INVL Logo

II pakopos pensijų fondai

Kaip kaupiama II pakopoje?

II pakopa – tai pensijos kaupimas fonduose, leidžiantis sukaupti pensijai iki 20-30% buvusio uždarbio.

Prie Jūsų II pakopos pensijos prisideda ir valstybė. II pakopoje įmokos kas mėnesį mokamos iš dviejų šaltinių: Jūsų ĮMOKA3% nuo darbo užmokesčio „ant popieriaus“ ir VALSTYBĖS PASKATA – 1,5% nuo užpernai šalies vidutinio darbo užmokesčio. Daugiau apie II pakopos įmokas galite skaityti čia.

Beje, jei kažkada sustabdėte įmokas į II pakopos fondą, Jūsų sukauptos lėšos yra toliau investuojamos, o atsinaujinti įmokas galite bet kada INVL savitarnoje ar biure.

 

Registruokitės konsultacijai

 

 

Kodėl naudinga kaupti II pensijų pakopoje?

Didesnė pensija

Kaupdami II pakopoje prisidedate prie savo gerovės. Lėšos, kurias kaupiate fonde, yra investuojamos, todėl kaip rodo istorija, ilguoju laikotarpiu kylant rinkoms palūkanos augina Jūsų turtą, o investicijos apsaugomos nuo infliacijos. Lėšos automatiškai nuskaitomos nuo darbo užmokesčio, tad tuo rūpintis nereikia.

Prisideda valstybė

Kaupiant II pakopoje maksimaliai, valstybė prisideda 286 € per metus. Beje, II pakopos pensijų fonduose taikomi mažiausi valdymo mokesčiai, lyginant su kitais investavimo instrumentais. Šių fondų metinis turto valdymo mokestis siekia tik 0,5%.

 

Lėšos yra paveldimos

II pakopoje visos kaupiamos lėšos yra paveldimos. Sulaukus pensijos, sukauptas turtas ar jo dalis taip pat galės būti paveldima priklausomai nuo sukauptos sumos ir išmokų būdo.

 

Pakeiskite pensijų bendrovę per kelias minutes!

Sudaryti sutartį internetu ir pradėti kaupti su INVL – paprasta!

Pradėkite dabar

Kaip pradėti kaupti II pakopoje su INVL?

Pasirinkite pensijų fondą

Pasirinkite sau tinkamą gyvenimo ciklo fondą pagal gimimo metus. Jūsų fondas pritaikys investicijas ir rizikingumą pagal Jūsų amžių.

Sudarykite pensijų sutartį

II pakopos pensijos sutartį galite sudaryti tiek INVL biure, tiek internetu. INVL savitarnoje pensijų sutartį sudarysite vos per kelias minutes, naudodamiesi „Smart-ID“, mobiliuoju parašu ar foto identifikacija.

Žinokite, kaip sekasi kaupti

Lėšos bus perkeltos į INVL per kelias dienas, jei perėjote į INVL iš kitos bendrovės. Prisijunkite prie INVL savitarnos ir stebėkite sukauptą turtą, uždirbtą investicinę grąžą bei pervestas įmokų sumas.

Kaip investuojamos lėšos II pakopos fonde?

Kaip mes investuojame?

Mūsų, INVL investicijų grupės, tikslas – atverti savo klientams kapitalo rinkų potencialą ir padėti sukaupti kuo didesnę lėšų sumą išeinant į pensiją. Siekdami įgyvendinti šį tikslą, remiamės investavimo principu, kurį pavadinome INDEX PLUS.

  1. Investuojame į daugiau įmonių ir šalių aprėpiančius ir plačiai geografiniais/sektorių pjūviais diversifikuotus indekso fondus bei ETFus.
  2. Dalį investicinio portfelio nukreipiame į privačias alternatyvias rinkas

Skaityti daugiau >>>

Kas vyksta su Jūsų lėšomis fonde?

INVL II pakopos pensijų fondai valdomi pagal gyvenimo ciklo strategiją. Pensijų fonde kaupti paprasta, nes jis yra pritaikytas pagal Jūsų gimimo metus ir bus parinktas automatiškai. Likus 18 metų iki pensijos, gyvenimo ciklo fondai pradės mažinti riziką, mažindami akcijų ir didindami obligacijų dalį fonde.

