INVL Logo

Lyginamieji indeksai

Bloomberg Pan-European High Yield (Euro) TR Index (I02501EU Index) – Europos aukšto pajamingumo eurais denominuotų įmonių obligacijų indeksas.

Bloomberg Barclays Series-E Euro Govt 1-3 Yr Bond Index (BERPG1 Index) – 1–3 metų trukmės Eurozonos vyriausybių eurais denominuotų obligacijų indeksas.

Bloomberg Barclays Series-E Euro Govt 3-5 Yr Bond Index (BERPG2 Index) – 3–5 metų trukmės Eurozonos vyriausybių eurais denominuotų obligacijų indeksas.

Bloomberg Barclays Series-E Euro Govt 5-7 Yr Bond Index (BERPG3 Index) – 5–7 metų trukmės Eurozonos vyriausybių eurais denominuotų obligacijų indeksas.

Bloomberg Barclays Series-E Euro Govt 7-10 Yr Bond Index (BERPG4 Index) –7–10 metų trukmės Eurozonos vyriausybių eurais denominuotų obligacijų indeksas.

ECPI Ethical EURO Corporate Bond Index (ECAPECB Index) – Įmonių obligacijų, denominuotų eurais, indeksas, į kurį įtraukiamos tik investicinį reitingą turinčios įmonės, kurios atitinka E. Capital Partners etikos standartus.

European Central Bank ESTR OIS Index (OISESTR Index) euro trumpalaikio skolinimosi normos €STR (angl. euro short-term rate) indeksas.

J.P. Morgan Corporate Emerging Markets Bond Index (CEMBI) Broad Europe Index (JCBBEURO Index) – Europos besivystančių šalių įmonių obligacijų indeksas.

Bloomberg USDEUR 6 Month Hedging Cost Index (FXHCUE6M Index) – Indeksas nusakantis USD/EUR metinę apsidraudimo kainą, draudžiantis 6 mėn. išankstiniais sandoriais.

J.P. Morgan Corporate Emerging Markets Bond Index (CEMBI) Broad Europe Index (JCBBEURO Index), apdraudžiant Bloomberg USDEUR 6 Month Hedging Cost Index (FXHCUE6M Index) – Europos besivystančių šalių įmonių obligacijų indeksas, apsidraudžiant nuo USD/EUR kurso svyravimo.

J.P. Morgan Euro Emerging Markets Bond Index (EMBI) Global Diversified Europe (JPEFEUR Index) – Europos besivystančių šalių vyriausybių obligacijų indeksas.

J.P. Morgan Emerging Markets Bond Index (EMBI) Global Hedged Euro Index (JPEIGHEU Index) – Besivystančių valstybių obligacijų indeksas, apdraustas nuo valiutos rizikos euro atžvilgiu.

J.P. Morgan  Emerging Markets Bond Index (EMBI) Global Core Hedged EUR (JPEIHDEU Index) – Pasaulio Besivystančių rinkų vyriausybių indeksas, apdraustas nuo valiutos rizikos euro atžvilgiu.

Bloomberg Barclays EuroAgg Corporate 1-3 Year TR Index Value  (LEC1TREU Index) – 1–3 metų trukmės įmonių obligacijų, denominuotų eurais, indeksas į kurį įtraukiamos tik investicinį reitingą turinčios įmonės.

Bloomberg Barclays EuroAgg Corporate 3-5 Year TR Index Value (LEC3TREU Index) – 3–5 metų trukmės įmonių obligacijų, denominuotų eurais, indeksas į kurį įtraukiamos tik investicinį reitingą turinčios įmonės.

Bloomberg Barclays EuroAgg Corporate 5-7 Year TR Index Value (LEC5TREU Index) – 5–7 metų trukmės įmonių obligacijų, denominuotų eurais, indeksas į kurį įtraukiamos tik investicinį reitingą turinčios įmonės.

Bloomberg Barclays Global-Aggregate Total Return Index Value (Hedged EUR) (LEGATREH Index) – Pasaulinių įmonių obligacijų indeksas į kurį įtraukiamos tik investicinį reitingą turinčios įmonės.

MSCI Emerging Markets Net Total Return USD Index (M1EF Index) (perskaičiuotas į EUR) – Besivystančių pasaulio valstybių akcijų rinkų indeksas. Originali valiuta USD, reikšmė imama EUR.

MSCI EM Minimum Volatility Net Total Return USD Index (M1EFMVOL Index) (perskaičiuotas į EUR) – Pasaulio besivystančių valstybių didelės ir vidutinės kapitalizacijos įmonių mažiausio kintamumo akcijų indeksas. Originali valiuta USD, reikšmė imama EUR.

MSCI ACWI IMI Net Total Return USD Index (MIMUAWON Index) (perskaičiuotas į EUR) – Akcijų indeksas sudarytas iš 23 išsivysčiusių ir 24 besivystančių šalių rinkų. Originali valiuta USD, reikšmė imama EUR.

MSCI Russia 10-40 Net Total Return EUR Index (MN40RUE INDEX) – Rusijos didelės ir vidutinės kapitalizacijos įmonių indeksas, kuris atsižvelgia į 10 proc. ir 40 proc. koncentracijos apribojimus, galiojančius fondams, kuriems taikoma KIPVPS III direktyva.

MSCI World Minimum Volatility Net Total Return USD Index (M1WOMVOL Index) (perskaičiuotas į EUR) – Pasaulio išsivysčiusių valstybių didelės ir vidutinės kapitalizacijos įmonių mažiausio kintamumo akcijų indeksas. Originali valiuta USD, reikšmė imama EUR.

FTSE EPRA Nareit Developed Europe Index (Net TRI) (NEPRA Index) – Indeksas, kuris susideda iš didžiausių išsivysčiusios Europos nekilnojamojo turto investicinių fondų ir kompanijų.

OMX Baltic Benchmark Capped Gross Index (OMXBBCPG index) – Baltijos šalių akcijų rinkų indeksas.