INVL Logo

INVL Rusijos nevalstybinių įmonių subfondas

Apie fondą

Bendrovė „INVL Asset Management“ priėmė sprendimą panaikinti (likviduoti) INVL Rusijos nevalstybinių įmonių subfondą. Primename, kad šio subfondo vienetų pardavimas, išpirkimas bei keitimas, siekiant apsaugoti subfondo dalyvių interesus, yra sustabdyti nuo kovo 1 d. Priėmus sprendimą dėl likvidavimo, subfondo vienetų pardavimas, keitimas ir išpirkimas yra nutraukiami (neterminuotai).

INVL Rusijos nevalstybinių įmonių subfondo finansinių priemonių praktines realizavimo galimybes ir terminus patikimai prognozuoti, atsižvelgiant į susidariusią situaciją, yra sudėtinga. Dėl šių priežasčių bendrovė priėmė sprendimą atsiskaitymą su subfondo dalyviais vykdyti keliais etapais, kol bus realizuotas visas subfondo turtas, o gautos lėšos išmokėtos dalyviams.

Pirmasis subfondo turimų lėšų paskirstymas dalyviams buvo atliktas 2022 m. rugpjūčio mėn. 31 d. Informacija apie likusių lėšų paskirstymą ir galutinę subfondo panaikinimo datą bus skelbiama interneto svetainėje www.invl.com.

INVL netaikys subfondo taisyklėse nustatyto valdymo mokesčio už laikotarpį nuo subfondo veiklos sustabdymo.

Dalyviams dėl subfondo naikinimo nereikia imtis jokių veiksmų. Siekiant sklandaus atsiskaitymo, „INVL Asset Management” dalyvius kviečia pasitikrinti ir, esant reikalui, atsinaujinti mokėjimo sąskaitos duomenis. Dėl to dalyviai turėtų kreiptis į savo finansų tarpininką ar finansinių priemonių saugotoją.

INVL Rusijos nevalstybinių įmonių subfondo investicijos koncentruotai paskirstomos tarp 15–25 patraukliausiai fondo valdytojų įvertintų bendrovių akcijų Rusijoje (išskyrus valstybės kontroliuojamas bendroves. Valstybės kontrole bendrovės atžvilgiu laikoma didesnė kaip 20 proc. akcijų dalis). Investuojant siekiama maksimalios investicijų į Rusijos įmonių akcijas grąžos ir prisiimama didelė svyravimų rizika.

Fondo pavadinimas iki 2016 m. vasario 17 d. – „Finasta” Rusijos TOP20 subfondas

Fondo pavadinimas nuo 2016 m. vasario 18 d. iki 2021 m. birželio 30 d. – „INVL Rusijos TOP20 Subfondas”

INVL Rusijos nevalstybinių įmonių subfondas

Pasirinkto laikotarpio
duomenys
Nuo
EUR ()
Iki
EUR ()
Pokytis
%
Pagrindiniai duomenys
Veiklos pradžia
2010-10-29
Valdytojas
INVL Asset Management
Naujausi duomenys
Data
2022-08-30
Vieneto vertė
15,3635 EUR
Grynieji aktyvai
332.812,62 EUR
Vertės pokytis
Dienos
-42,65 %
Mėnesio
-42,65 %
Trijų mėnesių
-42,65 %
Metų
-65,22 %
Mokesčiai
Valdymo mokestis
1,50 %
Platinimo mokestis
2,00 %
Sėkmės mokestis
20,00 %
Subfondo keitimo mokestis
0,25 %
Subfondo taisyklėse nustatytas valdymo mokestis už laikotarpį nuo subfondo veiklos sustabdymo yra netaikomas
Pagrindinė informacija
Veiklos pradžia 2010-10-29
Minimali investavimo suma 0 EUR
Minimalus rekomenduojamas investavimo laikotarpis 3-5 metai
Rizika Aukšta
Valdytojas UAB „INVL Asset Management”
Sudėtinis fondas, kuriam priklauso subfondas UAB „INVL sudėtinis fondas”
Subfondo Tikslas Subfondas siekia maksimalios investicijų į Rusijos nevalstybinių įmonių akcijas grąžos
Regionas Rusija ir kitos NVS šalys
Lyginamasis indeksas

Sudėtinio lyginamojo indekso svoriai buvo parinkti taip, kad kuo tiksliau atspindėtų fondo taisyklėse nustatytą investavimo strategiją (jų rūšis, proporcijas) bei strateginį fondo investicijų paskirstymą.

Nuo 2020 m. sausio 15 d.

100% MSCI Russia 10-40 Net Total Return EUR Index (MN40RUE INDEX)

Nuo 2010 m. spalio 29 d.

100% Russian Trading System Cash Index (RTSI$ Index) (perskaičiuotas į EUR)

Plačiau apie lyginamąjį indeksą arba jį sudarančius indeksus – čia.

Atsisiųsti fondo ir lyginamojo indekso vertes

Investicinio fondo praeities rezultatai parodo tik fondo veiklos rezultatus už buvusį laikotarpį. Praeities rezultatai negarantuoja ateities rezultatų. Jei anksčiau investicijų grąža buvo teigiama, ji nebūtinai tokia bus ateityje, investicijų vertė gali ir kilti, ir kristi. Valdymo įmonė negarantuoja investicijų pelningumo. Investicinių fondų vienetų naujausios vertės skelbiamos www.invl.com.

Prieš priimdami sprendimą investuoti, turite patys ar padedami investicijų konsultantų įvertinti pasirinkto fondo investavimo strategiją, taikomus mokesčius, visas su investavimu susijusias rizikas bei atidžiai perskaityti fondo Taisykles, Prospektą ir Pagrindinės informacijos investuotojams dokumentą. Visi fondai turi lyginamuosius indeksus, kurie parenkami taip, kad kuo tiksliau atspindėtų fondo taisyklėse bei prospekte nustatytą investavimo strategiją (jų rūšis, proporcijas) bei strateginį fondo investicijų paskirstymą.

Visa išdėstyta informacija yra reklaminio pobūdžio ir negali būti interpretuojama kaip rekomendacija, pasiūlymas ar kvietimas investuoti UAB „INVL Asset Management“ valdomuose fonduose. Pateikiama informacija negali būti jokio vėliau sudaryto sandorio pagrindas. Nors šios reklaminio pobūdžio informacijos turinys yra pagrįstas šaltiniais, kurie yra laikomi patikimais, UAB „INVL Asset Management“ nėra atsakinga už šios informacijos netikslumus, pasikeitimus, taip pat ir nuostolius, kurių gali atsirasti, kai investicijos grindžiamos šia informacija.