INVL Logo

INVL besivystančių pasaulio rinkų obligacijų subfondas

Apie fondą

Subfondo veiklos pradžia – 2016.07.01

INVL besivystančių pasaulio rinkų obligacijų subfondo lėšos investuojamos į pagal kredito analizę perspektyviausius besivystančių šalių (VP biržų ir rinkų) vyriausybių, savivaldybių ir įmonių skolos vertybinius popierius. Subfonde derinamos rizikingesnės (įmonių obligacijos) ir saugesnės (vyriausybių, savivaldybių obligacijos) investicijos, siekiant apsaugoti turto vertę ir užtikrinti tolygią subfondo investicijų grąžą.

Fondo pavadinimas Platinimo/įmokos Valdymo Sėkmės Keitimo Minimali investavimo suma
INVL Baltijos Fondas 2,00%  2,00% nėra nėra 0,00 EUR
INVL besivystančios Europos obligacijų subfondas 0,00% 0,45% nėra 0,25% 0,00 EUR
INVL besivystančių pasaulio rinkų obligacijų subfondas  0,00% 1,25% nėra 0,25% 0,00 EUR
INVL Rusijos Nevalstybinių Įmonių Subfondas  2,00% 1,50% 20,00% 0,25% 0,00 EUR
INVL alternatyvių investicijų fondas 0% iki 2022-03-31
1% nuo 2022-04-01 iki 2022-05-31
2% nuo 2022-06-01 iki 2022-07-17
1,50% nėra nėra 5000,00 EUR