INVL Logo

INVL Baltijos miškų fondas

Teisinė forma Uždarojo tipo sudėtinio informuotiesiems investuotojams skirto investicinio fondo „INVL Alternative Assets Umbrella Fund“ subfondas
Valdymo įmonė UAB „INVL Asset Management“
Veiklos sektorius Investavimas į miškininkystės veiklą
Veiklos pradžia 2017 m. vasario 13 d. (investicinės veiklos periodas truks 5 metus, o pats subfondas veiks iki aštuonerių metų, su galimybe pratęsti šį terminą dar dvejiems metams.
Interneto tinklapis https://www.invlmiskai.com

„INVL Baltijos miškų fondas I“ siūlo galimybę investuoti į fondą, kuris investuoja į Baltijos šalių, ypač Lietuvos, miškus, tinkamus miškininkystės veiklai. Siekiama sukurti konsoliduotą miško sklypų paketą, taip didinant jų vertę ir potencialias pajamas iš planuojamų kirtimų. Siekiama vidutinė metinė fondo grynoji investicijų grąža atskaičius numatytas išlaidas yra 8 proc.

Investicijos į šį fondą leidžia išplėsti portfelį turto klase, išsiskiriančia kasmetiniu natūraliu prieaugiu ir pasižyminčia stabilumu bei patrauklia grąža, mažai priklausančia nuo pasaulio rinkų.

Fondo vienetų gali įsigyti informuotiesiems investuotojams nustatytus kriterijus atitinkantys fiziniai ir juridiniai asmenys. Minimali investavimo į fondą suma profesionaliems ir informuotiesiems investuotojams siekia 30 tūkst. eurų. Pirmojo platinimo metu vienas investuotojas galėjo įsigyti fondo vienetų už ne daugiau kaip 1 mln. eurų. Bendras fondo valdomo turto dydis gali siekti iki 50 mln. eurų.