INVL Logo

INVL Rusijos nevalstybinių įmonių subfondas

Apie fondą

INVL Rusijos nevalstybinių įmonių subfondo investicijos koncentruotai paskirstomos tarp 15–25 patraukliausiai fondo valdytojų įvertintų bendrovių akcijų Rusijoje. Investuojant siekiama maksimalios investicijų į Rusijos įmonių akcijas grąžos ir prisiimama didelė svyravimų rizika.

Fondo pavadinimas iki 2016 m. vasario 17 d. – „Finasta“ Rusijos TOP20 subfondas

Fondo pavadinimas nuo 2016 m. vasario 18 d. iki 2021 m. birželio 30 d. – „INVL Rusijos Nevalstybinių Įmonių Subfondas“

Pokyčiai (%) ir vertės pagal 2023-03-28 duomenis
Fondo pavadinimas
Dienos
Mėnesio
Nuo metų pradžios
1 metų
3 metų
5 metų
Nuo veiklos pradžios
Grynųjų aktyvų vertė, EUR
INVL Baltijos Fondas
-0,22 %
-3,48 %
+4,70 %
+11,97 %
+76,90 %
+29,74 %
+79,14 %
11.265.688,95
INVL besivystančios Europos obligacijų subfondas
-0,22 %
+0,43 %
+2,11 %
-2,52 %
-4,21 %
-6,86 %
+31,14 %
7.429.386,06
INVL besivystančių pasaulio rinkų obligacijų subfondas
+0,04 %
-0,22 %
+1,75 %
-4,12 %
+0,27 %
-5,16 %
+6,56 %
7.084.116,34
INVL Rusijos nevalstybinių įmonių subfondas
-42,65 %
-42,65 %
-63,61 %
-65,22 %
-57,08 %
-46,51 %
-46,95 %
332.812,62
INVL alternatyvių investicijų fondas
+4,00 %
+4,00 %
+4,27 %
+4,27 %
5.698.749,19