INVL Logo

Dokumentai

Ex Ante mokesčių informacija

INVL Baltijos fondas
INVL besivystančios Europos obligacijų subfondas
INVL besivystančių pasaulio rinkų obligacijų subfondas
INVL Rusijos Nevalstybinių Įmonių Subfondas
INVL Emerging Markets Bond Fund – I klasė
INVL Baltijos miškų fondas I
INVL Partner Energy and Infrastructure fund
INVL Baltic Sea Growth Capital fund – A klasės vienetai
INVL Baltic Sea Growth Capital fund – B klasės vienetai
INVL Partner Global Distressed Debt Fund I – A klasė
INVL Partner Global Distressed Debt Fund I – B klasė
INVL Partner Global Distressed Debt Fund I – C klasė
INVL Sustainable Timberland and Farmland Fund II – A1 klasė
INVL Sustainable Timberland and Farmland Fund II – B1 klasė
INVL Sustainable Timberland and Farmland Fund II – B2 klasė
INVL Sustainable Timberland and Farmland Fund II – Capital Fund A klasė
INVL Sustainable Timberland and Farmland Fund II – Capital Fund B klasė
INVL Renewable Energy Fund I – A Klasė
Mundus Bridge finance fondas
UTIB INVL Baltic Real Estate
UTIB INVL Technology
Biržoje prekiaujami fondai (ang. ETF) – Airija
Biržoje prekiaujami fondai (ang. ETF) – Prancūzija
Biržoje prekiaujami fondai (ang. ETF) – Vokietija
Biržoje prekiaujami fondai (ang. ETF) – JAV
Biržoje prekiaujami fondai (ang. ETF) – Rumunija
Biržoje prekiaujami fondai (ang. ETF) – kitos šalys
Nuosavybės vertybiniai popieriai (Baltijos šalys)
Skolos vertybiniai popieriai
Portfelio valdymo paslauga – maksimalaus augimo strategija
Portfelio valdymo paslauga – vertės kūrimo strategija
Portfelio valdymo paslauga – subalansuoto augimo strategija
Portfelio valdymo paslauga – vertės išsaugojimo strategija