Lietuvos investicijų indeksas

Vienos pirmaujančių šalies turto valdymo bendrovių „INVL Asset Management“ rengiamas Lietuvos investicijų indeksas rodo, kaip kito investicijų į pagrindines keturias šalies turto rūšis pelningumas nuo 1995 metų.

Lietuvos investicijų indeksas (1996–2017)

 

Sudarant indeksą, įvertinta trumpalaikių skolos vertybinių popierių ir pinigų rinkos priemonių (indėlių), ilgalaikių obligacijų, akcijų, investicijų į būstą nuomai (nuo 2016 m. apskaičiuojama įvertinus ir sąnaudas) investicinė grąža, kiekvienai iš jų suteikiant vienodą svorį. Indeksas rodo, kaip kiekvienais metais kito šių investicijų vertė. Lietuvos investicijų indekso ir jį sudarančių turto rūšių metinės grąžos (1996–2017):

Remiantis indeksu, vidutinė investicijų grąža Lietuvoje 2008–2017 m. siekė 3,9 proc. ir viršijo daugelio analizuotų investicijų grąžą, o 1996–2017 m. šis rodiklis buvo net 10,3 proc. ir patvirtino ilgalaikių investicijų naudą.

2017 metais Lietuvos investicijų indekso grąža buvo 6,3 proc., pelningumu išsiskyrė investicijos į šalies įmonių akcijas (17 proc.), būsto nuomai grąža buvo 7,7 proc. Infliacija 2017 m. siekė 3,7 proc. ir buvo didesnė nei šalies ilgalaikių obligacijų – 0,4 proc. ir nulinė indėlių grąža.

Pagrindinių investicijų grąža ir infliacija Lietuvoje 1996–2017 m. 

Investicijų į būstą nuomai grąža Lietuvoje buvo itin permaininga: 1996–2017 metais vidutinė grąža buvo 14,3 proc., o 2008–2017 m. siekė vos 1,2 proc.

Lietuvos akcijų 2017 m. grąža viršijo Europos akcijų grąžą, bet atsiliko nuo pasaulio akcijų. 1996-2017 m. Lietuvos akcijų grąža buvo didesnė nei pasaulio akcijų (7,3 proc.) ir Europos akcijų (7,7 proc.).

Pensijų fondai nuo įkūrimo 2004 m. iki 2017 m. pabaigos uždirbo 4,7 proc. vidutinę metinę grąžą. 2008–2017 m. ši grąža siekė 3,5 proc. ir viršijo ne tik infliaciją, bet ir indėlių, Lietuvos įmonių akcijų bei būsto nuomai grąžą tuo pačiu laikotarpiu.

Vertinant saugių investicijų – obligacijų – rezultatus Lietuvoje, JAV bei Vokietijoje, per 1996–2017 m. didžiausią grąžą uždirbo ilgalaikės Lietuvos obligacijos – jų grąža siekė 6,7 proc. 2017 m. Lietuvos obligacijų uždirbtą 0,4 proc. grąžą viršijo JAV obligacijos, uždirbusios 2,8 proc., o Vokietijos obligacijų grąža buvo neigiama 0,8 proc. Obligacijos šiuo metu yra vertinamos kaip turto klasė, kuriai negalima prognozuoti panašios istorinės grąžos trumpuoju ir vidutiniu laikotarpiu.

Atskirų turto klasių grąža skirtingais periodais skiriasi, todėl siekiant sumažinti riziką ir išlaikyti investicijų pelningumą, investicijas rekomenduojama nukreipti į įvairias sritis.

Šalies turto klasių grąža

Turto klasė 1996–2017 m. vidurkis, proc. 2008–2017 m. vidurkis, proc. 2017 m. grąža
Būstas nuomai (sąnaudos įvertintos nuo 2016 m.) 14,3 1,2 7,7
Būsto kaina Lietuvoje 6,4 -3,7 3,6
Lietuvos įmonių akcijos 9,3 2,4 17,0
Lietuvos ilgalaikės obligacijos 6,7 4,2 0,4
Trumpalaikiai skolos VP ir pinigų rinkos priemonės (indėliai) 4,8 2,1 0,0
II pakopos pensijų fondai 4,7* 3,5 4,5
Infliacija 3,3 2,8 3,7
Lietuvos investicijų indeksas 10,3 3,9 6,3

* Nuo įkūrimo 2004 m.

Daugiau informacijos – pranešime žiniasklaidai.

Lietuvos investicijų indeksą parengė „INVL Asset Management“. Naudojant pateiktą informaciją, nuoroda į „INVL Asset Management“ būtina.