INVL Logo

Su tvarumu susijusios informacijos atskleidimas

INVL investicijų valdymo ir gyvybės draudimo grupė vertina tvarumo rizikas ir su jomis susijusių vertės kūrimo galimybes priimant investicinius sprendimus.

Grupė  siekia laikytis  atsakingo investavimo požiūrio ir prisidėti prie visuomenės gerovės bei tvarios plėtros per aplinkos, socialinių ir valdymo (angl. environmental, social, governance – ESG)  veiksnių integraciją, aktyvų įsitraukimą, neigiamą atranką ir įsipareigojimą laikytis Atsakingo investavimo principų (angl. Principles for Responsible Investment – PRI).

Dalinamės  informacija ir dokumentais, kurie skelbiami įgyvendinant Europos Parlamento ir Tarybos Reglamentą (ES) 2019/2088 dėl su tvarumu susijusios informacijos atskleidimo finansinių paslaugų sektoriuje.

Atsakingas investavimas ir tvarumo rizikos

INVL investicijų valdymo ir gyvybės draudimo grupė valdant investicijas vertina naudojamų finansinių priemonių tvarumo riziką. Grupė savo veikloje laikosi atsakingo investavimo ir tvarumo rizikos integravimo politikos.

Pagrindinis neigiamas poveikis tvarumui ir kita su tvarumu susijusi informacija

Pagrindinis neigiamas poveikis tvarumui suprantamas kaip neigiamas arba galimai reikšmingas poveikis tvarumo veiksniams, tiesiogiai susijęs su investicinių sprendimų priėmimu ar jų konsultacijomis. INVL investicijų valdymo ir gyvybės draudimo grupė šiuo metu neatsižvelgia į galimą neigiamą poveikį tvarumo veiksniams.

Tvarumo principų įgyvendinimas produktuose

Grupė valdo įvairias turto klases (pavyzdžiui, akcijas, obligacijas, pinigus ir pinigų ekvivalentus, alternatyvias investicijas) per skirtingas teisinių formų rūšis (pavyzdžiui, pensijų fondus, investicinius  fondus, privataus kapitalo, nekilnojamo turto ir alternatyvius fondus, investicines kryptis, portfelių valdymo paslaugą, nuosavas lėšas. Tvarumo rizikos ir principų integravimas gali skirtis priklausomai nuo tam tikro fondo turto, strategijos, investicijos termino.

 • UAB „INVL Asset Management“ investiciniai fondai:
  • „INVL Sustainable Timberland and Farmland Fund II“ su tvarumu susijusią informaciją galima rasti čia
  • „INVL Baltic Sea Growth Fund“ su tvarumu susijusią informaciją galima rasti čia
  • „INVL Sustainable Timberland and Farmland Fund II – Capital Fund“ su tvarumu susijusią informaciją galima rasti čia
 • UAB „INVL Asset Management“ pensijų fondai:
  • Tikslinės grupės pensijų kaupimo fondo „INVL pensija 1954-1960 Index Plus“ su tvarumu susijusią informaciją galima rasti čia
  • Tikslinės grupės pensijų kaupimo fondo „INVL pensija 1961-1967 Index Plus“ su tvarumu susijusią informaciją galima rasti čia
  • Tikslinės grupės pensijų kaupimo fondo „INVL pensija 1968-1974 Index Plus“ su tvarumu susijusią informaciją galima rasti čia
  • Tikslinės grupės pensijų kaupimo fondo „INVL pensija 1975-1981 Index Plus“ su tvarumu susijusią informaciją galima rasti čia
  • Tikslinės grupės pensijų kaupimo fondo „INVL pensija 1982-1988 Index Plus“ su tvarumu susijusią informaciją galima rasti čia
  • Tikslinės grupės pensijų kaupimo fondo „INVL pensija 1989-1995 Index Plus“ su tvarumu susijusią informaciją galima rasti čia
  • Tikslinės grupės pensijų kaupimo fondo „INVL pensija 1996-2002 Index Plus“ su tvarumu susijusią informaciją galima rasti čia
  • INVL pensijų turto išsaugojimo fondo su tvarumu susijusią informaciją galima rasti čia
  • INVL Apdairus pensijų fondo su tvarumu susijusią informaciją galima rasti čia
  • INVL Drąsus pensijų fondo su tvarumu susijusią informaciją galima rasti čia
  • INVL STABILO III 58+/INVL Stabilus pensijų fondo su tvarumu susijusią informaciją galima rasti čia
  • INVL MEDIO III 47+ pensijų fondo su tvarumu susijusią informaciją galima rasti čia
  • INVL EXTREMO III 16+ pensijų fondo su tvarumu susijusią informaciją galima rasti čia
 • „INVL Life”, UADB investicinės kryptys:
  • „INVL Global Sustainable Equity“ su tvarumu susijusią informaciją galima rasti čia