INVL Logo

Lietuvos investicijų indeksas

Vienos pirmaujančių šalies turto valdymo bendrovių „INVL Asset Management“ rengiamas Lietuvos investicijų indeksas rodo, kaip kito investicijų į pagrindines keturias šalies turto rūšis pelningumas nuo 1996 metų.

Lietuvos investicijų indeksas (1996-2022)

Sudarant indeksą, įvertinta trumpalaikių skolos vertybinių popierių ir pinigų rinkos priemonių (indėlių), ilgalaikių obligacijų, akcijų, investicijų į būstą nuomai (nuo 2016 m. apskaičiuojama įvertinus ir sąnaudas) investicinė grąža, kiekvienai iš jų suteikiant vienodą svorį. Indeksas rodo, kaip kiekvienais metais kito šių investicijų vertė.

Lietuvos investicijų indekso ir jį sudarančių turto rūšių uždarbis keliais pjūviais iki 2022 m. pabaigos – nuo indekso skaičiavimo pradžios 1996 m., per 10 metų (2013–2022 m.) ir 2022 m.

Remiantis indeksu, vidutinė investicijų grąža Lietuvoje 1996-2022 m. siekė 9,4 proc

2022 m. Lietuvos investicijų indekso uždarbis siekė 3,3 proc., o pelningumu išsiskyrė būsto kaina ir nuomos pajamos, uždirbusios 23,2 proc., kitų turto klasių grąža buvo artima nuliui arba neigiama. Infliacija, kuri per 2022 m. siekė 18,9 proc., mažino realų indekso augimą.

Lietuvos investicijų indekso turto klasių grąža

Investicijų į būstą nuomai grąža Lietuvoje 2022 m. buvo didžiausia. Investicijų į būstą vertė pernai augo 19,1 proc., o, įvertinus ir nuomos pajamas, siekusias 4,1 proc. – 23,2 proc. Vertinant pastarųjų 10 metų laikotarpį, šalies būsto nuomai vidutinis metinis vertės augimas siekė 11,6 proc., o nuo indekso skaičiavimo pradžios 1996 m. vidutinė metinė grąža iš būsto nuomos buvo pelningiausia tarp šalies turto klasių ir siekė 14,4 procento.

Lietuvos įmonių akcijų grąža praėjusiais metais buvo neigiama -2proc. Tačiau šis kritimas buvo gerokai mažesnis palyginti su pasaulio akcijomis (-17,9 proc.) ir Europos akcijų rinka (-9,9 proc.). Vertinant 10 metų laikotarpį, grąža buvo 10,3 proc., o nuo indekso skaičiavimo pradžios – 9 procentai.

Vertinant saugių investicijų – ilgalaikių obligacijų – rezultatus Lietuvoje, per 1996–2022 m. jų vidutinė metinė grąža siekė 4,2 proc., per 2013-2022 m. – 0,2 proc., o 2022 m. Lietuvos ilgalaikių obligacijų grąža krito iki -8,4 proc.

Lietuvos indėlių grąža 2022-aisiais dėl smarkiai išaugusių tarpbankinių palūkanų normų šiek tiek didėjo iki 0,4 proc. tačiau dėl itin žemų palūkanų pastarąjį dešimtmetį šios turto klasės vidutinė ilgalaikė grąža nuo 1996-ųjų sumažėjo iki 3,9 proc.

Pensijų fondų grąža 2022 metais – neigiama

Per pastaruosius 10 metų likvidus namų ūkių turtas išaugo nuo 13,3 iki 33,5 mlrd. eurų, tačiau jo struktūra ženkliai nesikeitė. Pinigų ir indėlių dalis sumažėjo 4 procentiniais punktais, tačiau vis dar sudaro 72 proc. likvidaus namų ūkių finansinio turto. Vien pernai jų suma padidėjo 850 mln. EUR. 7 procentiniais punktais išaugo gyventojų pensijų fonduose laikomo turto dalis. Jeigu 2013 metais gyventojai pensijų fonduose turėjo 1,38 mlrd. eurų, tai šiuo metu jau – 5,67 mlrd.  ir ši sukaupto turto dalis augo sparčiausiai tiek dėl Lietuvos pensijų kaupimo sistemos ypatumų, tiek ir dėl reikšmingos investicijų grąžos ilguoju laikotarpiu. Po solidaus augimo 2021-aisiais, pernai pensijų fondų investicijų grąža buvo neigiama.

Atskirų turto klasių grąža skirtingais periodais skiriasi, todėl siekiant sumažinti riziką ir išlaikyti investicijų pelningumą, investicijas rekomenduojama nukreipti į įvairias sritis.

 

Šalies turto klasių grąža
Turto klasė* 1996-2022 m. vidutinė metinė grąža (%) 2013-2022 m. vidutinė metinė grąža (%) 2022 m. grąža (%)
Būstas nuomai (sąnaudos įvertintos nuo 2016 m. Lietuvoje) 14,4 11,6 23,2
Būsto kaina Lietuvoje 7,3 7 19,1
Lietuvos įmonių Akcijos 9 10,3 -2
Lietuvos trumpalaikiai skolos VP ir pinigų rinkos priemonės (indeliai) 3,9 0,2 0,4
Lietuvos ilgalaikės obligacijos 4,2 0,2 -8,4
Lietuvos II pakopos pensijų fondai 4,8** 4,8 -13,8
Infliacija 3,7 3,3 18,9
Lietuvos investicijų indeksas 9,4 5,8 3,3

* Apskaičiuojant būsto įsigijimo ir nuomos grąžą, remiamasi „Ober-Haus“ duomenimis. ** Nuo įkūrimo 2004 m.

Daugiau informacijos – pranešime žiniasklaidai.

Čia rasite visą prezentaciją.

Lietuvos investicijų indeksą parengė „INVL Asset Management“. Naudojant pateiktą informaciją, nuoroda į „INVL Asset Management“ būtina.

Pateikiama informacinio pobūdžio informacija negali būti interpretuojama kaip rekomendacija, pasiūlymas ar kvietimas investuoti į „INVL Asset Management“ valdomus fondus ir kitas finansines priemones. Investuodami prisiimate investicinę riziką. Investicijos gali būti ir pelningos, ir nuostolingos, Jūs galite negauti finansinės naudos, prarasti dalį ar net visą investuotą sumą. Investicijų praeities rezultatai negarantuoja ateities rezultatų. Priimant sprendimą investuoti, reikia įvertinti visas su investavimu susijusias rizikas bei pagrindinės informacijos investuotojams dokumentus. „INVL Asset Management” nėra atsakinga už šios informacijos netikslumus, pasikeitimus, taip pat ir nuostolius, kurių gali atsirasti, kai investicijos grindžiamos šia informacija.