INVL Logo

INVL Technology

Teisinė forma Uždarojo tipo investicinė bendrovė, Akcinė bendrovė
Valdymo įmonė UAB „INVL Asset Management“
Veiklos sektorius Investavimas į IT sektoriuje veikiančias įmones (plėtra, vystymas)
Birža Nasdaq Vilnius
Veiklos pradžia 2016 m. liepos 14 d. (bendrovės veiklos laikotarpis 10 metų, su galimybe šį terminą pratęsti dvejiems metams).
Bendrovės interneto tinklapis https://www.invltechnology.lt

„INVL Technology“ – investicijų į informacinių technologijų (IT) įmones bendrovė, listinguojama Nasdaq Vilnius.

„INVL Technology“ veikia kaip į stambaus verslo ir valstybinius segmentus orientuotas IT įmonių klasteris, kurio 3 pagrindinės veiklos sritys yra: verslo klimato gerinimas ir e. valdymas, IT paslaugos ir programavimas bei kibernetinė sauga.

Siekdama sukurti reikšmingą pritrauktų investicijų grąžą investuotojams, „INVL Technology“ investuoja į brandžias IT įmones, dirbančias sprendimų stambiam verslui ir valstybiniam sektoriui srityse, turinčias gamybinių pajėgumų Baltijos šalyse bei Rytų ir Vidurio Europoje ir sinergijos potencialą bendradarbiaujant su kitomis „INVL Technology“ įmonėmis.

„INVL Technology“ siekia padidinti valdomų įmonių vertę suteikdama jų augimui ir papildomiems įsigijimams finansinį ir intelektinį kapitalą bei vadovybės paramą, taip pat – padėdama globalizuoti veiklą per pardavimų kanalus Rytų Afrikos ir Pietryčių Azijos rinkose.