INVL Logo

Mūsų komanda

INVL Baltic Sea Growth Fund

Alvydas Banys

Investicinio komiteto narys

alvydas.banys@invl.com

Darius Šulnis

Investicinio komiteto narys

darius.sulnis@invl.com

Ashwin Roy

Deimantė Korsakaitė

Investicinio komiteto narė

deimante.korsakaite@invl.com

Vidas Venckus

Investicinio komiteto narys

vidas.venckus@invl.com

Nerijus Drobavičius

Investicinio komiteto narys

nerijus.drobavicius@
invl.com

Vytautas Plunksnis

Investicinio komiteto narys

vytautas.plunksnis@invl.com

INVL Technology

Kazimieras Tonkūnas

Investicinio komiteto narys

kazimieras.tonkunas@
invl.com

Vytautas Plunksnis

Investicinio komiteto narys

vytautas.plunksnis@invl.com

Vida Tonkūnė

Investicinio komiteto narė

vida.tonkune@
invl.com

Nerijus Drobavičius

Investicinio komiteto narys

nerijus.drobavicius@
invl.com

INVL Baltic Real Estate

Vytautas Bakšinskas

Investicinio komiteto narys

vytautas.baksinskas@invl.com

Andrius Daukšas

Investicinio komiteto narys

andrius.dauksas@invl.com

Baltijos Miškų Fondas I

Martynas Samulionis

Investicinio komiteto pirmininkas

martynas.samulionis@
invl.com

Sigita Bizulienė

Investicinio komiteto narė

sigita.bizuliene@invl.com

INVL Tvaraus miško ir žemės ūkio paskirties žemės fondas II

Martynas Samulionis

Investicinio komiteto pirmininkas

martynas.samulionis@
invl.com

Sigita Bizulienė

Investicinio komiteto narė

sigita.bizuliene@invl.com

Maris Sloka

Investicinio komiteto narys

maris.sloka@invl.com