Beje, bet kada galite pasikeisti fondą į rizikingesnį ar mažiau rizikingą. Tą galite padaryti INVL savitarnoje.

 

 

II pakopos pensijų fondų rezultatai

Pasidomėkite, kaip sekasi INVL pensijų fondams

Fondų rezultatai

Norite pakeisti INVL pensijų fondą?

Tai padarysite per kelias minutes INVL savitarnoje arba registruokitės konsultacijai su mūsų specialistais.

Registruokis

Dažniausiai užduodami klausimai apie II pakopos pensiją

Kaupiu II pakopos pensiją kitoje bendrovėje, ar galiu tapti INVL klientu?

Galite laisvai rinktis pensijų kaupimo bendrovę. Jei norite pereiti iš kitos bendrovės, užtenka sudaryti pensijų kaupimo sutartį INVL. Sudaryti pensijų kaupimo sutartį galite mūsų klientų konsultavimo centre (Vilniuje, Kaune arba Klaipėdoje) ar prisijungus prie INVL savitarnos. Instrukciją, kaip sudaryti sutartį savitarnoje rasite čia. Vykstant į INVL Klientų konsultavimo centrą rekomenduojame susitarti iš anksto dėl susitikimo laiko tel. 8 700 55959.

Sudarius naują perėjimo sutartį, sukauptos lėšos bus perkeltos į pasirinktą INVL pensijų fondą.

Kaip sužinoti, kurioje bendrovėje kaupiu II pakopos pensiją?

Tai galite padaryti prisijungę prie savo asmeninės Sodros paskyros: http://www.sodra.lt/.

Kur investuoja pensijų fondai?

Priklausomai nuo fondo investavimo strategijos INVL valdomi pensijų fondai investuoja į akcijas ir kitas rizikingesnes turto klases – fondus, investuojančius į nekilnojamąjį ar kitą alternatyvų turtą – bei į obligacijas. Kol dalyviai yra jauni (iki 47 m.) rekomenduojama akcijose ir rizikingame turte laikyti iki 100 proc. investicijų į akcijas, vėliau jų dalį mažinti investuojant į obligacijas. Akcijų vertė labiau svyruoja, tačiau ilgalaikėje perspektyvoje leidžia uždirbti daugiau. Investicijų į obligacijas rizikingumas yra mažesnis ir leidžia sumažinti sukaupto turto vertės svyravimus dalyviams artėjant prie pensinio amžiaus.

INVL investuodami į akcijas ieško galimybių pasaulio mastu, siekdami kuo efektyviau atkartoti viso pasaulio akcijų grąžą ir taip auginti pensijų fondų dalyvių turtą. Be to, iki penktadalio šių investicijų nukreipiama į Baltijos šalis, taip pat Vidurio ir Rytų Europą, kur siekiame uždirbti didesnę nei pasaulio akcijų grąžą. Tuo tarpu fonduose, kurių dalyviai artėja prie pensinio amžiaus, siekiame išsaugoti sukauptą turtą bei apsaugoti jį nuo infliacijos, o juose dominuoja tiesioginės investicijos į obligacijas.

Toks investavimo modelis suteikia galimybes užtikrinti itin platų investavimo į akcijas spektrą bei išnaudoti neįvertintas mūsų regiono įmones ar nekilnojamąjį turtą, o investavimas į obligacijas tiesiogiai yra efektyvesnis lyginant su investavimu per obligacijų fondus. Detalią kiekvieno pensijų fondo investicijų sudėtį galite rasti pensijų fondų ataskaitose ir apžvalgose.

Kokias įmokas mokėsiu II pakopoje?

Nuo 2023 m. visi II pakopos pensijų dalyviai kaupia pagal formulę „3+1,5 proc.“ (3 proc. dalyvio įmoka nuo darbo užmokesčio „ant popieriaus“ plius 1,5 proc. valstybės įmoka nuo užpraeitų metų šalies vidutinio darbo užmokesčio).

2022 metais valstybės skatinamoji įmoka kaupiant maksimaliai yra 23,85 euro per mėnesį. Iki pensijų reformos kaupę maksimaliai prie šios formulės nuo 2019 metų perėjo automatiškai, o kaupę minimaliai – 2021 m. kaupė pagal formulę „2,4+0,9 proc.”, 2022 m. kaupė pagal formulę „2,7+1,2 proc.“  ir taip palaipsniui kasmet po 0,3 procentinio punkto didino įmokas, kol 2023 metais jų kaupimo formulė pasiekė „3+1,5 proc.“.

