INVL Logo

INVL III pakopos pensijų fondų rezultatai

INVL Drąsus

Pasirinkto laikotarpio
duomenys
Nuo
EUR ()
Iki
EUR ()
Pokytis
%
Pagrindiniai duomenys
Veiklos pradžia
2004-12-20
Valdytojas
INVL Asset Management
Naujausi duomenys
Data
2022-09-29
Vieneto vertė
0,4077 EUR
Grynieji aktyvai
7.115.585,48 EUR
Vertės pokytis
Dienos
-1,26 %
Mėnesio
-7,05 %
Trijų mėnesių
-3,02 %
Metų
-6,92 %

Investavimo strategija

Fondo lėšos investuojamos į akcijas ir investicinių fondų, kurių pagrindinė investavimo kryptis yra akcijos, vienetus. Fondas rekomenduojamas aukštesnę nei vidutinė riziką prisiimantiems žmonėms kaip papildoma investavimo priemonė, teikianti galimybę pasinaudoti mokesčių lengvata ir taip efektyviai valdyti asmeninius finansus.
Sudėtis: iki 100 proc. akcijos.

 

Informacija apie pensijų fondą

Susiję dokumentai

Pensijų fondo informacinis dokumentas

Pensijų fondo taisyklės
Pagrindinės informacijos investuotojams dokumentas

Ataskaitas galite rasti čia.
Apžvalgas galite rasti čia.

Apie su pensijų fondų investicijomis susijusias rizikas skaitykite čia.

Lyginamasis indeksas

Sudėtinio lyginamojo indekso svoriai buvo parinkti taip, kad kuo tiksliau atspindėtų fondo taisyklėse nustatytą investavimo strategiją (jų rūšis, proporcijas) bei strateginį fondo investicijų paskirstymą.

Plačiau apie lyginamąjį indeksą arba jį sudarančius indeksus skaitykite čia.

Nuo 2021 m. kovo 1 d.

50% MSCI EM Eastern Europe ex Russia Net Return EUR Index (M7MEXRU Index)
45% MSCI ACWI IMI Net Total Return USD Index (perskaičiuotas į EUR) (MIMUAWON Index)
5% European Central Bank ESTR OIS Index (OISESTR Index)

Nuo 2018 m. liepos 31 d.

50% MSCI EM Eastern Europe Small Cap USD Index (MSLUEEE Index) (perskaičiuotas į EUR)
45% MSCI World EUR Index (MSERWI Index)
5% EONIA Total Return Index (DBDCONIA Index)

Nuo 2014 m. sausio 17 d.

50 % MSCI Eastern Europe Small Cap Index
45 % MSCI World EUR Index
5 % Euro Cash Indices Libor Total Return 3 Months Index

Nuo 2009 m. gegužės 11 d.

95 % MSCI Eastern Europe Small Cap Index
5 % Euro Cash Indices Libor Total Return 3 Months Index

Nuo 2008 m. balandžio 14 d.

50 % DJ EU ENLARGED 15
50 % MSCI Emerging Europe

Mokesčiai

  • Valdymo – 1.5 proc.
    skaičiuojamas kaupimo principu kiekvieną darbo dieną nuo fondo vidutinės metinės grynųjų aktyvų vertės.
  • Dalies lėšų išėmimo – 10 proc.
    atskaitymas už dalies fonde sukauptų lėšų atsiėmimą (nuo atsiimamos lėšų sumos) taikomas, kai lėšos atsiimamos nuo paskutinio lėšų atsiėmimo nepraėjus dvejiems kalendoriniams metams. Šis atskaitymas netaikomas pensijų fondų dalyviams, įgijusiems teisę į pensijų išmoką pensijų fondų taisyklėse nustatyta tvarka.
  • Depozitoriumo – mokestis už depozitoriumo pagal sutartį suteiktas paslaugas. Sudaro ne daugiau kaip 0,2 proc. nuo fondo vidutinės metinės grynųjų aktyvų vertės.
  • Kitos išlaidos – valiutų keitimo, pinigų pervedimo, atlyginimo tarpininkams už vertybinių popierių prekybą, audito ir kitos išlaidos. Sudaro ne daugiau kaip 0,5 proc. nuo fondo vidutinės metinės grynųjų aktyvų vertės.

Fondo ir lyginamojo indekso vertės

Svarbu žinoti

Dalyvaudami III pakopos pensijų fonduose, Jūs turėsite mokėti pasirinkto pensijų fondo taisyklėse nustatytus mokesčius. Lėšos, kaupiamos pensijų fonde, yra investuojamos vadovaujantis pensijų fondo taisyklėse nustatyta investavimo strategija. Kaupiant pensijų fonduose Jūs prisiimate investavimo ir su investavimu susijusią riziką. Pensijų fondo vieneto vertė gali tiek kilti, tiek kristi, Jūs galite atgauti mažiau nei investavote. Pensijų fondo praeities rezultatai negarantuoja tokių pačių rezultatų ir pelningumo ateityje. Praėjusio laikotarpio rezultatai nėra patikimas būsimų rezultatų rodiklis. Likus septyneriems ir mažiau metų iki pensijos, siūlome apsvarstyti investavimą į konservatyvaus investavimo pensijų fondą (INVL STABILO III 58+ / INVL Stabilus).

Prieš priimdami sprendimą investuoti, turite patys ar padedami investicijų konsultantų įvertinti visas su investavimu susijusias rizikas ir susipažinti su pensijų fondo taisyklėmis, kurios yra neatsiejama papildomo savanoriško pensijų kaupimo sutarties dalis.

Pensijų išmokos fondo dalyvio pasirinkimu gali būti mokamos šiais būdais: išmokant vienu kartu (vienkartine Pensijų išmoka), reguliariai dalimis – periodine Pensijų išmoka (reguliariai dalimis konvertuojant Pensijų sąskaitoje įrašytus Fondo vienetus į pinigus ir juos išmokant), nuperkant anuitetą gyvybės draudimo įmonėje, vykdančioje gyvybės draudimą.

Visa išdėstyta informacija yra reklaminio pobūdžio, kuri negali būti interpretuojama kaip rekomendacija, pasiūlymas ar kvietimas kaupti lėšas „INVL Asset Management“ valdomuose pensijų fonduose. Pateikiama informacija negali būti jokio vėliau sudaryto sandorio pagrindas. Nors šios reklaminio pobūdžio informacijos turinys yra pagrįstas šaltiniais, kurie yra laikomi patikimais, „INVL Asset Management“ nėra atsakinga už šios informacijos netikslumus, pasikeitimus, taip pat ir nuostolius, kurių gali atsirasti, kai investicijos grindžiamos šia informacija.