Lietuvos bankas: 2016 m. pirmojo pusmečio pensijų fondų rezultatai

Remiantis Lietuvos banko skelbiama informacija, 2016 m. pirmąjį pusmetį 11 iš 21 Lietuvoje veikiančių II pakopos pensijų fondų uždirbo teigiamą grąžą. Bendra II pakopos pensijų fondų grynųjų aktyvų vertė padidėjo 128,31 mln. Eur ir pusmečio pabaigoje sudarė 2,246 mlrd. Eur.

„Sodra“ 2016 m. pirmąjį pusmetį į pensijų fondus pervedė 75,43 mln. Eur, pačių dalyvių lėšų pervesta dar 28,98 mln. Eur, o iš valstybės biudžeto finansuojamų skatinamųjų įmokų suma sudarė 31,55 mln. Eur. Nuo 2016 m. padidėjo įmokos į pensijų fondus: šiuo metu pasirinkusiųjų maksimalų kaupimą ir prisijungiančių naujų dalyvių įmoką sudaro 2 proc. dydžio „Sodros“ įmoka, papildoma 2 proc. dydžio dalyvio pajamų įmoka ir 2 proc. šalies vidutinio darbo užmokesčio dydžio skatinamoji įmoka iš valstybės biudžeto.

2016 m. birželio 30 d. Lietuvoje veikė 21 II pakopos pensijų fondas, pensiją juose kaupė 1,24 mln. dalyvių.

III pakopos pensijų fondų investicinių vienetų vertė 2016 m. pirmąjį pusmetį sumažėjo vidutiniškai 0,02 proc., tačiau, padidėjus dalyvių įmokoms, šių fondų valdomų grynųjų aktyvų vertė padidėjo 3,6 mln. Eur (iki 66,11 mln. Eur). Pirmojo pusmečio pabaigoje Lietuvoje veikė 12 III pakopos pensijų fondų, juose papildomą pensiją kaupė 48,95 tūkst. dalyvių. 2016 m. pirmąjį pusmetį 5 III pakopos pensijų fondų grąža buvo teigiama, 7 – neigiama.

Išsamūs šalies II pakopos pensijų fondų rezultatai (Lietuvos banko skelbiama informacija).
Išsamūs šalies III pakopos pensijų fondų rezultatai (Lietuvos banko skelbiama informacija).

Grįžti į naujienų sąrašą