INVL Logo

INVL II pakopos pensijų fondų rezultatai

INVL pensijų turto išsaugojimo fondas

Pasirinkto laikotarpio
duomenys
Nuo
EUR ()
Iki
EUR ()
Pokytis
%
Pagrindiniai duomenys
Veiklos pradžia
2019-01-02
Valdytojas
INVL Asset Management
Naujausi duomenys
Data
2022-10-05
Vieneto vertė
1,0336 EUR
Grynieji aktyvai
7.349.387,09 EUR
Vertės pokytis
Dienos
-0,15 %
Mėnesio
-2,69 %
Trijų mėnesių
-2,21 %
Metų
-9,35 %

Investavimo strategija

INVL pensijų turto išsaugojimo fondas yra skirtas pensinio amžiaus sulaukusių asmenų lėšoms. Fondo tikslas – išsaugoti sukaupto turto perkamąją galią ilguoju laikotarpiu, todėl ne mažiau kaip 80 proc. turto investuojama į saugesnę turto klasę – obligacijas.

 

Informacija apie pensijų fondą

Susiję dokumentai

Ataskaitas galite rasti čia.
Apžvalgas galite rasti čia.

Apie su pensijų fondų investicijomis susijusias rizikas skaitykite čia.

Lyginamasis indeksas

Lyginamasis indeksas apibūdina fondo investavimo strategiją ir yra sudarytas iš atskirų turto klases parodančių indeksų. Fondo atitikimą lyginamajam indeksui apibūdina sekimo paklaidos (angliškai „tracking error“) rodiklis, kurio maksimalus galimas dydis yra 5 proc.

Daugiau informacijos apie lyginamąjį indeksą rasite fondo investavimo strategijoje.

 

Plačiau apie lyginamąjį indeksą arba jį sudarančius indeksus skaitykite čia.

 

2021 m. kovo 1 d. sudėtis:

13,60% MSCI World Minimum Volatility Net Total Return USD Index (M1WOMVOL Index) (perskaičiuotas į EUR)
3,40% MSCI EM Minimum Volatility Net Total Return USD Index (M1EFMVOL Index) (perskaičiuotas į EUR)
5,00% European Central Bank ESTR OIS Index (OISESTR Index)
30,00% Bloomberg Barclays Series-E Euro Govt 1-3 Yr Bond Index (BERPG1 Index)
18,00% Bloomberg Barclays EuroAgg Corporate 1-3 Year TR Index Value (LEC1TREU Index)
20,00% J.P. Morgan Euro Emerging Markets Bond Index (EMBI) Global Diversified Europe (JPEFEUR Index)
10,00% J.P. Morgan Emerging Markets Bond Index (EMBI) Global Hedged Euro Index (JPEIGHEU Index)

 

2020 m. vasario 18 d. sudėtis:

15,60% MSCI ACWI IMI Net Total Return USD Index (MIMUAWON Index) (perskaičiuotas į EUR)
1,40% MSCI Emerging Markets Net Total Return USD Index (M1EF Index) (perskaičiuotas į EUR)
3,00% EONIA Total Return Index (DBDCONIA Index)
30,00% Bloomberg Barclays Series-E Euro Govt 1-3 Yr Bond Index (BERPG1 Index)
10,00% Bloomberg Barclays EuroAgg Corporate 1-3 Year TR Index Value (LEC1TREU Index)
20,00% J.P. Morgan Euro Emerging Markets Bond Index (EMBI) Global Diversified Europe (JPEFEUR Index)
10,00% J.P. Morgan Corporate Emerging Markets Bond Index (CEMBI) Broad Europe Index (JCBBEURO Index), apdraudžiant Bloomberg USDEUR 6 Month Hedging Cost Index (FXHCUE6M Index)
10,00% J.P. Morgan Emerging Markets Bond Index (EMBI) Global Hedged Euro Index (JPEIGHEU Index)

 

2019 m. sausio 2 d. sudėtis:

15,60% MSCI ACWI IMI Net Total Return USD Index (MIMUAWON Index) (perskaičiuotas į EUR)
1,40% MSCI Emerging Markets Net Total Return USD Index (M1EF Index) (perskaičiuotas į EUR)
3,00% EONIA Total Return Index (DBDCONIA Index)
20,00% Bloomberg Barclays Series-E Euro Govt 1-3 Yr Bond Index (BERPG1 Index)
20,00% Bloomberg Barclays EuroAgg Corporate 1-3 Year TR Index Value (LEC1TREU Index)
20,00% J.P. Morgan Euro Emerging Markets Bond Index (EMBI) Global Diversified Europe (JPEFEUR Index)
10,00% J.P. Morgan Corporate Emerging Markets Bond Index (CEMBI) Broad Europe Index (JCBBEURO Index), apdraudžiant Bloomberg USDEUR 6 Month Hedging Cost Index (FXHCUE6M Index)
10,00% J.P. Morgan Emerging Markets Bond Index (EMBI) Global Hedged Euro Index (JPEIGHEU Index)

Fondo ir lyginamojo indekso vertės

Depozitoriumas

Pensijų fondo turtą saugančio depozitoriumo duomenys:

AB SEB bankas,
Konstitucijos pr. 24, 08105, Vilnius.

