INVL Baltijos miškų fondas I

Investicijos į turto klasę, išsiskiriančią kasmetiniu natūraliu prieaugiu ir pasižyminčia stabilumu bei patrauklia grąža, mažai priklausančia nuo pasaulio rinkų.

 

Uždarojo tipo sudėtinis informuotiesiems investuotojams skirtas investicinis fondas „INVL Alternative Assets Umbrella Fund“ ir jo subfondas „INVL Baltijos miškų fondas I“ veiklą pradėjo 2017 m. vasario 13 dieną, Lietuvos bankui patvirtinus fondo taisykles.
 
„INVL Baltijos miškų fondo I“ subfondo investicinės veiklos periodas truks 5 metus, o pats subfondas veiks iki aštuonerių metų, su galimybe pratęsti šį terminą dar dvejiems metams.
 
„INVL Baltijos miškų fondas I“ siūlo galimybę investuoti į fondą, kuris investuoja į Baltijos šalių, ypač Lietuvos, miškus, tinkamus miškininkystės veiklai. Siekiama sukurti konsoliduotą miško sklypų paketą, taip didinant jų vertę ir potencialias pajamas iš planuojamų kirtimų. Siekiama vidutinė metinė fondo grynoji investicijų grąža atskaičius numatytas išlaidas yra 8 proc.

Investicijos į šį fondą leidžia išplėsti portfelį turto klase, išsiskiriančia kasmetiniu natūraliu prieaugiu ir pasižyminčia stabilumu bei patrauklia grąža, mažai priklausančia nuo pasaulio rinkų.
 
Fondo vienetų gali įsigyti informuotiesiems investuotojams nustatytus kriterijus atitinkantys fiziniai ir juridiniai asmenys. Minimali investavimo į fondą suma profesionaliems ir informuotiesiems investuotojams siekia 30 tūkst. eurų. Pirmojo platinimo metu vienas investuotojas galėjo įsigyti fondo vienetų už ne daugiau kaip 1 mln. eurų. Bendras fondo valdomo turto dydis gali siekti iki 50 mln. eurų.

Dokumentai:

 

Pagrindinė fondo finansinė ir kita informacija pateikiama: www.invlmiskai.com.


Investuodami prisiimate su investavimu susijusią riziką. Praeities rezultatai negarantuoja ateities rezultatų. Investicijų vertė gali ir kilti, ir kristi, Jūs galite atgauti mažiau nei investavote. Valdymo įmonė negarantuoja investicijų pelningumo.
„INVL Baltijos miškų fondas I“ skirtas informuotiesiems investuotojams t. y. asmenims, tenkinantiems Informuotiesiems investuotojams skirtų kolektyvinio investavimo subjektų įstatyme numatytus reikalavimus.
Įsigyti šio fondo vienetų gali tik informuotojo investuotojo kriterijus atitinkantys investuotojai, o investuotojo teisė pareikalauti išpirkti jam priklausančius investicinius vienetus iš uždaro tipo fondo yra apribota.
Prieš priimdami sprendimą investuoti, turite patys ar padedami investicijų konsultantų įvertinti pasirinkto fondo investavimo strategiją, taikomus mokesčius, visas su investavimu susijusias rizikas bei atidžiai perskaityti fondo taisykles ir prospektą. Uždarojo tipo sudėtinio informuotiesiems investuotojams skirto investicinio fondo „INVL Alternative Assets Umbrella Fund“ ir jo subfondo „INVL Baltijos miškų fondas I“ taisyklės bei prospektas yra paskelbti interneto svetainėse www.invl.com, www.invlmiskai.com.
Visa išdėstyta informacija yra reklaminio pobūdžio ir negali būti interpretuojama kaip rekomendacija, pasiūlymas ar kvietimas investuoti UAB „INVL Asset Management“ valdomuose fonduose. Pateikiama informacija negali būti jokio vėliau sudaryto sandorio pagrindas. Nors šios reklaminio pobūdžio informacijos turinys yra pagrįstas šaltiniais, kurie yra laikomi patikimais, UAB „INVL Asset Management“ nėra atsakinga už šios informacijos netikslumus, pasikeitimus, taip pat ir nuostolius, kurių gali atsirasti, kai investicijos grindžiamos šia informacija.