INVL Logo

INVL Rusijos nevalstybinių įmonių subfondas

Apie fondą

INVL Rusijos nevalstybinių įmonių subfondo investicijos koncentruotai paskirstomos tarp 15–25 patraukliausiai fondo valdytojų įvertintų bendrovių akcijų Rusijoje. Investuojant siekiama maksimalios investicijų į Rusijos įmonių akcijas grąžos ir prisiimama didelė svyravimų rizika.

Fondo pavadinimas iki 2016 m. vasario 17 d. – „Finasta“ Rusijos TOP20 subfondas

Fondo pavadinimas nuo 2016 m. vasario 18 d. iki 2021 m. birželio 30 d. – „INVL Rusijos Nevalstybinių Įmonių Subfondas“

Pokyčiai (%) ir vertės pagal 2023-09-21 duomenis
Fondo pavadinimas
Dienos
Mėnesio
Nuo metų pradžios
1 metų
3 metų
5 metų
Nuo veiklos pradžios
Grynųjų aktyvų vertė, EUR
INVL Baltijos Fondas
-0,25 %
-1,37 %
+5,82 %
+13,21 %
+55,17 %
+37,16 %
+81,05 %
11.149.735,79
INVL besivystančios Europos obligacijų subfondas
+0,07 %
+0,44 %
+5,03 %
+5,86 %
-7,37 %
-0,55 %
+34,89 %
8.258.111,46
INVL besivystančių pasaulio rinkų obligacijų subfondas
-0,31 %
+0,28 %
+5,94 %
+8,19 %
-5,36 %
+1,70 %
+10,95 %
9.224.573,98
INVL Rusijos nevalstybinių įmonių subfondas
+42,33 %
+42,33 %
+42,33 %
-18,37 %
-31,48 %
-29,35 %
-24,50 %
0,00
INVL alternatyvių investicijų fondas
+0,06 %
+3,99 %
+3,95 %
+4,26 %
5.698.182,00