Svarbu žinoti

Dalyvaujantiems II pakopos pensijų kaupime, valstybinio socialinio draudimo senatvės pensija už laikotarpį iki 2018 m. gruodžio 31 d. yra proporcingai mažinama įstatymų numatyta tvarka, išskyrus atvejį, kuomet dalyvaujantys pensijų kaupime iki 2018 m. gruodžio 31 d., nuo 2019 m. sausio 1 d. iki 2019 m. birželio 30 d. pasinaudojo teise nutraukti pensijų kaupimą – tuomet valstybinio socialinio draudimo senatvės pensijos mažinimas jiems nebus taikomas. Dėl papildomos valstybės įmokos senatvės pensijos dydis nėra mažinamas. Sudaryta II pakopos pensijų kaupimo sutartis negalės būti nutraukta, išskyrus pirmą kartą sudarytą II pakopos pensijų kaupimo sutartį, kurią dalyvis turi teisę vienašališkai nutraukti per 30 kalendorinių dienų nuo sutarties sudarymo, apie tai raštu pranešęs pensijų kaupimo bendrovei. Asmenys, dalyviais tapę iki 2018 m. gruodžio 31 d., nuo 2019 m. sausio 1 d. iki 2019 m. birželio 30 d. turėjo teisę nutraukti dalyvavimą pensijų kaupime arba stabdyti pensijų įmokų pervedimą į pensijų fondą.

Kaupiant pensijų fonduose yra prisiimama investavimo rizika. Pensijų kaupimo bendrovė negarantuoja pensijų fondų pelningumo. Pensijų fondo vieneto vertė gali ir kilti, ir kristi. Jūs galite atgauti mažiau nei investavote. Pensijų fondo praeities investicijų valdymo rezultatai negarantuoja tokių pačių rezultatų ir pelningumo ateityje. Praėjusio laikotarpio rezultatai nėra patikimas būsimų rezultatų rodiklis.

Rekomenduojame atsakingai ir kruopščiai pasirinkti pensijų fondą, atkreipti dėmesį į su investicijomis susijusias patiriamas rizikas, taikomus atskaitymus bei atidžiai perskaityti pensijų fondo taisykles, kurios yra neatsiejama pensijų kaupimo sutarties dalis.

Priklausomai nuo sukauptos sumos antros pakopos pensijų fonde, ją bus galima atsiimti vienkartine išmoka (kai sukaupta iki 5 tūkst. eurų), periodinėmis išmokomis (kai sukaupta nuo 5 iki 10 tūkst. eurų) arba įsigyti pensijų anuitetą (kai sukaupta nuo 10 iki 60 tūkst. eurų), kuris galės būti trijų rūšių – standartinis, standartinis su garantuojamu mokėjimo laikotarpiu arba atidėtasis. Standartinio anuiteto atveju visa sukaupta suma skiriama anuiteto įsigijimui ir pensijų išmokos pradedamos mokėti iškart įsigijus anuitetą bei mokamos iki gyvenimo pabaigos. Standartinio anuiteto su garantuojamu laikotarpiu atveju išmokos taip pat mokamos iki gyvenimo pabaigos, kartu garantuojamas mokėjimas kol dalyviui sueis 80 m. – dalyviui mirus ankščiau, neišmokėta suma yra paveldima. Abiem standartinio anuiteto atvejais visa sukaupta suma skiriama anuiteto įsigijimui ir išmokas mokės „Sodra“ papildomai prie valstybės mokamos senatvės pensijos. Atidėtojo anuiteto atveju išmokos iki 85 metų mokamos iš privataus pensijų fondo (mokėjimams skiriama turto dalis, likusi po atidėtojo anuiteto įsigijimo), ir šios lėšos bus paveldimos, o nuo 85 metų išmokas mokės „Sodra“, ir išmokos bus nepaveldimos. Jeigu sukaupta daugiau kaip 60 tūkst. eurų, turto dalis, viršijanti šią sumą, gali būti išmokama vienkartine pensijų išmoka, o likusi dalis mokama iki mirties pagal įsigytą anuiteto tipą. Daugiau apie pensijų anuitetą galite sužinoti čia.

Visa išdėstyta informacija yra reklaminio pobūdžio, kuri negali būti interpretuojama kaip rekomendacija, pasiūlymas ar kvietimas kaupti lėšas „INVL Asset Management“ valdomuose pensijų fonduose. Pateikiama informacija negali būti jokio vėliau sudaryto sandorio pagrindas. Nors šios reklaminio pobūdžio informacijos turinys yra pagrįstas šaltiniais, kurie yra laikomi patikimais, „INVL Asset Management“ nėra atsakinga už šios informacijos netikslumus, pasikeitimus, taip pat ir nuostolius, kurių gali atsirasti, kai investicijos grindžiamos šia informacija.