INVL Logo

„INVL Partner Global Infrastructure Fund I“ pritraukė beveik 30 mln. JAV dolerių

Pirmaujančios turto valdymo bendrovės „INVL Asset Management“ įsteigtas „INVL Partner Global Infrastructure Fund I, investuosiantis į pasaulinio lygio valdytojo, veikiančio jau 26 metus, infrastruktūros objektų fondą pirmojo platinimo metu pritraukė 29,53 mln. JAV dolerių. Į fondą investavo 65 investuotojai, tarp kurių ir pati  „Invalda INVL“ grupė. Fondo vienetus platino INVL Šeimos biuras.

„Karas Ukrainoje daugelį investuotojų paskatino persvarstyti savo investicijų portfelio diversifikaciją – realybė tokia, kad didžioji dalis lėšų investuota į akcijas ar nekilnojamąjį turtą Baltijos šalyse. Todėl galimybė investuoti į toli nuo „namų“ rinkos esantį fondą, kurio didžioji dalis turto yra JAV bei Jungtinėje Karalystėje, kartu nusiperkant tam tikrą draudimą nuo infliacijos buvo itin palankiai sutikta rinkos, o platinimo rezultatai viršijo mūsų lūkesčius“, – sakė „INVL Asset Management“ Privataus kapitalo padalinio vadovas Vytautas Plunksnis.

Pasak jo, šio fondo vienetai bus platinami ir vėliau, nes pagrindinis fondas investuotojus priima periodiškai. Kito platinimo etapo pradžia numatoma balandžio mėnesį.

Pasaulinio lygio infrastruktūra yra patraukli turto klasė, kuriai būdinga apsauga nuo infliacijos. Tiek geografiškai, tiek sandorių dydžiu diversifikuotas portfelis, nuspėjami pajamų srautai, stabili reguliacinė aplinka, investicinis skolinimosi reitingas ir lyderystė tvarumo (ESG) srityje – visa tai leidžia siekti reikšmingos grąžos investuotojams.

Investavimo į infrastruktūros objektus strategija paremta labai ilgo laikotarpio investavimu bei aukštos kokybės, esminiais (angl. core) infrastruktūros objektais Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos (EBPO) valstybėse narėse. Didžiąją dalį portfelio sudaro tokie objektai, kaip mokami keliai, produktotiekiai, oro bei vandens uostai, produktų terminalai.

Investuojant didelis dėmesys skiriamas ESG, nuo 2008 m. valdytojas yra atsakingo investavimo principų narys (angl. Signatory of Principles for Responsible Investment), o iki 2050 m. tikisi pasiekti nulinę anglies dioksido emisiją (angl. Net Zero).

Minimali investavimo į  „INVL Partner Global Infrastructure Fund I“ suma siekia 145 tūkst. JAV dolerių. Bendra fondo veiklos trukmė – 50 metų, tačiau investuotojams numatomos ankstesnio investicijos realizavimo galimybės.

Apie „INVL Asset Management“

Viena pirmaujančių turto valdymo bendrovių Lietuvoje „INVL Asset Management“ priklauso „Invaldos INVL“ grupei. Šios grupės įmonės valdo pensijų ir investicinius fondus, individualius portfelius, privataus kapitalo ir kitas alternatyvias investicijas. Grupės bendrovėms daugiau kaip 250 tūkst. klientų Lietuvoje ir Latvijoje bei tarptautiniai investuotojai patikėjo valdyti daugiau kaip 1,5 mlrd. eurų vertės turto. Nuo 1991 metų veikianti „Invalda INVL“ sukaupė 30 metų svarią patirtį valdydama privataus kapitalo turtą ir kurdama savo sričių pirmaujančius rinkos žaidėjus Baltijos šalyse ir Vidurio bei Rytų Europos regione.