Kokie mokesčiai taikomi II pakopos pensijų fonduose?

Kaupiant gyvenimo ciklo fonduose taikomas turto valdymo mokestis siekia 0,5 proc. dydį, tuo tarpu turto išsaugojimo fonde šis mokestis siekia tik 0,2 proc. Kai kurios pensijų kaupimo bendrovės taiko išėjimo į kitą bendrovę mokestį, kurio maksimalus dydis – 0,05 proc. nuo sukauptų lėšų vertės.

Visų pensijų kaupimo bendrovių taikomus II pakopos kaupimo mokesčius rasite čia.

Kaip išmokama II pakopos pensija?

Priklausomai nuo sukauptos sumos antros pakopos pensijų fonde, ją galima atsiimti vienkartine išmoka (kai sukaupta iki 5 403 eurų), periodinėmis išmokomis (kai sukaupta nuo 5 403 iki 10 807 eurų) arba įsigyti pensijų anuitetą (kai sukaupta nuo 10 807 iki 64 841 eurų), kuris galės būti trijų rūšių – standartinis, paveldimas standartinis arba atidėtasis. Standartinio anuiteto atveju visa sukaupta suma skiriama anuiteto įsigijimui ir pensijų išmokos pradedamos mokėti iškart įsigijus anuitetą bei mokamos iki gyvenimo pabaigos. Paveldimo standartinio anuiteto atveju išmokos taip pat mokamos iki gyvenimo pabaigos, kartu garantuojamas mokėjimas kol dalyviui sueis 80 m. – dalyviui mirus ankščiau, neišmokėta suma yra paveldima. Abiem standartinio anuiteto atvejais visa sukaupta suma skiriama anuiteto įsigijimui ir išmokas moka „Sodra“ papildomai prie valstybės mokamos senatvės pensijos. Atidėtojo anuiteto atveju išmokos iki 85 metų mokamos iš privataus pensijų fondo (mokėjimams skiriama turto dalis, likusi po atidėtojo anuiteto įsigijimo), ir šios lėšos yra paveldimos, o nuo 85 metų išmokas moka „Sodra“, ir išmokos yra nepaveldimos. Jeigu sukaupta daugiau kaip 64 841 eurų, turto dalis, viršijanti šią sumą, gali būti išmokama vienkartine pensijų išmoka, o likusi dalis mokama iki mirties pagal įsigytą anuiteto tipą.

 

Daugiau apie pensijų išmokas skaityk čia.

Dažniausiai užduodami klausimai dėl automatinio įtraukimo į II pensijų pakopos kaupimą

Kodėl verta kaupti II pensijų pakopoje?

  • Galimybė pasinaudoti Valstybės skatinimu ir 2022 metais gauti 259 eurus į savo pensijų kaupimo sąskaitą, kaupiant maksimaliai;
  • Vieni mažiausių turto valdymo mokesčių tarp kitų taupymo produktų;
  • Jūsų turtas bus investuojamas ir tikėtina, kad generuos grąžą;
  • Pasyvus investavimo produktas – Jums nereikia turėti žinių ar skirti laiko domėtis finansų rinkomis, tai už Jus atliks mūsų profesionalų komanda;
  • Jūsų sukauptas turtas yra paveldimas*.

 

*Paveldimumas galios iki kol pateiksite prašymą dėl išmokos gavimo. Paveldimumas priklausys nuo pasirinkto išmokos tipo.

Ką daryti, jei II pakopos kaupimą noriu atnaujinti jau dabar?

Įmokas galite atnaujinti pateikdami prašymą per INVL savitarną: https://www.invl.com/daznai-uzduodami-klausimai/kaip-atnaujinti-sustabdytas-imokas-i-ii-pakopos-pensiju-fonda/ arba atvykę pas mus į klientų konsultavimo centrą iš anksto susitarus laiką vizitui, registruotis galite www.invl.com  arba paskambinę telefonu 8 700 55 959.

Kaip dažnai man bus atnaujinamos įmokos į pensijų kaupimą, jei kaupiau II pakopos pensiją ir per reformą įmokas sustabdžiau?

Asmenims, kurie yra sustabdę kaupimą, neatsižvelgiant į jų amžių, pakartotinio įtraukimo procedūra bus taikoma ne daugiau kaip tris kartus kas tris metus.

