INVL Logo

INVL besivystančių pasaulio rinkų obligacijų subfondas

Apie fondą

Subfondo veiklos pradžia – 2016.07.01

INVL besivystančių pasaulio rinkų obligacijų subfondo lėšos investuojamos į pagal kredito analizę perspektyviausius besivystančių šalių (VP biržų ir rinkų) vyriausybių, savivaldybių ir įmonių skolos vertybinius popierius. Subfonde derinamos rizikingesnės (įmonių obligacijos) ir saugesnės (vyriausybių, savivaldybių obligacijos) investicijos, siekiant apsaugoti turto vertę ir užtikrinti tolygią subfondo investicijų grąžą.

Fondo pavadinimas Vieneto vertė Platinimo vertė Išpirkimo vertė Grynieji aktyvai
INVL Baltijos Fondas
48,3209
49,2873
48,3209
10.257.187,6225
INVL besivystančios Europos obligacijų subfondas
37,4370
37,4370 37,4370
7.465.484,8135
INVL besivystančių pasaulio rinkų obligacijų subfondas
104,6115
104,6115 104,6115
7.099.879,9438
INVL Rusijos nevalstybinių įmonių subfondas
26,7892
27,3249 26,7892
2.167.029,2341
INVL alternatyvių investicijų fondas
100,7741
0,0000 100,7741
5.507.899,0400