INVL Logo

INVL Rusijos nevalstybinių įmonių subfondas

Apie fondą

Bendrovė „INVL Asset Management“, atsižvelgdama į prekybos Maskvos biržoje (MOEX) ribojimus, kliudančius vykdyti prekybą dalimi subfondo investicijų portfelį sudarančių vertybinių popierių ir (ar) tinkamai juos įvertinti, ir siekdama apsaugoti dalyvių interesus, 2022 m. kovo 1 d. sustabdė subfondo „INVL Rusijos nevalstybinių įmonių subfondas“ vienetų pardavimą, išpirkimą ir keitimą bei pateiktų paraiškų vykdymą.

Stabdymas taikomas nuo 2022 m. kovo 1 d. iki 2022 m. birželio 1 d. arba iki atskiro „INVL Asset Management“ sprendimo, kuris bus paskelbtas tokia pačia tvarka kaip ir šis pranešimas.

Fondo grynųjų aktyvų vertė ir investicinio vieneto vertė šiuo sustabdymo laikotarpiu nebus skaičiuojama ir skelbiama.

INVL Rusijos nevalstybinių įmonių subfondo investicijos koncentruotai paskirstomos tarp 15–25 patraukliausiai fondo valdytojų įvertintų bendrovių akcijų Rusijoje (išskyrus valstybės kontroliuojamas bendroves. Valstybės kontrole bendrovės atžvilgiu laikoma didesnė kaip 20 proc. akcijų dalis). Investuojant siekiama maksimalios investicijų į Rusijos įmonių akcijas grąžos ir prisiimama didelė svyravimų rizika.

Fondo pavadinimas iki 2016 m. vasario 17 d. – „Finasta“ Rusijos TOP20 subfondas

Fondo pavadinimas nuo 2016 m. vasario 18 d. iki 2021 m. birželio 30 d. – „INVL Rusijos TOP20 Subfondas“

INVL Rusijos nevalstybinių įmonių subfondas

Pasirinkto laikotarpio
duomenys
Nuo
EUR ()
Iki
EUR ()
Pokytis
%
Pagrindiniai duomenys
Veiklos pradžia
2010-10-29
Valdytojas
INVL Asset Management
Naujausi duomenys
Data
2022-02-25
Vieneto vertė
26,7892 EUR
Grynieji aktyvai
2.167.029,23 EUR
Vertės pokytis
Dienos
+11,19 %
Mėnesio
-24,85 %
Trijų mėnesių
-40,03 %
Metų
-29,81 %
Mokesčiai
Valdymo mokestis
1,50 %
Platinimo mokestis
2,00 %
Sėkmės mokestis
20,00 %
Subfondo keitimo mokestis
0,25 %
Pagrindinė informacija
Veiklos pradžia 2010-10-29
Minimali investavimo suma 0 EUR
Minimalus rekomenduojamas investavimo laikotarpis 3-5 metai
Rizika Aukšta
Valdytojas UAB „INVL Asset Management“
Sudėtinis fondas, kuriam priklauso subfondas UAB „INVL sudėtinis fondas“
Subfondo Tikslas Subfondas siekia maksimalios investicijų į Rusijos nevalstybinių įmonių akcijas grąžos
Regionas Rusija ir kitos NVS šalys
Lyginamasis indeksas

Sudėtinio lyginamojo indekso svoriai buvo parinkti taip, kad kuo tiksliau atspindėtų fondo taisyklėse nustatytą investavimo strategiją (jų rūšis, proporcijas) bei strateginį fondo investicijų paskirstymą.

Nuo 2020 m. sausio 15 d.

100% MSCI Russia 10-40 Net Total Return EUR Index (MN40RUE INDEX)

Nuo 2010 m. spalio 29 d.

100% Russian Trading System Cash Index (RTSI$ Index) (perskaičiuotas į EUR)

Plačiau apie lyginamąjį indeksą arba jį sudarančius indeksus – čia.

Atsisiųsti fondo ir lyginamojo indekso vertes

Investicinio fondo praeities rezultatai parodo tik fondo veiklos rezultatus už buvusį laikotarpį. Praeities rezultatai negarantuoja ateities rezultatų. Jei anksčiau investicijų grąža buvo teigiama, ji nebūtinai tokia bus ateityje, investicijų vertė gali ir kilti, ir kristi. Valdymo įmonė negarantuoja investicijų pelningumo. Investicinių fondų vienetų naujausios vertės skelbiamos www.invl.com.

Prieš priimdami sprendimą investuoti, turite patys ar padedami investicijų konsultantų įvertinti pasirinkto fondo investavimo strategiją, taikomus mokesčius, visas su investavimu susijusias rizikas bei atidžiai perskaityti fondo Taisykles, Prospektą ir Pagrindinės informacijos investuotojams dokumentą. Visi fondai turi lyginamuosius indeksus, kurie parenkami taip, kad kuo tiksliau atspindėtų fondo taisyklėse bei prospekte nustatytą investavimo strategiją (jų rūšis, proporcijas) bei strateginį fondo investicijų paskirstymą.

Visa išdėstyta informacija yra reklaminio pobūdžio ir negali būti interpretuojama kaip rekomendacija, pasiūlymas ar kvietimas investuoti UAB „INVL Asset Management“ valdomuose fonduose. Pateikiama informacija negali būti jokio vėliau sudaryto sandorio pagrindas. Nors šios reklaminio pobūdžio informacijos turinys yra pagrįstas šaltiniais, kurie yra laikomi patikimais, UAB „INVL Asset Management“ nėra atsakinga už šios informacijos netikslumus, pasikeitimus, taip pat ir nuostolius, kurių gali atsirasti, kai investicijos grindžiamos šia informacija.