INVL Logo

INVL Rusijos nevalstybinių įmonių subfondas

Apie fondą

INVL Rusijos nevalstybinių įmonių subfondo investicijos koncentruotai paskirstomos tarp 15–25 patraukliausiai fondo valdytojų įvertintų bendrovių akcijų Rusijoje. Investuojant siekiama maksimalios investicijų į Rusijos įmonių akcijas grąžos ir prisiimama didelė svyravimų rizika.

Fondo pavadinimas iki 2016 m. vasario 17 d. – „Finasta“ Rusijos TOP20 subfondas

Fondo pavadinimas nuo 2016 m. vasario 18 d. iki 2021 m. birželio 30 d. – „INVL Rusijos Nevalstybinių Įmonių Subfondas“

Pokyčiai (%) ir vertės pagal 2022-12-01 duomenis
Fondo pavadinimas
Dienos
Mėnesio
Nuo metų pradžios
1 metų
3 metų
5 metų
Nuo veiklos pradžios
Grynųjų aktyvų vertė, EUR
INVL Baltijos Fondas
+0,37 %
+5,87 %
-0,26 %
+1,27 %
+30,30 %
+23,94 %
+70,58 %
9.857.828,29
INVL besivystančios Europos obligacijų subfondas
+0,17 %
+2,93 %
-14,09 %
-14,54 %
-11,58 %
-9,42 %
+28,06 %
7.300.548,88
INVL besivystančių pasaulio rinkų obligacijų subfondas
+0,50 %
+5,16 %
-14,02 %
-13,78 %
-11,94 %
-7,59 %
+4,56 %
6.613.322,34
INVL Rusijos nevalstybinių įmonių subfondas
-42,65 %
-42,65 %
-63,61 %
-65,22 %
-57,08 %
-46,51 %
-46,95 %
332.812,62
INVL alternatyvių investicijų fondas
-1,10 %
-1,10 %
-2,21 %
5.344.753,91