INVL Logo

INVL besivystančių pasaulio rinkų obligacijų subfondas

Apie fondą

Subfondo veiklos pradžia – 2016.07.01

INVL besivystančių pasaulio rinkų obligacijų subfondo lėšos investuojamos į pagal kredito analizę perspektyviausius besivystančių šalių (VP biržų ir rinkų) vyriausybių, savivaldybių ir įmonių skolos vertybinius popierius. Subfonde derinamos rizikingesnės (įmonių obligacijos) ir saugesnės (vyriausybių, savivaldybių obligacijos) investicijos, siekiant apsaugoti turto vertę ir užtikrinti tolygią subfondo investicijų grąžą.

Pokyčiai (%) ir vertės pagal 2023-09-21 duomenis
Fondo pavadinimas
Dienos
Mėnesio
Nuo metų pradžios
1 metų
3 metų
5 metų
Nuo veiklos pradžios
Grynųjų aktyvų vertė, EUR
INVL Baltijos Fondas
-0,25 %
-1,37 %
+5,82 %
+13,21 %
+55,17 %
+37,16 %
+81,05 %
11.149.735,79
INVL besivystančios Europos obligacijų subfondas
+0,07 %
+0,44 %
+5,03 %
+5,86 %
-7,37 %
-0,55 %
+34,89 %
8.258.111,46
INVL besivystančių pasaulio rinkų obligacijų subfondas
-0,31 %
+0,28 %
+5,94 %
+8,19 %
-5,36 %
+1,70 %
+10,95 %
9.224.573,98
INVL Rusijos nevalstybinių įmonių subfondas
+42,33 %
+42,33 %
+42,33 %
-18,37 %
-31,48 %
-29,35 %
-24,50 %
0,00
INVL alternatyvių investicijų fondas
+0,06 %
+3,99 %
+3,95 %
+4,26 %
5.698.182,00