INVL Logo

INVL Rusijos nevalstybinių įmonių subfondas

Apie fondą

INVL Rusijos nevalstybinių įmonių subfondo investicijos koncentruotai paskirstomos tarp 15–25 patraukliausiai fondo valdytojų įvertintų bendrovių akcijų Rusijoje. Investuojant siekiama maksimalios investicijų į Rusijos įmonių akcijas grąžos ir prisiimama didelė svyravimų rizika.

Fondo pavadinimas iki 2016 m. vasario 17 d. – „Finasta“ Rusijos TOP20 subfondas

Fondo pavadinimas nuo 2016 m. vasario 18 d. iki 2021 m. birželio 30 d. – „INVL Rusijos Nevalstybinių Įmonių Subfondas“

Pokyčiai (%) ir vertės pagal 2022-08-18 duomenis
Fondo pavadinimas
Dienos
Mėnesio
Nuo metų pradžios
1 metų
3 metų
5 metų
Nuo veiklos pradžios
Grynųjų aktyvų vertė, EUR
INVL Baltijos Fondas
-0,50 %
+5,42 %
-2,44 %
+1,87 %
+27,69 %
+20,31 %
+66,84 %
10.257.187,62
INVL besivystančios Europos obligacijų subfondas
-0,18 %
+1,49 %
-13,28 %
-15,42 %
-9,33 %
-7,71 %
+29,26 %
7.465.484,81
INVL besivystančių pasaulio rinkų obligacijų subfondas
-0,06 %
+3,99 %
-13,98 %
-15,92 %
-10,56 %
-5,76 %
+4,61 %
7.099.879,94
INVL Rusijos nevalstybinių įmonių subfondas
+11,19 %
-24,85 %
-36,55 %
-29,81 %
-15,88 %
-13,86 %
-7,50 %
2.167.029,23
INVL alternatyvių investicijų fondas
+0,77 %
+0,77 %
+0,77 %
5.507.899,04