INVL Logo

Iniciatyvos fondas

Viešoji įstaiga „Iniciatyvos fondas“, kurią 2007 m. įsteigė „Invalda INVL“, siekia skatinti socialinę veiklą ir organizuoja įvairias programas atskiroms visuomenės grupėms. Šios programos daugiausia remiasi žinių lygio kėlimu, lavinimu. Itin daug dėmesio skiriama siekiant integruoti atokiausių Lietuvos regionų gyventojus į aktyvesnę bendruomenę.

Fondas rengia stambias integruotas programas, kurios skatina atskiras visuomenės grupes imtis savarankiškos iniciatyvos ir aktyviai prisidėti prie Lietuvos ūkio plėtros, atsakingos ir darnios visuomenės kūrimo. „Iniciatyvos fondo“ prioritetai kiekvienais metais gali skirtis.

2007 m. „Iniciatyvos fondas“ prisijungė prie Jungtinių Tautų tarptautinės iniciatyvos „Pasaulinis susitarimas“ (Global Compact), kuria verslo įmonės skatinamos savo strategijas įgyvendinti ir veiklą vykdyti laikantis 10 principų, apimančių žmogaus teisių, darbo, aplinkos ir antikorupcijos sritis. Pagrindinė „Pasaulinio susitarimo“ užduotis yra skatinti ir puoselėti socialinį verslo bei rinkų teisingumą.

Daugiau informacijos galite rasti čia: www.iniciatyvosfondas.lt.