Lietuvos investicijų indeksas

Vienos pirmaujančių šalies turto valdymo bendrovių „INVL Asset Management“ pirmą kartą šalies istorijoje parengtas Lietuvos investicijų indeksas rodo, kaip kito investicijų į pagrindines keturias turto rūšis pelningumas nuo 1995 metų.

Lietuvos investicijų indeksas (1996–2015)

 

Sudarant indeksą, įvertinta trumpalaikių skolos vertybinių popierių ir pinigų rinkos priemonių (indėlių), ilgalaikių obligacijų, akcijų, investicijų į būstą nuomai investicinė grąža, kiekvienai iš jų suteikiant vienodą svorį. Indeksas rodo, kaip kiekvienais metais kito šių investicijų vertė. Lietuvos investicijų indekso ir jį sudarančių turto rūšių metinės grąžos (1996–2015):

Remiantis indeksu, vidutinė investicijų grąža Lietuvoje 2006–2015 m. siekė 4,7 proc. ir viršijo daugelio analizuotų investicijų grąžą, o 1996–2015 m. šis rodiklis buvo net 10,6 proc. ir patvirtino ilgalaikių investicijų naudą.

2015 metais aukščiausią grąžą investuojant Lietuvoje uždirbo šalies akcijos ir būstas nuomai (atmetus sąnaudas), žemiausią – indėliai, kurių grąža prilygo nuliui.

Vidutinė 1996–2015 m. investicijų grąža ir infliacija Lietuvoje

Investicijų į būstą grąža priklauso nuo rinkų specifikos. Lietuvoje ji buvo itin permaininga: 1996–2005 metai buvo pelningi, 2006–2015 m. perkant būstą grąža buvo neigiama, o uždirbti buvo galima tik iš būsto nuomos.

Lietuvos akcijų vidutinė metinė grąža 1996–2015 m. viršijo Europos ir pasaulio akcijų grąžą ir buvo 8,7 proc., tačiau 2006–2015 m. buvo žemesnė – siekė 0,8 proc. Didžiausią įtaką 2006–2015 metų laikotarpiu turėjo finansų krizė, vien per 2008 metus akcijų vertę sumažinusi 65 proc. Didžiausią grąžą akcijos pasiekė 2003–2005 metais, kai trejus metus iš eilės investicijų prieaugis viršijo 50 proc.

Pensijų fondai nuo įkūrimo 2004 m. iki 2015 m. uždirbo 4,9 proc. vidutinę metinę grąžą. 2006–2015 m. ši grąža siekė 3,5 proc. ir viršijo indėlių bei akcijų grąžą.

Vertinant saugių investicijų – obligacijų ir indėlių – rezultatus Lietuvoje, JAV bei Vokietijoje, per 20 metų didžiausią grąžą uždirbo ilgalaikės Lietuvos obligacijos – jų grąža siekė 7,3 proc. Tuo tarpu 2006–2015 m. geriausiai pasirodė saugiausiomis laikomos ilgalaikės Vokietijos obligacijos, kurių grąža siekė 5,5 proc. Nepaisant to, obligacijos šiuo metu yra vertinamos kaip bene vienintelė turto klasė, kuriai negalima prognozuoti panašios istorinės grąžos trumpuoju ir vidutiniu laikotarpiu.

Atskirų turto klasių grąža skirtingais periodais skiriasi, todėl siekiant sumažinti riziką ir išlaikyti investicijų pelningumą, investicijas rekomenduojama nukreipti į įvairias sritis.

Turto klasių vidutinė grąža

Turto klasė 1996-2015 m. vidurkis, proc. 2006-2015 m. vidurkis, proc. 2015 m. vidurkis
Būsto kaina ir nuomos pajamos (sąnaudos neįvertintos) 14,8 4,8 7,9
Būsto kaina ir nuomos pajamos (sąnaudos įvertintos) 12,8 2,8 5,9
Būsto kaina Lietuvoje 6,6 -0,3 2,3
Lietuvos akcijos 8,7 0,8 7,4
Europos akcijos (EUR) 7,8 5,3 10,3
Pasaulio akcijos (USD) 6,6 5,7 1,8
Lietuvos ilgalaikės obligacijos 7,3 4,2 1,9
JAV 10 metų obligacijos 5,4 4,7 1,3
Trumpalaikiai skolos VP ir pinigų rinkos priemonės (indėliai) 5,3 3,0 0,0
Auksas (USD) 5,2 7,5 -10,6
II pakopos pensijų fondai 4,9** 3,5 3,6
Infliacija 3,4 3,4 -0,7
Lietuvos investicijų indeksas 10,6 4,7 4,3

Daugiau informacijos – pranešime žiniasklaidai ir prezentacijoje, taip pat pristatyme „INVL Asset Management“: kaip investuoja Lietuvos gyventojai?“.

Lietuvos investicijų indeksą parengė „INVL Asset Management“. Naudojant puslapyje pateiktą informaciją, nuoroda į „INVL Asset Management“ būtina.