją
 • Daug dėmesio skiriama tvariam miško bei žemės ūkio paskirties žemės valdymui.

Plačiau apie fondą galite rasti čia.

Mundus Bridge Finance privačios skolos fondas

Turtu garantuotos privačios skolos strategija, orientuota į paskolas alternatyvaus finansavimo sektoriaus įmonėms. Strategijos įgyvendinimas paremtas ilgalaikiais santykiais su portfelio įmonėmis, prisidedant prie jų vystymo ir augimo.

 • Aktyvus įsitraukimas į portfelio įmonių valdymą
 • Aukštas grąžos potencialas, stiprūs fondo rezultatai nuo įkūrimo 2015 m.
 • Ketvirtinis likvidumas (nuo 13-o investicijos mėnesio)

Plačiau apie fondą galite rasti čia.

INVL Baltic Sea Growth Fund

Didžiausias privataus kapitalo fondas Baltijos šalių regione valdantis 165 mln. eurų turtą. Fondo strategija orientuota į portfelio įmonių struktūrinę transformaciją, veiklos optimizavimą, tarptautinę plėtrą bei augimo skatinimą, nepriklausomai nuo veiklos sektoriaus.

 • Išskirtinė komandos kompetencija ir patirtis
 • Ribotas kiekis privataus kapitalo žaidėjų regione, geros kokybės sandorių pasiūla, stiprus strateginių pirkėjų susidomėjimas
 • Reikšmingas fondo partnerių dalyvavimas kartu su investuotojais –20 mln. eurų investicija į fondą.

Plačiau apie fondą galite rasti čia.

Portfelių valdymas

Individualių Besivystančios Europos ir besivystančių rinkų obligacijų portfelių valdymas

Mes siūlome investicinių portfelių valdymą remiantis mūsų Besivystančios Europos ir Besivystančių pasaulio rinkų obligacijų strategijomis, arba individualiai sukurta šių rinkų obligacijų strategija atsižvelgiančia į konkrečius investuotojo tikslus bei rizikos toleranciją.

Mūsų Besivystančių rinkų obligacijų investavimo filosofija remiasi rinkos neefektyvumo atvejų išnaudojimu, į lyginamąjį indeksą nepatenkančių emisijų paieška bei svyravimų minimizavimu.

Kodėl investuoti į Besivystančių rinkų obligacijas?

Besivystančių rinkų obligacijos siūlo patrauklų grąžos potencialą žemų palūkanų normų aplinkoje, kurį užtikrina palankūs regiono augimo ir demografijos rodikliai bei žemas valstybių skolų lygis ir santykinai aukšti pajamingumai.

Individualių Baltijos šalių akcijų portfelių valdymas

Mes siūlome investicinių portfelių valdymą remiantis mūsų Baltijos šalių  akcijų strategijomis, arba individualiai sukurtomis šių regionų akcijų strategijomis atsižvelgiančiomis į konkrečius investuotojo tikslus bei rizikos toleranciją.

Mūsų Baltijos šalių  akcijų investavimo filosofija remiasi fundamentine įmonių analize ir koncentruotu portfelio konstravimu, nepaisant veiklos sektorių bei lyginamojo indekso sudėties bei išnaudojant mūsų ypatingai didelę patirtį ir kompetenciją šiose rinkose.

Kodėl investuoti į Baltijos šalių akcijas?

Tai yra mažiau didžiųjų investuotojų analizuojamos rinkos, kurios siūlo investavimo galimybes ir patraukią grąžą dėl žemų įmonių santykinių rodiklių ir mažesnio rinkų efektyvumo.

Portfelio valdymo paslaugos e-pinigų ir e-mokėjimų įmonėms Baltijos šalyse

Mes siūlome individualiai sudarytų investicinių portfelių valdymą finansinių technologijų sektoriaus įmonėms, siekiančioms saugiai investuoti klientų lėšų likučius. Centrinių ir komercinių bankų siūlomos neigiamos indėlių palūkanos skatina ieškoti alternatyvų obligacijų rinkoje, o INVL Asset Management jau turi sėkmingos Baltijos šalių e-pinigų ir e-mokėjimų įmonių investicinių portfelių valdymo patirties. Mes sudarome portfelio strategiją ir pritaikome jos parametrus pagal finansinių technologijų įmonių veiklą reguliuojančios institucijos taikomus investavimo apribojimus.

Susidomėjote investavimo galimybe?

Susisiekti su mumis galite el. paštu: b2i@invl.com