Kaip dažnai būsiu įtraukiamas į kaupimą?

Kaupti atsisakiusiam asmeniui kas trejus metus vėl siūloma prisijungti prie pensijų kaupimo. Kai žmogus sulaukia 40 metų, jis daugiau į kaupimą nebeįtraukiamas, tačiau, nepriklausomai nuo amžiaus, gali pats pasirinkti kaupimo bendrovę ir pradėti kaupti pensijai papildomai.

Ką turėčiau daryti, jei kaupimą esu sustabdęs kitoje bendrovėje ir noriu atnaujinti bei kaupti INVL?

Tai galite padaryti INVL savitarnoje www.savitarna.invl.com sudarydami II pakopos pensijų kaupimo sutartį (instrukcija, kaip tai padaryti galite rasti čia) arba atvykdami į INVL klientų konsultavimo centrą iš anksto susitarus laiką vizitui, registruotis galite www.invl.com arba paskambinę telefonu 8 700 55 959.

Ką daryti, jei noriu, kad įmokos į II pakopos pensijų kaupimą ir toliau liktų sustabdytos?

Prieš priimant sprendimą dėl įmokų stabdymo rekomenduojame nemokamai pasikonsultuoti su INVL vadybininkais: jie paskaičiuos, kokio dydžio pensijos Jums reikės, kad patenkintumėte visus savo norus ir padės sudaryti Jūsų pensijos kaupimo planą. INVL konsultacijas klientai vertina net 4,7 balais iš 5! Registruotis konsultacijai galite www.invl.com arba paskambinę telefonu 8 700 55 959.

Jei visgi nuspręstumėte kaupimą ir toliau stabdyti be mūsų profesionalų konsultacijos, Jums reikėtų pateikti prašymą SODROJE. Tai galite padaryti prisijungę prie asmeninės SODROS paskyros (Prašymai -> Pensijų kaupimas -> Prašymas dėl pensijų kaupimo) arba atvykę į bet kurį SODROS skyrių.

Ką reiškia pakartotinis įtraukimas į pensijų kaupimą? (SODRA)

Kaupti atsisakiusiam asmeniui kas trejus metus vėl siūloma prisijungti prie pensijų kaupimo. Šiemet į pensijų kaupimą pakartotinai įtraukiami tie gyventojai, kurie 2013 ar 2019 metais neterminuotai atsisakė kaupimo. Tokie žmonės, kaip ir įtrauktieji pirmą kartą, gali priimti sprendimą dėl dalyvavimo pensijų kaupime iki birželio 30 d. Neatsisakę dalyvauti pensijų kaupime, jie pradės kaupti antroje pakopoje nuo 2022 m. liepos 1 d.

 

Kai žmogus sulaukia 40 metų,  jis daugiau į kaupimą nebeįtraukiamas, tačiau nepriklausomai nuo amžiaus gali pats pasirinkti kaupimo bendrovę ir pradėti kaupti pensijai papildomai.

Kaip sužinoti, ar nuo liepos 1 d. būsiu pakartotinai įtrauktas į dalyvavimą pensijų kaupime?

Pasitikrinti, ar esate įtrauktas į II pakopos pensijų kaupimo sistemą galite prisijungęs prie asmeninės „Sodros“ paskyros www.sodra.lt/gyventojui.

Ar yra skaičiuoklė, kuri padėtų įsivertinti, ar verta dalyvauti kaupime?

Pasitikrinti, kiek galėjote sukaupti savo pensijai, kol jūsų įmokos buvo sustabdytos, galite LIPFA sukurtoje skaičiuoklėje, kurią galite rasti čia.

Kokią dalį atlyginimo reikėtų paskirti papildomam pensijos kaupimui?

II pakopa yra standartizuota sistema, kurioje finansines paskatas kaupiantiesiems teikia ir valstybė.

Pensijų kaupimo įmokos dydis nuo 2023 m. yra visiems vienodas ir  sudaro 3 proc. nuo kaupiančiojo pajamų, nuo kurių skaičiuojamos socialinio draudimo įmokos ir 1,5 proc. nuo vidutinio šalies darbo užmokesčio (VDU), kuriuos į pensijų fondą papildomai perves valstybė. Taigi, jei žmogus uždirba 1000 eurų „ant popieriaus“, kitais metais pasirinkus kintamąjį tarifą kas mėnesį kaupimui bus pervedama 30 eurų nuo jo atlyginimo ir 23,85 eurų dydžio valstybės paskata.

