INVL Logo

Kaip mes investuojame

Viena iš galimybių susikurti finansinį pagrindą ateityje – investavimas. Tai – ilgalaikis procesas, kurio pagrindinis tikslas yra „įdarbinti“ dalį lėšų į grąžą generuojantį turtą ir taip paspartinti kapitalo kaupimą.

Remiantis finansų rinkų istorija, ilgalaikėje perspektyvoje, priklausomai nuo pasirinktų turto klasių, galima tikėtis iki 10 proc. kasmetinės grąžos, uždirbamos iš investuoto kapitalo.

Investicijų į skirtingas turto rūšis ilgo laikotarpio istoriniai grąžos duomenys nuo 1928 m. iki 2021 m. rodo, kad investicijos atnešė grąžą, viršijančią infliacijos lygį. Be to, kuo aukštesnis buvo investicijų rizikos lygis, tuo didesnė buvo investicijų grąža.

 

 

Šaltiniai: * www.stern.nyu.edu; ** minerals.usgs.gov; *** remiantis www.econ.yale.edu, **** remiantis www.measuringworth.com.

 

Periodinės investicijos

Periodinis investavimas žymiai sumažina svyravimų riziką, yra patrauklus mažai besidomintiems finansų rinkomis bei nereikalauja didelio pradinio kapitalo, bet padeda sukaupti reikšmingą turtą.

Pateikiamas grafikas iliustruoja, kaip, remiantis istoriniais JAV akcijų grąžos duomenimis, kas mėnesį investuojant po 100 JAV dolerių būtų keitęsis kaupiamas kapitalas.

Kur investuojame?

„Invaldos INVL“ grupės įmonėse dirbančioje investicijų valdymo komandoje dirba daugiau kaip dešimt profesionalų, kurių patirtis padeda parinkti tinkamiausias investicijas kiekvienoje iš valstybių bei sumažinti galimas rizikas.

Jie orientuojasi į tas investicijas ir regionus, kuriuos gerai išmano, todėl investuoja į įmonių akcijas Rytų Europoje bei obligacijas besivystančiose pasaulio valstybėse – nuo Estijos šiaurėje iki Argentinos pietuose. Visos šios valstybės yra skirtingos, tačiau jų ekonominė raida turi bendrų bruožų, todėl tai leidžia identifikuoti galimybes ir sumažinti nesėkmės tikimybę.

Kaip mums sekasi?

2022 m. pabaigos duomenimis, „INVL Asset Management“ valdomus investicinius fondus pasirinko daugiausia – 3.6 tūkst. dalyvių arba 79,1 proc. investuojančių į Lietuvoje registruotus investicinius fondus.

Šaltinis: KIS rinkos apžvalga, 2022 m. pabaiga, Lietuvos bankas