INVL Logo

INVL II pakopos pensijų fondų rezultatų palyginimas

Pokyčiai (%) ir vertės pagal 2022-09-29 duomenis
Fondo pavadinimas
Dienos
Mėnesio
Nuo metų pradžios
1 metų
3 metų
5 metų
Nuo veiklos pradžios
Grynųjų aktyvų vertė, EUR
INVL pensija 1996-2002 Index Plus
-2,02 %
-7,46 %
-11,89 %
-6,10 %
+21,60 %
+40,44 %
19.558.145,30
INVL pensija 1989-1995 Index Plus
-1,93 %
-7,22 %
-11,40 %
-5,58 %
+22,16 %
+41,19 %
94.500.609,07
INVL pensija 1982-1988 Index Plus
-1,89 %
-7,15 %
-11,18 %
-5,37 %
+22,41 %
+41,05 %
175.877.848,49
INVL pensija 1975-1981 Index Plus
-1,88 %
-7,13 %
-11,06 %
-5,26 %
+22,48 %
+41,84 %
185.856.628,81
INVL pensija 1968-1974 Index Plus
-1,42 %
-6,23 %
-11,53 %
-7,28 %
+15,74 %
+33,76 %
157.349.845,55
INVL pensija 1961-1967 Index Plus
-0,90 %
-5,32 %
-12,88 %
-11,11 %
+2,41 %
+14,21 %
101.116.270,16
INVL pensija 1954-1960 Index Plus
-0,57 %
-4,21 %
-12,60 %
-12,72 %
-8,26 %
-2,27 %
21.194.078,86
INVL pensijų turto išsaugojimo fondas
-0,64 %
-3,89 %
-10,69 %
-10,03 %
-3,01 %
+2,78 %
7.268.810,18

Svarbu žinoti

Pensijų fondo praeities rezultatai parodo tik fondo veiklos rezultatus už buvusį laikotarpį. Praeities rezultatai negarantuoja ateities rezultatų. Jei anksčiau investicijų grąža buvo teigiama, ji nebūtinai tokia bus ateityje, investicijų vertė gali ir kilti, ir kristi. Valdymo įmonė negarantuoja investicijų pelningumo. Pensijų fondų vienetų naujausios vertės skelbiamos www.invl.com.

Prieš priimdami sprendimą investuoti, turite patys ar padedami investicijų konsultantų įvertinti pasirinkto fondo investavimo strategiją, taikomus mokesčius, visas su investavimu susijusias rizikas bei atidžiai perskaityti fondo taisykles bei investavimo strategijos aprašymą. Visi fondai turi lyginamuosius indeksus, kurie parenkami taip, kad kuo tiksliau atspindėtų fondo investavimo strategijoje numatytą strateginį fondo investicijų paskirstymą (jų rūšis, proporcijas).