Kiek laiko turiu apsispręsti?

Įsivertinti, ar norite kaupti savo pensijai, galite per šešis mėnesius – iki 2022 metų birželio 30 dienos.

Kas nutiks, jei iš „Sodros“ gautą laišką ignoruosiu?

Tokiu atveju bus traktuojama, kad jūs sutinkate dalyvauti pensijų kaupime ir pensijų įmokų pervedimas bus atnaujintas automatiškai nuo liepos mėnesio.

Ar galima pabandyti kaupti, o jei nepatiks ar pasikeis situacija – vėliau atsisakyti?

Nuoseklus ir periodiškas investavimas suteikia pačius geriausius rezultatus, nes smukimų metu leidžia vertybinių popierių įsigyti pigiau, o pakilimo metu – daugiau uždirbti. Susiklosčius nepalankiai asmeninei situacijai ir pateikus atitinkamą prašymą įmokų mokėjimą galima sustabdyti nuo 1 mėnesio iki 12 mėnesių per visą kaupimą.

 

Nedarbo situacija yra numatyta teisės aktuose, jai įvykus, jokios skolos nesikaups, tiesiog tuo laikotarpiu fondų nebepasieks naujos įmokos.

 

Gera žinia – jau pervestos lėšos bus investuojamos ir bus toliau „įdarbinamos“. Vis dėlto, pradėjus kaupti nėra numatyta galimybė po kurio laiko to visiškai atsisakyti, kaupimas pensijai trunka iki pat pensijos.

Nuo kada bus skaičiuojamos įmokos, jeigu dabar atnaujinsiu savo kaupimą II pakopoje?

Žmonėms, kurie neatsisakys automatinio pensijų įmokų pervedimo atnaujinimo, įmokos į jų asmenines pensijų sąskaitas bus pradėtos skaičiuoti nuo 2022 m. liepos mėn. Įmokas galima atnaujinti ir greičiau, nelaukiant liepos. Jei pageidaujate atnaujinti anksčiau – tuomet pateikite prašymą atnaujinti įmokų pervedimą INVL ir įmokos bus pradėtos skaičiuoti nuo kito mėnesio pirmos dienos.

Kokius turiu pasirinkimus?

a) Nieko nedaryti. Tokiu atveju įmokos bus atnaujintos į turimą II pakopos pensijų fondą.

 

b) Atsisakyti. Tie pensijų kaupimo dalyviai, kurie nepageidauja, kad jų pensijų įmokų pervedimas būtų atnaujintas automatiškai, iki 2022 m. birželio 30 d. turi pateikti „Sodrai“ atsisakymą raštu. Tai galima padaryti prisijungus prie asmeninės paskyros www.sodra.lt/gyventojui arba atvykus į „Sodros“ klientų aptarnavimo skyrių.

 

c) Atnaujinti įmokų mokėjimą nelaukiant liepos mėnesio.

Kas įtraukiami į pensijų kaupimą?

Kiekvienų metų pradžioje į pensijų kaupimą įtraukiami tie gyventojai, kurie sausio 2 dieną buvo jaunesni nei 40 metų amžiaus, tą dieną dirbo samdomą darbą ar vykdė savarankišką veiklą Lietuvoje – turėjo galiojantį verslo liudijimą, individualios veiklos pažymą, buvo individualios įmonės savininkai ar mažosios bendrijos nariai ir t.t.

Šiemet įtraukiami ir tie gyventojai, kurie 2013 arba 2019 metais atsisakė kaupimo. Tokie žmonės, kaip ir įtrauktieji pirmą kartą, gali priimti sprendimą dėl dalyvavimo pensijų kaupime iki birželio 30 d.

