INVL Logo

INVL Rusijos nevalstybinių įmonių subfondas

Apie fondą

INVL Rusijos nevalstybinių įmonių subfondo investicijos koncentruotai paskirstomos tarp 15–25 patraukliausiai fondo valdytojų įvertintų bendrovių akcijų Rusijoje. Investuojant siekiama maksimalios investicijų į Rusijos įmonių akcijas grąžos ir prisiimama didelė svyravimų rizika.

Fondo pavadinimas iki 2016 m. vasario 17 d. – „Finasta“ Rusijos TOP20 subfondas

Fondo pavadinimas nuo 2016 m. vasario 18 d. iki 2021 m. birželio 30 d. – „INVL Rusijos Nevalstybinių Įmonių Subfondas“

Fondo pavadinimas Vieneto vertė Platinimo vertė Išpirkimo vertė Grynieji aktyvai
INVL Baltijos Fondas
48,3209
49,2873
48,3209
10.257.187,6225
INVL besivystančios Europos obligacijų subfondas
37,4370
37,4370 37,4370
7.465.484,8135
INVL besivystančių pasaulio rinkų obligacijų subfondas
104,6115
104,6115 104,6115
7.099.879,9438
INVL Rusijos nevalstybinių įmonių subfondas
26,7892
27,3249 26,7892
2.167.029,2341
INVL alternatyvių investicijų fondas
100,7741
0,0000 100,7741
5.507.899,0400