INVL Logo

Lietuvos investicijų indeksas

Vienos pirmaujančių šalies turto valdymo bendrovių „INVL Asset Management“ rengiamas Lietuvos investicijų indeksas rodo, kaip kito investicijų į pagrindines keturias šalies turto rūšis pelningumas nuo 1996 metų.

Lietuvos investicijų indeksas (1996-2021)

Sudarant indeksą, įvertinta trumpalaikių skolos vertybinių popierių ir pinigų rinkos priemonių (indėlių), ilgalaikių obligacijų, akcijų, investicijų į būstą nuomai (nuo 2016 m. apskaičiuojama įvertinus ir sąnaudas) investicinė grąža, kiekvienai iš jų suteikiant vienodą svorį. Indeksas rodo, kaip kiekvienais metais kito šių investicijų vertė.

 

Lietuvos investicijų indekso ir jį sudarančių turto rūšių uždarbis keliais pjūviais iki 2021 m. pabaigos – nuo indekso skaičiavimo pradžios 1996 m., per 10 metų (2012–2021 m.) ir 2021 m.

 

Remiantis indeksu, vidutinė investicijų grąža Lietuvoje 1996-2021 m. siekė 9,6 proc., o 2012-2021 m. buvo 6,2 proc.

2021 m. Lietuvos investicijų indekso uždarbis siekė 11 proc., o pelningumu išsiskyrė būsto kaina ir nuomos pajamos, uždirbusios 26,4 proc., antroje pozicijoje buvo Lietuvos akcijos, kurių uždarbis per šį laikotarpį siekė 18,3 proc.

Infliacija per 2021 m. siekė 4,6 proc., šalies ilgalaikės obligacijos  -0,5 proc., o indėliai generavo 0 proc. grąžą.

Lietuvos investicijų indekso turto klasių ilgalaikė grąža

Investicijų į būstą nuomai grąža Lietuvoje 2021 m. buvo didžiausia. Investicijų į būstą vertė pernai augo 22,4 proc., o, įvertinus ir nuomos pajamas, – 26,4 proc. Vertinant pastarųjų 10 metų laikotarpį, šalies būsto nuomai vidutinis metinis vertės augimas siekė 9,7 proc., o nuo indekso skaičiavimo pradžios 1996 m. vidutinė metinė grąža iš būsto nuomos buvo pelningiausia tarp šalies turto klasių ir siekė 14,1 procentų.

Lietuvos įmonių akcijų grąža praėjusiais metais buvo antroje vietoje pagal investicinę grąžą. Pernai Lietuvos akcijų rinka augo net 18,3 proc.  Vertinant 10 metų laikotarpį, grąža buvo 12,5 proc., o nuo indekso skaičiavimo pradžios – 9,5 procento.

Vertinant saugių investicijų – ilgalaikių obligacijų – rezultatus Lietuvoje, per 1996–2021 m. jų vidutinė metinė grąža siekė 5,7 proc., per 2012-2021 m. – 1,3 proc., o 2021 m. Lietuvos ilgalaikių obligacijų grąža siekė -0,5 proc.

Lietuvos indėlių grąža 2021-aisiais septintus metus iš eilės išsilaikė nuliniame lygmenyje, tad šios turto klasės vidutinė ilgalaikė grąža nuo 1996-ųjų sumažėjo iki 4,1 proc.

Pensijų fondų grąža 2021 metais – dviženklė

Šalies gyventojų antros pakopos pensijų fonduose laikomas turtas išaugo beveik 1,5 mlrd. eurų iki 5,9 mlrd. eurų, o turto metinė grąža sudarė net 21 proc.

Sparčiai kylančios akcijų rinkos 2021 m. turėjo teigiamą įtaką pensijų fondų grąžai, kuri stipriai viršijo ilgalaikius vidurkius ir infliaciją.

 

Atskirų turto klasių grąža skirtingais periodais skiriasi, todėl siekiant sumažinti riziką ir išlaikyti investicijų pelningumą, investicijas rekomenduojama nukreipti į įvairias sritis.

 

Šalies turto klasių grąža
Turto klasė* 1996-2021 m. vidutinė metinė grąža (%) 2012-2021 m. vidutinė metinė grąža (%) 2021 m. grąža (%)
Būstas nuomai (sąnaudos įvertintos nuo 2016 m. Lietuvoje) 14,1 9,7 26,4
Būsto kaina Lietuvoje 6,8 5 22,4
Lietuvos įmonių Akcijos 9,5 12,5 18,3
Lietuvos trumpalaikiai skolos VP ir pinigų rinkos priemonės (indeliai) 4,1 0,3 0,0
Lietuvos ilgalaikės obligacijos 5,7 1,3 -0,5
Lietuvos II pakopos pensijų fondai 6** 7,6 21
Infliacija 3,2 1,9 4,6
Lietuvos investicijų indeksas 9,6 6,2 11

* Apskaičiuojant būsto įsigijimo ir nuomos grąžą, remiamasi „Ober-Haus“ duomenimis. ** Nuo įkūrimo 2004 m.

Daugiau informacijos – pranešime žiniasklaidai.

Lietuvos investicijų indeksą parengė „INVL Asset Management“. Naudojant pateiktą informaciją, nuoroda į „INVL Asset Management“ būtina.

Pateikiama informacinio pobūdžio informacija negali būti interpretuojama kaip rekomendacija, pasiūlymas ar kvietimas investuoti į „INVL Asset Management“ valdomus fondus ir kitas finansines priemones. Investuodami prisiimate investicinę riziką. Investicijos gali būti ir pelningos, ir nuostolingos, Jūs galite negauti finansinės naudos, prarasti dalį ar net visą investuotą sumą. Investicijų praeities rezultatai negarantuoja ateities rezultatų. Priimant sprendimą investuoti, reikia įvertinti visas su investavimu susijusias rizikas bei pagrindinės informacijos investuotojams dokumentus. „INVL Asset Management” nėra atsakinga už šios informacijos netikslumus, pasikeitimus, taip pat ir nuostolius, kurių gali atsirasti, kai investicijos grindžiamos šia informacija.