Svarbu žinoti

Primename, kad dalyvaujantiems II pakopos pensijų kaupime, valstybinio socialinio draudimo senatvės pensija už laikotarpį iki 2018 m. gruodžio 31 d. yra proporcingai mažinama įstatymų numatyta tvarka, išskyrus atvejį, kuomet dalyvaujantys pensijų kaupime iki 2018 m. gruodžio 31 d., nuo 2019 m. sausio 1 d. iki 2019 m. birželio 30 d. pasinaudojo teise nutraukti pensijų kaupimą – tuomet valstybinio socialinio draudimo senatvės pensijos mažinimas jiems nebus taikomas. Dėl papildomos valstybės įmokos senatvės pensijos dydis nėra mažinamas. Sudaryta II pakopos pensijų kaupimo sutartis negalės būti nutraukta, išskyrus pirmą kartą sudarytą II pakopos pensijų kaupimo sutartį, kurią dalyvis turi teisę vienašališkai nutraukti per 30 kalendorinių dienų nuo sutarties sudarymo, apie tai raštu pranešęs pensijų kaupimo bendrovei. Asmenys, dalyviais tapę iki 2018 m. gruodžio 31 d., nuo 2019 m. sausio 1 d. iki 2019 m. birželio 30 d. turėjo teisę nutraukti dalyvavimą pensijų kaupime arba stabdyti pensijų įmokų pervedimą į pensijų fondą.

Kaupiant pensijų fonduose yra prisiimama investavimo rizika. Pensijų kaupimo bendrovė negarantuoja pensijų fondų pelningumo. Pensijų fondo vieneto vertė gali ir kilti, ir kristi. Jūs galite atgauti mažiau nei investavote. Pensijų fondo praeities investicijų valdymo rezultatai negarantuoja tokių pačių rezultatų ir pelningumo ateityje. Praėjusio laikotarpio rezultatai nėra patikimas būsimų rezultatų rodiklis.

Rekomenduojame atsakingai ir kruopščiai pasirinkti pensijų fondą, atkreipti dėmesį į su investicijomis susijusias patiriamas rizikas, taikomus atskaitymus bei atidžiai perskaityti pensijų fondo taisykles, kurios yra neatsiejama pensijų kaupimo sutarties dalis.

Priklausomai nuo sukauptos sumos antros pakopos pensijų fonde, ją bus galima atsiimti vienkartine išmoka (kai sukaupta iki 5 403 eurų), periodinėmis išmokomis (kai sukaupta nuo 5 403 iki 10 807 eurų) arba įsigyti pensijų anuitetą (kai sukaupta nuo 10 807 iki 64 841 eurų), kuris galės būti trijų rūšių – standartinis, standartinis su garantuojamų mokėjimo laikotarpiu arba atidėtasis. Standartinio anuiteto atveju visa sukaupta suma skiriama anuiteto įsigijimui ir pensijų išmokos pradedamos mokėti iškart įsigijus anuitetą bei mokamos iki gyvenimo pabaigos. Paveldimo standartinio anuiteto atveju išmokos taip pat mokamos iki gyvenimo pabaigos, kartu garantuojamas mokėjimas kol dalyviui sueis 80 m. – dalyviui mirus ankščiau, neišmokėta suma yra paveldima. Abiem standartinio anuiteto atvejais visa sukaupta suma skiriama anuiteto įsigijimui ir išmokas mokės „Sodra“ papildomai prie valstybės mokamos senatvės pensijos. Atidėtojo anuiteto atveju išmokos iki 85 metų mokamos iš privataus pensijų fondo (mokėjimams skiriama turto dalis, likusi po atidėtojo anuiteto įsigijimo), ir šios lėšos bus paveldimos, o nuo 85 metų išmokas mokės „Sodra“, ir išmokos bus nepaveldimos. Jeigu sukaupta daugiau kaip 64 841 eurų, turto dalis, viršijanti šią sumą, gali būti išmokama vienkartine pensijų išmoka, o likusi dalis mokama iki mirties pagal įsigytą anuiteto tipą. Daugiau apie pensijų anuitetą galite sužinoti  čia.

Visa išdėstyta informacija yra reklaminio pobūdžio, kuri negali būti interpretuojama kaip rekomendacija, pasiūlymas ar kvietimas kaupti lėšas „INVL Asset Management“ valdomuose pensijų fonduose. Pateikiama informacija negali būti jokio vėliau sudaryto sandorio pagrindas. Nors šios reklaminio pobūdžio informacijos turinys yra pagrįstas šaltiniais, kurie yra laikomi patikimais, „INVL Asset Management“ nėra atsakinga už šios informacijos netikslumus, pasikeitimus, taip pat ir nuostolius, kurių gali atsirasti, kai investicijos grindžiamos šia informacija.