INVL Logo

INVL besivystančios Europos obligacijų subfondas

Apie fondą

Fondo pavadinimas iki 2016 m. vasario 17 d. – “Finasta” besivystančios Europos obligacijų subfondas. Atkreipiame dėmesį, kad 2016 m. sausio 19 dieną prie šio subfondo buvo prijungti IPAS „INVL Asset Management“ valdomi investiciniai fondai „Finasta Obligāciju fonds“ bei „Finasta Sabalansētais fonds“. Daugiau informacijos apie užbaigtą jungimą skaitykite čia.

INVL besivystančios Europos obligacijų subfondo lėšos investuojamos į pagal kredito analizę patraukliausiai atrodančių Vidurio ir Rytų Europos vyriausybių ir įmonių skolos vertybinius popierius. Siekiant užtikrinti tolygią investicijų grąžą bei prisiimant nuosaikią riziką, derinamos rizikingesnės (įmonių obligacijos) ir saugesnės (vyriausybių obligacijos) investicijos

Fondo pavadinimas Vieneto vertė Platinimo vertė Išpirkimo vertė Grynieji aktyvai
INVL Baltijos Fondas
48,3209
49,2873
48,3209
10.257.187,6225
INVL besivystančios Europos obligacijų subfondas
37,4370
37,4370 37,4370
7.465.484,8135
INVL besivystančių pasaulio rinkų obligacijų subfondas
104,6115
104,6115 104,6115
7.099.879,9438
INVL Rusijos nevalstybinių įmonių subfondas
26,7892
27,3249 26,7892
2.167.029,2341
INVL alternatyvių investicijų fondas
100,7741
0,0000 100,7741
5.507.899,0400