Keisis „INVL Asset Management“ pensijų fondų pavadinimai ir taisyklės

Turto valdymo bendrovė „INVL Asset Management“ informuoja, kad keičiamos bendrovės valdomų pensijų fondų pavadinimai bei taisyklės. Toks sprendimas priimtas siekiant, kad bendrovės valdomų pensijų fondų sistema būtų kuo aiškesnė ir atitiktų bendrovės siekį fondus valdyti atsižvelgiant į jų dalyvių amžių bei rekomenduojamą riziką.
 
Šiems pokyčiams pritarus Lietuvos bankui, nauji „INVL Asset Management“ valdomų antros pakopos pensijų fondų pavadinimai ir taisyklės įsigalios šių metų rugsėjo 30 dieną, o trečios pakopos – spalio 14 dieną. Pokyčiai taikomi visiems bendrovės pensijų fondams, išskyrus antros pakopos konservatyvaus investavimo pensijų fondą MP STABILO II.
 
Toks poreikis iškilo vykdant įmonių reorganizaciją: jos metu jungiamos bendrovės UAB „MP Pension Funds Baltic“, UAB „INVL Asset Management“ ir UAB „INVL fondai“, kurios po veiklų sujungimo veiks UAB „INVL Asset Management“ pavadinimu. Šio proceso metu 2015 m. rugsėjo 1 dieną pasikeitė „MP Pension Funds Baltic“ pensijų fondų valdytojas – juo tapo „INVL Asset Management“.
 
„Siekiame pirmiausia atsižvelgti į klientų poreikius, todėl jungdami pensijų fondų valdymą, atnaujinome siūlomas sąlygas bei galimybes. Tikime, kad šie pokyčiai leis klientams paprasčiau pasirinkti tinkamą fondą – vienodos pensijų kaupimo sąlygos pensijų fonduose leis lengviau įvertinti investavimo strategijų ir rizikų skirtumus tarp mūsų valdomų pensijų fondų“, – sakė „INVL Asset Management“ generalinis direktorius Darius Šulnis.
 
Atnaujinus fondų pavadinimus, nuo šiol fondus valdančią bendrovę rodys žodis „INVL“ (vietoj „Finasta“ ir „MP“). Pavadinimai atspindės ir pensijų fondų pakopą bei rekomenduojamą dalyvavimo pensijų fonde dalyvių amžių.
 
Taip pat peržiūrėtos ir atnaujintos pensijų fondų taisyklėse aprašomos dalyvavimo pensijų fonduose sąlygos. Įsigaliojus jų naujai redakcijai, dalyviams bus siūloma galimybė pakeisti pensijų fondą internete,tiksliau aprašomas pensijų fondų lėšų investavimas, atnaujinta ataskaitų ir kitos informacijos teikimo dalyviams tvarka.
 
Ataskaitas apie pensijų fonduose sukauptą turtą visi „INVL Asset Management“ valdomų pensijų fondų dalyviai gaus kartą per ketvirtį elektroniniu paštu. Bendrovė visuose savo valdomuose pensijų fonduose netaikys mokesčio už dalyvio perėjimą į kitą „INVL Asset Management“ ar kitos pensijų kaupimo bendrovės valdomą pensijų fondą.
 
Peržiūrint pensijų fondų taisykles, taip pat įvertinti taikomi mokesčiai, atskaitymų iš pensijų fondų tvarka, patikslinti maksimalių leistinų atskaitymų dydžiai ir jų rūšys. Trečios pakopos pensijų fondų taisyklėse panaikinta minimali investavimo suma, ir skatinant ilgalaikį investavimą bei kaupimą pensijai įvestas 10 proc. atskaitymas nuo atsiimamų lėšų, jei jos atsiimamos dažniau nei kas dveji metai. Išimtis taikoma, jei dalyvis įgijo teisę į pensijų išmoką Taisyklėse nustatyta tvarka. Atlikti ir kiti redakciniai bei informacijos išdėstymo pakeitimai, kad taisyklės būtų lengviau skaitomos ir lengviau suprantamos.
 
„INVL Asset Management“ yra turto valdymo bendrovė, priklausanti „Invalda INVL“ įmonių grupei. Šios įmonės valdo pensijų ir investicinius fondus, alternatyvias investicijas, individualius portfelius, privataus kapitalo bei kitas finansines priemones. Joms daugiau kaip 150 tūkstančių klientų Lietuvoje ir Latvijoje bei tarptautiniai investuotojai patikėjo virš 300 mln. eurų vertės turto.
 
Pažymėtina, kad išvardinti pakeitimai netaikomi konservatyvaus investavimo pensijų fondo MP STABILO II dalyviams. Jie ir toliau kaups savo pasirinktame pensijų fonde tomis pačiomis sąlygomis, kaip ir iki šiol, be pasikeitimų ir pensijų fondo pavadinime.
 
Su naujomis pensijų fondų taisyklėmis galite susipažinti čia.
 
 
Pensijų fondų pavadinimų keitimas
Pensijų fondo pavadinimas iki taisyklių pakeitimo Pensijų fondo pavadinimas įsigaliojus naujoms taisyklėms
II pakopos pensijų fondai
„Finasta“ konservatyvaus investavimo pensijų fondas Konservatyvaus investavimo pensijų fondas INVL STABILO II 58+
„Finasta“ augančio pajamingumo pensijų fondas INVL MEZZO II 53+ pensijų fondas
„Finasta“ aktyvaus investavimo pensijų fondas INVL aktyvaus investavimo pensijų fondas
„Finasta“ racionalios rizikos pensijų fondas INVL racionalios rizikos pensijų fondas
MP MEDIO II INVL MEDIO II 47+
MP EXTREMO II INVL EXTREMO II 16+
III pakopos pensijų fondai
„Finasta“ akcijų pensija plius INVL III akcijų
„Finasta“ obligacijų pensija plius INVL STABILO III 58+
MP MEDIO III INVL MEDIO III 47+
MP EXTREMO III INVL EXTREMO III 16+

 

Grįžti į naujienų sąrašą