Lietuvos investicijų indeksas

Vienos pirmaujančių šalies turto valdymo bendrovių „INVL Asset Management“ nuo 2016 m. rengiamas Lietuvos investicijų indeksas rodo, kaip kito investicijų į pagrindines keturias turto rūšis pelningumas nuo 1995 metų.

Lietuvos investicijų indeksas (1996–2016)

 

Sudarant indeksą, įvertinta trumpalaikių skolos vertybinių popierių ir pinigų rinkos priemonių (indėlių), ilgalaikių obligacijų, akcijų, investicijų į būstą nuomai (nuo 2016 m. apskaičiuojama įvertinus ir sąnaudas) investicinė grąža, kiekvienai iš jų suteikiant vienodą svorį. Indeksas rodo, kaip kiekvienais metais kito šių investicijų vertė. Lietuvos investicijų indekso ir jį sudarančių turto rūšių metinės grąžos (1996–2016):

Remiantis indeksu, vidutinė investicijų grąža Lietuvoje 2007–2016 m. siekė 4,5 proc. ir viršijo daugelio analizuotų investicijų grąžą, o 1996–2016 m. šis rodiklis buvo net 10,5 proc. ir patvirtino ilgalaikių investicijų naudą.

2016 metais Lietuvos investicijų indekso grąža buvo 6,7 proc., pelningumu išsiskyrė investicijos į šalies įmonių akcijas (14,9 proc.), būsto nuomai grąža buvo 9,7 proc., ilgalaikių obligacijų – 2 proc. ir viršijo infliaciją, siekusią 0,7 proc. Indėlių grąža buvo nulinė.

Pagrindinių investicijų grąža ir infliacija Lietuvoje 1996-2016 m.

Investicijų į būstą nuomai grąža Lietuvoje buvo itin permaininga: 1996–2016 metais vidutinė grąža buvo 14,6 proc., o 2007–2016 m. siekė vos 3,7 proc.

Lietuvos akcijų vidutinė metinė grąža 2016 m. ir 1996–2016 m. viršijo Europos ir pasaulio akcijų grąžą, tačiau 2007-2016 m. buvo žemesnė. Vien per 2008 m. Lietuvos akcijų vertė sumažėjo 65 proc., bet net toks vienerių metų kritimas 10 metų periode nebuvo nuostolingas.

Pensijų fondai nuo įkūrimo 2004 m. iki 2016 m. pabaigos uždirbo 4,9 proc. vidutinę metinę grąžą. 2007–2016 m. ši grąža siekė 3,4 proc. ir viršijo akcijų grąžą bei infliaciją.

Vertinant saugių investicijų – obligacijų ir indėlių – rezultatus Lietuvoje, JAV bei Vokietijoje, per 1996-2016 m. didžiausią grąžą uždirbo ilgalaikės Lietuvos obligacijos – jų grąža siekė 7,0 proc. Tuo tarpu 2007–2016 m. geriausiai pasirodė saugiausiomis laikomos ilgalaikės Vokietijos obligacijos, kurių grąža siekė 6,0 proc. Nepaisant to, obligacijos šiuo metu yra vertinamos kaip turto klasė, kuriai negalima prognozuoti panašios istorinės grąžos trumpuoju ir vidutiniu laikotarpiu.

Atskirų turto klasių grąža skirtingais periodais skiriasi, todėl siekiant sumažinti riziką ir išlaikyti investicijų pelningumą, investicijas rekomenduojama nukreipti į įvairias sritis.

Turto klasių vidutinė grąža

Turto klasė 1996-2016 m. vidurkis, proc. 2007-2016 m. vidurkis, proc. 2016 m. grąža
Būsto kaina ir nuomos pajamos (sąnaudos įvertintos nuo 2016 m.) 14,6 3,7 9,7
Būsto kaina Lietuvoje 6,6 -1,3 5,5
Lietuvos akcijos 9,0 1,3 14,9
Europos akcijos (EUR) 7,5 3,5 2,1
Pasaulio akcijos (USD) 6,5 4,2 8,5
Lietuvos ilgalaikės obligacijos 7,0 4,4 2,0
JAV 10 metų obligacijos 5,2 4,6 0,7
Trumpalaikiai skolos VP ir pinigų rinkos priemonės (indėliai) 5,1 2,7 0,0
Auksas (USD) 5,3 6,1 8,1
II pakopos pensijų fondai 4,9* 3,4 4,4
Infliacija 3,3 3,1 0,7
Lietuvos investicijų indeksas 10,5 4,5 6,7

* Nuo įkūrimo 2004 m.

Daugiau informacijos – pranešime žiniasklaidai.

Lietuvos investicijų indeksą parengė „INVL Asset Management“. Naudojant puslapyje pateiktą informaciją, nuoroda į „INVL Asset Management“ būtina.